Informatievoorziening

KERKBODE

De wekelijkse berichtgeving over kerkdiensten, het gemeentewerk en het wel en wee in van onze Hervormde Gemeente is te vinden in de Veluwse Kerkbode. Dit kerkblad verschijnt elke vrijdag. Het is van belang dat elk kerkelijk meelevend gezin een abonnement heeft op dit kerkblad! U kunt zich daarvoor opgeven bij:

Abonneeservice/Debiteuren administratie 
Postbus 692
7500 AR Enschede
(088) 013 99 80 (maandag tot vrijdag 09.00 – 13.00 uur)
veluwsekerkbode.abo@gmail.com
opzegtermijn is 4 weken voor het einde van de abonnementsperiode

 

Kopij kerkbode

De kopij graag inleveren op Kievitlaan 3 als het geschreven of getypt is. Digitaal aangeleverde kopij kunt u mailen naar kerkbode@hervormdhoevelaken.nl. Alle kopij graag uiterlijk vrijdagavond indienen en per week insturen. Voor informatie kunt u contact opnemen met Natasja Langeweg, (033) 844 25 45. De eindredactie van de kerkbode ligt komend winterseizoen in handen van ds. G.M. van Meijeren.

Nieuwsbrief

Het kan voorkomen dat de kerkenraad en/of het CvK meelevende gemeenteleden over het een of ander wil informeren. In dat geval wordt er een zogenoemde 'Nieuwsbrief' uitgegeven. Deze ligt dan bij de uitgangen van de kerk en wordt bezorgd bij de kerkradioluisteraars.

Informatiegids

Deze gids verschijnt slechts één maal per jaar, aan het begin van het seizoen en is bedoeld als naslagwerk. De gids is met zorg samengesteld, maar indien u nog informatie mist, welke u graag in deze gids vermeld zou willen zien, neem dan even contact op met de eindredacteur, Natasja Langeweg, (033) 844 25 45  gemeentegids@hervormdhoevelaken.nl.