Kids4live
61-Kerkbode.jpg

Informatievoorziening

wekelijkse nieuwsbrief per e-mail

De wekelijkse berichtgeving over kerkdiensten, het gemeentewerk en het wel en wee van onze Hervormde Gemeente wordt verspreid door middel van een nieuwsbrief welke per e-mail wordt verzonden. U kunt zich daarvoor opgeven door een e-mail te versturen naar kerkbode@hervormdhoevelaken.nl.  In principe komen alleen leden en doopleden van onze gemeente in aanmerking voor toezending.

 

KERKBODE

De wekelijkse berichtgeving over kerkdiensten, het gemeentewerk en het wel en wee van onze Hervormde Gemeente is behalve in de hierboven genoemde wekelijkse nieuwsbrief per e-mail, ook te vinden in de Veluwse Kerkbode. Dit kerkblad verschijnt elke vrijdag. U  kunt zich daarvoor opgeven via veluwsekerkbode@persgroep.nl

 

Kopij wekelijkse nieuwsbrief per e-mail en voor de kerkbode

De kopij graag inleveren op Kievitlaan 3 als het geschreven of getypt is. Digitaal aangeleverde kopij kunt u mailen naar kerkbode@hervormdhoevelaken.nl. Alle kopij graag uiterlijk vrijdagavond indienen en per week insturen. Voor informatie kunt u contact opnemen met Natasja Langeweg, (033) 844 25 45. 

 

bijzondere Nieuwsbrief

Het kan voorkomen dat de kerkenraad en/of het CvK meelevende gemeenteleden over het een of ander wil informeren. In dat geval wordt er een zogenoemde 'Nieuwsbrief' op papier uitgegeven. Deze ligt dan bij de uitgangen van de kerk en wordt bezorgd bij de kerkradioluisteraars.

 

Informatiegids

Deze gids verschijnt slechts één maal per jaar, aan het begin van het seizoen en is bedoeld als naslagwerk. De gids is met zorg samengesteld, maar indien u nog informatie mist, welke u graag in deze gids vermeld zou willen zien, neem dan even contact op met de eindredacteur, Natasja Langeweg, (033) 844 25 45  gemeentegids@hervormdhoevelaken.nl.