Kids4live
73-WP_20181001_18_05_25_Pro.jpg

Gemeente

Naast de diensten op zondag, zijn er nog allerlei ander activiteiten. Sommigen daarvan richten zich op de wereld om ons heen, anderen zijn bedoeld om met de dingen van God bezig te zijn of om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.

Kerkelijk werker
Werkverdeling predikant en kerkelijk werker PredikingTijdens de erediensten in onze gemeente gaat onze predikant voor, samen met gastpredikanten en proponenten.
Zondagschool Boaz
Wat zien we ze graag op de zondagmorgen in ‘Rehoboth’, de kinderen in de leeftijd van vier tot en met tien jaar.
Catechisatie
We komen in het nieuwe seizoen ongeveer 20 keer met de catechisanten bij elkaar.
Jeugdwerk
De jeugd neemt een belangrijke plaats in binnen onze gemeente.
Senioren en alleenstaanden
Vanaf augustus tot en met april is er iedere laatste dinsdag van de maand een middag voor senioren, alleenstaanden en belangstellenden.
Bereid uw huis
Hieronder vindt u een brochure met pastorale wenken rondom het stervensproces en de rouwplechtigheid.
Verdiepingsavonden
Ook in de 21e eeuw is Bijbelstudie belangrijk.
Evangelisatie en Zending
Algemeen‘U zult Mijn getuigen zijn’.
Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon bij seksueel misbruik in pastorale relatiesAls er sprake is van seksueel misbruik in pastorale relaties, dan kunt u een vertrouwenspersoo..
Kerkradio meditatie
Een aantal (oud-)ambtsdragers verzorgt wekelijks bij toerbeurt een overdenking via de kerkradio.