Gemeente

Naast de diensten op zondag, zijn er nog allerlei ander activiteiten. Sommigen daarvan richten zich op de wereld om ons heen, anderen zijn bedoeld om met de dingen van God bezig te zijn of om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.

 

Zondagschool Boaz
Nu we door de Corona crisis niet op de gewone manier kunnen samenkomen, hebben de juffen en meesters van de zondagschool een vertelling op video opgenomen.
Catechisatie
We komen in het nieuwe seizoen ongeveer 20 keer met de catechisanten bij elkaar.
Jeugdwerk
Klik hier voor de datums.
Senioren en alleenstaanden
Klik hier voor de datums.
Verdiepingsavonden
Klik hier voor de datums.
Verenigingen
Klik hier voor de datums.
Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon bij seksueel misbruik in pastorale relatiesAls er sprake is van seksueel misbruik in pastorale relaties, dan kunt u een vertrouwenspersoo..
Kerkradio meditatie
Een aantal (oud-)ambtsdragers verzorgt wekelijks bij toerbeurt een overdenking via de kerkradio.