Gemeente

Naast de diensten op zondag, zijn er nog allerlei ander activiteiten. Sommigen daarvan richten zich op de wereld om ons heen, anderen zijn bedoeld om met de dingen van God bezig te zijn of om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.

 

Zondagschool Boaz
Wat zien we ze graag op de zondagmorgen in ‘Rehoboth’, de kinderen in de leeftijd van vier tot en met tien jaar.
Catechisatie
We komen in het nieuwe seizoen ongeveer 20 keer met de catechisanten bij elkaar.
Jeugdwerk
Klik hier voor de datums.
Senioren en alleenstaanden
Klik hier voor de datums.
Verdiepingsavonden
Klik hier voor de datums.
Verenigingen
Klik hier voor de datums.
Evangelisatie en Zending
Algemeen‘U zult Mijn getuigen zijn’.
Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon bij seksueel misbruik in pastorale relatiesAls er sprake is van seksueel misbruik in pastorale relaties, dan kunt u een vertrouwenspersoo..
Kerkradio meditatie
Een aantal (oud-)ambtsdragers verzorgt wekelijks bij toerbeurt een overdenking via de kerkradio.