Kids4live
23-huwelijksinzegening.png

Huwelijksbevestiging

In de dienst waarin het huwelijk wordt bevestigd, wordt de zegen van God over deze belangrijke stap in het leven gevraagd. Namens de kerkenraad overhandigt de dienstdoende ouderling de huwelijksbijbel als leidraad voor geloof en leven. Wie de kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk verlangen, dienen dit zo spoedig mogelijk bij de wijkpredikant van de bruid aan te vragen. Wanneer alleen de aanstaande bruidegom in onze gemeente woont, dan moet hij contact opnemen met zijn wijkpredikant. Voor de bevestiging en inzegening plaats vindt, nodigt de wijkpredikant het bruidspaar uit voor een gesprek over de dienst en het christelijk huwelijk. We verwachten van bruidsparen die Gods zegen over hun huwelijk vragen dat zij hun trouwdag doorbrengen in het besef dat ook onze Heere Jezus Christus genodigd is (Johannes 2:2a). Wanneer de huwelijksdatum is vast gesteld, dient dit ook bij de koster gemeld te worden.