Kerkradio meditatie

Een aantal (oud-)ambtsdragers verzorgt wekelijks bij toerbeurt een overdenking via de kerkradio. Deze uitzendingen vinden plaats op woensdagmorgen, aanvangstijd 10.30 uur.