Kids4live
52-Collectezakken.png

Hulp nodig?

 

Mogelijk zit u met problemen op het gebied van lichamelijk en/of geestelijk welzijn? Kampt u met een verslaving? Wordt u geconfronteerd met onrecht? Bent u sociaal geïsoleerd geraakt of bent u anderszins in de problemen gekomen? Mogelijk heeft u te kampen met financiële nood als gevolg van bijvoorbeeld bezuinigingen, werkloosheid, oplopende gezinskosten of maatschappelijke problemen.

De diaconie van onze gemeente kan dan een luisterend oor zijn, waar u uw (financiële) nood onder de aandacht kunt brengen. Dit gebeurt uiteraard onder volledige geheimhouding. Wij proberen u de helpende hand te bieden. De mate waarin hulp geboden wordt hangt af van uw individuele situatie.

Neemt u gerust contact op met een van de diakenen; wij maken dan een afspraak om met u de situatie te bespreken.

U kunt ook e-mailen naar: diaconie@hervormdhoevelaken.nl

Wanneer u het te bezwaarlijk vindt uw probleem met de diaconie van onze gemeente te bespreken is het ook mogelijk om contact op te nemen met De Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB). Deze stichting is in de gemeente Nijkerk  een aanspreekpunt voor hulpzoekenden en voor andere partijen in het veld van de hulpverlening.

Contactgegevens:
Indien u in contact wil komen met de Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad kunt mailen naar: info@nijkerksdiaconaalberaad.nl  

Aanvullende informatie: www.nijkerksdiaconaalberaad.nl