MV Onderzoekt de Schriften

Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften

We komen één maal in de twee weken, op woensdagavond, samen in ‘Rehoboth’ om, zoals onze naam al aangeeft, de Schriften te onderzoeken. Het doel van ons samenzijn is,  om ons te verdiepen in Gods Woord, om daarin Zijn stem te mogen horen. We gebruiken de Bijbelstudies uit de ‘Hervormde Vaan’, het blad dat wordt uitgegeven door de landelijke bond van Mannenverenigingen op gereformeerde grondslag.

We hopen in het nieuwe seizoen stil te staan bij de eerste brief van Petrus. De leden verzorgen de inleiding, maar dit is niet verplicht! We hebben ruim 20 leden, maar het zou fijn zijn om nieuwe leden te mogen verwelkomen. U bent van harte welkom! Laten we dankbaar zijn dat er nog een mannenvereniging in Hoevelaken mag zijn.

De eerste verenigingsavond is op 3 oktober. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.