Kids4live
51-Evangelisatie.jpg

Evangelisatie en Zending

algemeen

‘U zult Mijn getuigen zijn’. Deze opdracht (die tegelijk een belofte inhoudt) om in de wereld verantwoording af te leggen van de unieke en universele betekenis van Jezus Christus, is toevertrouwd aan de gemeente van Christus. Deze tekst vinden we terug in ons beleidsplan en het is goed dat we dit blijvend onder de aandacht laten komen. Verder lezen we daar ook waar wij als gemeente ons graag voor willen inzetten:

- Mogelijkheden te zoeken en te helpen toepassen om mensen te bereiken die òf vervreemd zijn van de kerk en van de bijbelse boodschap òf daar geheel vreemd aan zijn;

- In overleg met de kerkenraad aanzetten te geven tot nieuwe activiteiten, al naar gelang tijd en omstandigheden dat vergen;

- De kerkenraad behulpzaam te zijn bij de bewustmaking en toerusting van de gemeente in haar roeping het Evangelie in de directe omgeving in getuigenis en dienstbetoon bekend te maken.

Doet u, doe jij mee?

 

Hoe kunnen wij als gemeenteleden onze dorpsgenoten bereiken? Door allereerst een levende getuige te zijn. Straalt ons leven de liefde tot Christus uit? De Heere Jezus Zelf heeft ook de opdracht gegeven om Zijn blijde boodschap aan alle mensen door te geven. Wereldwijd is dat nodig, maar ook in ons eigen dorp. De Heilige Geest wil mensen gebruiken om het Woord van God aan anderen te vertellen. Het gaat om de eer van God, de Heere van hemel en aarde.

Met welke activiteiten is de evangelisatiecommissie bezig? Twee keer per jaar ontvangen alle inwoners van Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld  een uitnodiging voor de kerkdiensten. Komend jaar is dat met Kerst en Pasen. Dan wordt huis aan huis een Kerstflyer en een Paasflyer bezorgd. Tijdens Koningsdag zijn we met een kraam aanwezig. Dit doen we samen met vertegenwoordigers van de HHK en van de Eshof.

Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag staat de Dorpskerk voor belangstellenden open. Wij proberen dan met bezoekers in gesprek te komen door middel van het materiaal dat we in de kerk neerleggen. Ook het orgelspel van onze organisten trekt mensen over de kerkdrempel.

Vlak voor Kerst zingen we bekende kerstliederen op de Wiekslag en de Brink.  Elk jaar groeit het aantal vrijwillige zangers en er is nog volop ruimte voor u en jou. In de kerkbode van december volgen de verdere gegevens. En met enige regelmaat kunt u in de kerkbode stukjes vinden vanuit de evangelisatiecommissie.

Het gaat om Gods eer! Zonder Gods Geest is evangelisatie onmogelijk. Van Hem komt de vrijmoedigheid. Dat Hij ons en u aanspoort om Zijn getuige te zijn. Blijft u bidden?

Corrie Volders (voorzitter)                                (033) 253 50 10

Herman Vreekamp (penningmeester)               06 1520 0143

Gerhard van de Pol                                           06 5394 7530

Christine Verkuil                                               (033) 253 01 60

 

 

Details