Kids4live
19-_DSC3417.jpg

Jongeren bezoek werk

Als JBW proberen we in contact te komen met mensen in de leeftijd tussen 16 en 35 jaar. Het gaat om mensen die ingeschreven staan en dus lid zijn van onze gemeente, maar die weinig of helemaal nooit in de kerk komen. We gaan op pad en bellen bij de mensen thuis aan. De gesprekken die plaatsvinden bij de voordeur zijn uiteraard heel divers. Sommigen waarderen het dat ‘de kerk’ eens haar gezicht laat zien, anderen ervaren dit als bemoeizucht. Ook komt het wel eens voor dat we binnengelaten worden en een persoonlijk gesprek hebben. Het bezoeken is voor ons een grote uitdaging. Je kunt je niet echt voorbereiden en daardoor voelen we ons sterk afhankelijk van Gods leiding. Wanneer mensen interesse hebben en meer over het geloof willen weten, nodigen wij ze uit voor een gespreksavond. Die wordt gehouden bij één van de teamleden thuis, om het laagdrempelig te houden. Tijdens deze avonden praten en denken we na over een bepaald thema en wanneer mensen daarvoor open staan lezen we uit de Bijbel en bidden we samen. Soms spreken we ook af om mensen later in het jaar nog eens persoonlijk te bezoeken. Overige activiteiten zijn avonden waarop we als team bijbelstudie doen – om zelf ook opgebouwd te worden – en het houden van organisatorische vergaderingen. In de loop van de jaren hebben we hele waardevolle contacten kunnen opbouwen. Het is mooi als we zien dat mensen weer in de Bijbel gaan lezen, weer gaan nadenken over het geloof of weer naar de kerk gaan. We ervaren dat dit werk door God gezegend wordt en dat dit stukje werk in de gemeente erg nodig is.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3 : 16)

Team Jongeren Bezoekwerk,
Jan Willem, Hans, Hanneke en Jan

Contact Jongeren Bezoekwerk:
Telefoon: (033) 844 20 74 (Jan Smit, voorzitter)
Email: jbw@hervormdhoevelaken.nl