Kids4live
50-Zondagsschool.jpg

Zondagschool Boaz

Wat zien we ze graag op de zondagmorgen in ‘Rehoboth’, de kinderen in de leeftijd van vier tot en met tien jaar. We mogen hen dan een verhaal vertellen. En wat voor een verhaal! Het verhaal van Gods weg met mensen. Een groot wonder, waar je nooit over raakt uitverteld. 

Er is één keer in de maand geen Zondagsschool. Dan worden de kinderen in de kerk verwacht, om zo vertrouwd te raken met de zondagse kerkgang. Dit rooster wordt aan het begin van het seizoen aan de kinderen uitgereikt. 

De andere zondagen is er voor de kinderen een vertelling uit de Bijbel, met soms een korte verklaring en een verwerking. Dit varieert wekelijks van een puzzeltje tot een quiz. Ook leren de meeste kinderen iedere week een psalmvers en een Bijbeltekst. We komen tijdens één van de morgendiensten bij elkaar, van 10.45 – 12.00 uur. Tijdens een doop- en avondmaalsdienst komt de zondagsschool te vervallen. We hopen weer veel kinderen te ontmoeten. Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met: 

Rozemarijn Gerritsen – van Drie
zondagsschool.boaz@gmail.com