Kids4live
19-_DSC3417.jpg

Kerkradio

Alle kerkdiensten, evenals andere samenkomsten in de kerk (en veelal ook in gebouw ‘Rehoboth’) worden uitgezonden via de kerkradio-installatie. Bejaarden, langdurig zieken en hulpbehoevenden kunnen een aanvraag indienen voor een kerkradio bij het college van kerkrentmeesters of bij de wijkouderling. Wanneer voor korte tijd een kerkradio wordt geleend, zijn hieraan geen kosten verbonden. Bij permanent gebruik van een kerkradio bedraagt het abonnement € 3,50 per maand, dat automatisch wordt geïncasseerd. Hiermee worden de kosten voor de centrale uitzendapparatuur in de kerk en de apparatuur bij de luisteraar betaald.

Het bestaande systeem voor uitzending via de ether (met de zwarte ontvangers) wordt geleidelijk vervangen door ontvangers via internet/telefoon, de zogenaamde Lukas kerkradio’s om een betere kwaliteit te kunnen bieden. Nieuwe abonnees krijgen standaard een Lukas kerkradio, bij bestaande abonnees worden de oude ontvangers geleidelijk vervangen door Lukas kerkradio’s. Als u in verband met slechte ontvangst eerder wil overstappen op een Lukas kerkradio kunt u hiervoor een verzoek indienen bij het college van kerkrentmeesters. Op het moment dat alle oude kerkradio’s zijn vervangen door Lukas kerkradio’s, zal de zender voor uitzending via de ether worden gestopt en is het ontvangen van kerkdiensten via zelf aangeschafte ontvangers niet meer mogelijk. Omdat de Lukas kerkradio’s verbinding maken via de telefoonlijn zijn hieraan telefoonkosten verbonden. Dit kan worden voorkomen door een telefoonabonnement met onbeperkt bellen af te sluiten (bijvoorbeeld BelVrij Weekend van KPN). 

Bij storingen kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters.

Bij elke kerkradioluisteraar staat een collectebusje voor de zondagse diensten. Deze busjes worden tweemaal per jaar opgehaald. De opbrengst wordt verdeeld tussen de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters.