Catechisatie

 

We komen in het nieuwe seizoen ongeveer 20 keer met de catechisanten bij elkaar. In de schoolvakanties, in de week van bid- en dankdag en rond de kerst wordt er geen catechese gegeven.

De catechesecommissie

De catechesecommissie bestaat uit predikanten, enkele kerkenraadsleden en gemeenteleden. Ze heeft tot taak de predikanten en catecheten te ondersteunen bij het doordenken van de catechisatie binnen onze gemeente. Daarbij gaat het zowel om het meedenken over de inhoudelijke opzet van de catecheselessen als om organisatorische zaken als werving, groepssamenstelling, organiseren van openingsavond, doordenken van nieuwe catechesevormen enz. Voor vragen rond de catechese kan contact opgenomen worden met de wijkouderling of wijkpredikant.

Doorlopende leerlijn catechese 

Catechese neemt een belangrijke plaats in binnen het gemeenteleven. De thema’s die zijn gekozen sluiten aan bij een doorlopende leerlijn die we gebruiken. Zo hopen we de jongeren genoeg mee te geven, om de God van Israël te leren kennen.

 

 

Na de openingsavond op 23 september 2019 hopen we wekelijks bij elkaar te komen. In totaal ongeveer 20 keer. In de schoolvakanties en in de week van bid- en dankdag is er geen catechisatie. Dat is dit jaar op 21 en 28 oktober 2019 (vakantie predikanten), 4 november 2019 (week van Dankdag), 23 december 2019, 30 december 2019 en 6 januari 2020 (kerstvakantie), 24 februari 2020 (voorjaarsvakantie) en 9 maart 2020 (week van Biddag). De laatste avond van dit seizoen is op 30 maart 2020.

Details