Catechisatie

Klik hier voor de datums

 

We komen in het nieuwe seizoen ongeveer 20 keer met de catechisanten bij elkaar. In de schoolvakanties, in de week van bid- en dankdag en rond de kerst wordt er geen catechese gegeven.

De catechesecommissie

De catechesecommissie bestaat uit predikanten, enkele kerkenraadsleden en gemeenteleden. Ze heeft tot taak de predikanten en catecheten te ondersteunen bij het doordenken van de catechisatie binnen onze gemeente. Daarbij gaat het zowel om het meedenken over de inhoudelijke opzet van de catecheselessen als om organisatorische zaken als werving, groepssamenstelling, organiseren van openingsavond, doordenken van nieuwe catechesevormen enz. Voor vragen rond de catechese kan contact opgenomen worden met de wijkouderling of wijkpredikant.

Doorlopende leerlijn catechese 

Catechese neemt een belangrijke plaats in binnen het gemeenteleven. De thema’s die zijn gekozen sluiten aan bij een doorlopende leerlijn die we gebruiken. Zo hopen we de jongeren genoeg mee te geven, om de God van Israël te leren kennen.

 

 

 

Na de openingsavond hopen we wekelijks bij elkaar te komen. In totaal ongeveer 20 keer. In de schoolvakanties en in de week van bid- en dankdag is er geen catechisatie. Dat is dit jaar op 22/23 oktober 2018 (herfstvakantie), 29/30 oktober (i.v.m. vakantie predikant) 05/06 november 2018 (week van Dankdag), 17/18 en 24/25 december 2018 en 31 december 2018/1 januari 2019 (kerstvakantie) en 25/26 februari 2019 (voorjaarsvakantie) en 11/12 maart 2019 (week van Biddag). De laatste avond van dit seizoen is op 08/09 april 2019

Details