Kids4live
72-Catechisatie.JPG

Catechisatie

We komen in het nieuwe seizoen ongeveer 20 keer met de catechisanten bij elkaar. In de schoolvakanties, in de week van bid- en dankdag en rond de kerst wordt er geen catechese gegeven.

De catechesecommissie

De catechesecommissie bestaat uit predikanten, enkele kerkenraadsleden en gemeenteleden. Ze heeft tot taak de predikanten en catecheten te ondersteunen bij het doordenken van de catechisatie binnen onze gemeente. Daarbij gaat het zowel om het meedenken over de inhoudelijke opzet van de catecheselessen als om organisatorische zaken als werving, groepssamenstelling, organiseren van openingsavond, doordenken van nieuwe catechesevormen enz. Voor vragen rond de catechese kan contact opgenomen worden met de wijkouderling of wijkpredikant.

Doorlopende leerlijn catechese 

Catechese neemt een belangrijke plaats in binnen het gemeenteleven. De thema’s die zijn gekozen sluiten aan bij een doorlopende leerlijn die we gebruiken. Zo hopen we de jongeren genoeg mee te geven, om de God van Israël te leren kennen.