Kids4live
49-Bijbelstudie.png

Jong volwassen kring

De 'Jong volwassen kring' is bedoeld voor 20-ers en 30-ers. Voor hen die openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd en ook voor hen die daar om goede redenen nog niet toe zijn gekomen, maar wel graag aan een bijbelstudie willen meedoen.