Jong volwassen kring

De 'Jong volwassen kring' is bedoeld voor 20-ers en 30-ers. Voor hen die openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd en ook voor hen die daar om goede redenen nog niet toe zijn gekomen, maar wel graag aan een bijbelstudie willen meedoen. Ds. G.M. van Meijeren zal de kring leiden. De kring wordt dit seizoen gehouden op de volgende dinsdagavonden: 2 oktober 2018, 16 oktober, 13 november, 11 december, 22 januari 2019, 5 februari, 19 februari, 5 maart, 26 maart. Hartelijk welkom, steeds in ‘Rehoboth’ om 20.00 uur.