Kids4live
63-Wat-geloven-wij.jpg

Wat wij geloven

Onze gemeente is een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en heeft de naam "Hervormde Gemeente van Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld".  Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is, waarin Hij ons laat weten dat Hij ons behoud op het oog heeft. Daarom  willen wij leven naar de geboden en beloften uit de Bijbel.
Wij geloven in God als de Drie-enige God: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God de Vader die de wereld geschapen heeft en deze bestuurt en regeert. God de Zoon Jezus Christus die naar de aarde gekomen is als Zaligmaker tot verlossing en verzoening van onze zonden en die de dood heeft overwonnen. God de Heilige Geest, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, die ons geloof wil schenken en uitzicht wil geven in en door een leven met God. 
Wij spreken Augustinus na door te belijden dat God ons er toe heeft aangelegd om Hem te loven. Hij heeft ons gemaakt naar Zijn beeld, en onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God. 


Qua schriftbeschouwing en liturgie rekenen wij onze gemeente binnen de PKN tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond.