Kids4live
19-_DSC3417.jpg

Kerkenraad

De kerkenraad is samengesteld uit diverse soorten ambtsdragers: predikant(en), ouderlingen (-kerkrentmeester) en diakenen.

Ouderlingen
Scriba / Wijk 1 E.
Diaconie
Diaconaat is het dienend in de wereld staan van de gemeente van Christus.
Kerkrentmeesters
Aan de kerkrentmeesters is in het behartigen van de financiële en materiële zaken van de gemeente toevertrouwd.