Kids4live
19-_DSC3417.jpg

Verzekeringen

Regelmatig worden er door clubs en verenigingen uitjes georganiseerd met leden van onze gemeente. Daarbij wordt er risico gelopen op aansprakelijkheidsstelling wanneer iemand een ander schade berokkent. Daar het voor het college van kerkrentmeesters onmogelijk blijkt dit risico te verzekeren, gaan wij er daarom als college vanuit dat u of uw kind, als u/hij/zij meegaat met deze uitjes, via de eigen aansprakelijkheidsverzekering is gedekt voor schade toegebracht aan derden. 
Wel heeft het college een aansprakelijkheidsverzekering die eventuele schade dekt aan en van de leidinggevenden die in opdracht van ‘onze gemeente’ het uitje organiseren. Als een meegereisd lid schade veroorzaakt, zal de afhandeling in eerste instantie via de aansprakelijkheidsverzekering van de kerk wordt afgehandeld. Door de verzekeringsmaatschappij zal dan, op basis van het verhaalsrecht, verhaal worden gehaald op de aansprakelijkheidsverzekering van de (ouders van de) betrokken persoon.
Parkeren van auto's en fietsen en het achterlaten of ophangen van persoonlijke eigendommen is altijd voor eigen risico.