Verzekeringen

Regelmatig worden er door clubs en verenigingen uitjes georganiseerd met leden van onze gemeente. Daar het voor het college van kerkrentmeesters onmogelijk blijkt dit risico te verzekeren, gaan wij er als college dan ook vanuit dat uw kind, als hij/zij meegaat met deze uitjes via uw eigen aansprakelijkheidsverzekering is gedekt voor schade toegebracht aan derden. 
Wel heeft het college een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt de schade aan en van de leidinggevenden die in opdracht van ‘onze gemeente’ het uitje organiseren. Als een meegereisd lid schade veroorzaakt, zal de afhandeling in eerste instantie via de aansprakelijkheidsverzekering van de kerk wordt afgehandeld. Door de verzekeringsmaatschappij zal dan, op basis van het verhaalsrecht, verhaal worden gehaald op de aansprakelijkheidsverzekering van de (ouders van de) betrokken persoon.