Kids4live
19-_DSC3417.jpg

Bezoek aan nieuw ingekomenen

Als gemeenteleden zich bij binnenkomst in de gemeente melden bij de scriba en/of predikant dan worden zij bezocht door de predikant c.q. wijkouderling. Wanneer gemeenteleden binnenkomen via de administratie (LRP), dan wordt het eerste contact gelegd door één van de kerkrentmeesters. Daarna zal de wijkouderling contact opnemen en het welkomstbezoek brengen. Het doel hiervan is om nieuwe leden wegwijs te maken in onze gemeente en dergelijke. Ook aan hen die zogenoemd ‘passief’ geregistreerd staan zal een bezoek worden gebracht. 

Het is mogelijk dat u regelmatig opmerkt dat onbekende mensen de kerkdiensten bijwonen. Als u denkt dat het om nieuw ingekomenen kan gaan, wat let u om eens een belangstellend gesprekje te beginnen met deze mensen. Het is belangrijk dat gasten in onze gemeente voelen dat er belangstelling is voor elkaar. Wanneer het nodig mocht zijn, kunt u dit doorgeven aan uw wijkouderling, zodat hij op de hoogte is.