Kids4live
19-_DSC3417.jpg

Erfstellingen en legaten

Niet alleen tijdens het leven, maar ook na overlijden kunt u onze hervormde gemeente financieel steunen. Daarvoor is altijd een testament nodig dat door de notaris wordt opgemaakt. Er zijn twee mogelijkheden, namelijk een legaat of een erfstelling. Bij een legaat bepaalt u in uw testament dat een bepaald bedrag of een bepaalde zaak - bijvoorbeeld een huis - aan de kerk wordt gelegateerd. Bij erfstelling benoemt u de kerk geheel of gedeeltelijk tot uw erfgenaam. Ook erfstellingen en legaten zijn vrijgesteld van successierecht, het tarief bedraagt 0%. Dit percentage ligt aanmerkelijk lager dan wat bepaalde familieleden of andere personen moeten betalen: 20 tot 68%.