Kids4live
65-Wie-zijn-wij.jpg

Wie wij zijn

Rond het jaar 1300 was er al een Christelijke gemeente in Hoevelaken. De Hervormde gemeente van Hoevelaken is ontstaan door het Woord van God. Al eeuwenlang wordt dit Woord in de Dorpskerk uitgelegd en verkondigd en wekt zo het geloof en de omkeer tot God in de levens van mensen. Dat geeft ongekende blijdschap, de vergeving van zonden, verzoening met de heilige God, een leven in gebed.

De gemeente wordt ook wel het lichaam van Christus genoemd. Mensen verschillen en hebben elk hun eigen karaktertrekken en talenten. Toch vormen ze samen de gemeente en hebben ze elkaar nodig. Net zoals een lichaam zowel de hand als de nieren nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

In onze gemeente vinden allerlei activiteiten plaats die het doorgeven van het  blijde en bevrijdende Woord van God willen bevorderen. Gezamenlijke activiteiten, met  zowel jongeren als ouderen, op de zondagen en doordeweeks, dienen tot eer van God en tot opbouw van Zijn gemeente. Het zijn juist al deze activiteiten die op deze website zijn beschreven. U bent van harte welkom om kennis te maken met onze gemeente en deel te zijn van dit gedeelte van Christus' Kerk!