Kids4live
57-Vertrouwenspersoon.png

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon bij seksueel misbruik in pastorale relaties

Als er sprake is van seksueel misbruik in pastorale relaties, dan kunt u een  vertrouwenspersoon inschakelen. Denk bijvoorbeeld aan een situatie dat een ambtsdrager of leidinggevende een kind misbruikt of een broeder of zuster in grote verlegenheid brengt, waarbij men soms een zeer pijnlijk geheim meedraagt. Misbruikten voelen zich vaak schuldig en willen of kunnen in eigen gemeente niemand meer vertrouwen. In dat geval moet je iemand in vertrouwen kunnen nemen die wat verder van de gemeente afstaat en een luisterend oor heeft en de nodige hulp kan bieden.

Voor PKN gemeentes is een centraal  loket ingesteld waar ook onze gemeenteleden terecht kunnen. Het SMPR - interkerkelijk samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties helpt seksueel misbruik in pastorale relaties bestrijden en voorkomen. Daarvoor beschikt het SMPR over vertrouwenspersonen die via het meldpunt bereikbaar zijn. Zo’n vertrouwenspersoon is deskundig en betrouwbaar. Je kunt helemaal anoniem en veilig over deze vaak pijnlijke problemen spreken. De eerste loyaliteit van SMPR ligt bij de misbruikten - en vanuit de loyaliteit met de misbruikten krijgt de loyaliteit met andere betrokkenen gestalte. Voor wie meer wil weten over SMPR of contact wil met een vertrouwenspersoon zijn er de volgende mogelijkheden.

  • De website bekijken op www.smpr.nl
  • Een folder meenemen uit de display in Rehoboth.

Contactgegevens SMPR
Postbus 8504
3503 RM Utrecht
email: smpr@pkn.nl
telefoon: (030) 880 14 77