Kids4live
19-_DSC3417.jpg

Solidariteitskas

Elk jaar worden in de maand juni de enveloppen met acceptgirokaarten voor de bijdrage aan de Solidariteitskas bij u bezorgd. Ieder lidmaat en ieder meerderjarig dooplid zal zo'n enveloppe, met het verzoek een bijdrage ad € 10,00 te betalen, ontvangen. Door uw bijdrage, aan het centrale steunfonds van de Protestantse Kerk in Nederland, steunt u niet alleen het algemene kerkenwerk, maar ook het werk in onze Hervormde Gemeente. Echter, als u niet bijdraagt, komt dit als extra last voor onze gemeente, omdat het CvK € 5,00 per lidmaat moet afdragen, ongeacht of men wel of niet betaalt. De andere helft van uw bijdrage komt direct ten goede aan onze gemeente.