Kids4live
49-Bijbelstudie.png

Verdiepingsavonden

Ook in de 21e eeuw is Bijbelstudie belangrijk. Het persoonlijk geloofsleven en de opbouw van de gemeente kan niet zonder Bijbelstudie. Kringen stimuleren om regelmatig tijd te reserveren voor persoonlijke én voor gezamenlijke Bijbelstudie en daaraan verbonden verdiepende onderwerpen. Het doel is om samen met andere gelovigen te leren en leven uit Gods Woord tot Zijn eer.  Plaats van samenkomst is steeds ons verenigingsgebouw Rehoboth, tenzij anders aangegeven.

De 'Jong volwassen kring' is bedoeld voor 20-ers en 30-ers. Voor hen die openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd en ook voor hen die daar om goede redenen nog niet toe zijn gekomen, maar wel graag aan een bijbelstudie willen meedoen.

Details