Verdiepingsavonden

Klik hier voor de datums.

Ook in de 21e eeuw is Bijbelstudie belangrijk. Het persoonlijk geloofsleven en de opbouw van de gemeente kan niet zonder Bijbelstudie. Kringen stimuleren om regelmatig tijd te reserveren voor persoonlijke én voor gezamenlijke Bijbelstudie en daaraan verbonden verdiepende onderwerpen. Het doel is om samen met andere gelovigen te leren en leven uit Gods Woord tot Zijn eer.

De 'Jong volwassen kring' is bedoeld voor 20-ers en 30-ers. Voor hen die openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd en ook voor hen die daar om goede redenen nog niet toe zijn gekomen, maar wel graag aan een bijbelstudie willen meedoen. Ds. G.M. van Meijeren zal de kring leiden. De kring wordt dit seizoen gehouden op de volgende dinsdagavonden: 2 oktober 2018, 16 oktober, 13 november, 11 december, 22 januari 2019, 5 februari, 19 februari, 5 maart, 26 maart. Hartelijk welkom, steeds in ‘Rehoboth’ om 20.00 uur.

Details