Kids4live
19-_DSC3417.jpg

Schenkingen

Het is mogelijk om een schenking (bijvoorbeeld uw vrijwillige bijdrage) te doen in de vorm van een periodieke schenking. Bij het schenken op deze wijze zegt u middels een schriftelijke overeenkomst toe uw structurele schenking voor (minimaal) vijf jaar te voldoen. Het voordeel is dat uw schenking dan volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Schenkingen die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking zijn slechts gedeeltelijk aftrekbaar. U kunt daarbij overwegen om het extra fiscale voordeel om te zetten in een verhoging van uw voorgenomen schenking. Voorheen was een notariële akte vereist voor het vastleggen van een periodieke schenking, vanaf 2014 is een onderhandse schenkingsovereenkomst voldoende. U kunt contact opnemen met de penningmeester voor meer informatie.