Kids4live
49-Bijbelstudie.png

Leeskring

Al enkele jaren komen we in de periode van medio april tot eind juni – wanneer het andere kerkenwerk tot stilstand komt – bij elkaar voor gesprek over een boek dat we samen lezen.  Vooraf lezen we thuis enkele hoofdstukken van het boek dat aan de orde is. Aan de hand van gespreksvragen gaan we daarover direct na een korte opening in gesprek. We beginnen steeds om 20.00 uur en sluiten om 21.30 uur af. De exacte Leeskringdata maken we aan het begin van het jaar bekend. Houd voor deze gegevens de kerkbode goed in de gaten. Van harte aanbevolen! Vragen? Neem dan contact op met Ineke van Loenen en/of Erik Bos.

Ineke van Loenen (033-257 07 94, ineke.vloenen@filternet.nl)

Erik Bos (033-258 20 22, erik.anita.bos@chello.nl)