Leeskring

De Leeskring begint inmiddels een vaste plek te krijgen in de kerkenwerkagenda. Al enkele jaren komen we in de periode van medio april tot eind juni – wanneer het andere kerkenwerk tot stilstand komt – op woensdag in ‘Rehoboth’ bij elkaar voor gesprek over een boek dat we samen lezen. In het afgelopen seizoen hebben we bijvoorbeeld ‘De Bergrede, reisgids voor christenen’ van dr. Jakob van Bruggen ter hand genomen. In dat boek gaat het over de belangrijke vraag naar de toepasbaarheid van de Bergrede voor het leven van alledag. Het jaar daarvoor bespraken we ‘Is dit onze Vader? Waarom ik van de God van het Oude Testament houd’ van Hetty Lalleman. Nog eerder hebben we met elkaar teksten gelezen van Luther en Bonhoeffer.

Vooraf lezen we thuis enkele hoofdstukken van het boek dat aan de orde is. Aan de hand van gespreksvragen gaan we daarover direct na een korte opening in gesprek. We beginnen steeds om 20.00 uur en sluiten om 21.30 uur af. De titel van het boek dat we in 2019 hopen te bespreken en de exacte Leeskringdata maken we aan het begin van het jaar bekend. Houd voor deze gegevens de kerkbode goed in de gaten. Van harte aanbevolen! We hopen dit nieuwe seizoen veel bekende én nieuwe lezers te ontmoeten! Vragen? Neem dan contact op met Ineke van Loenen en/of Erik Bos.

Ineke van Loenen (033-257 07 94, ineke.vloenen@filternet.nl)

Erik Bos (033-258 20 22, erik.anita.bos@chello.nl)

Klik hier voor de datums.