Kids4live
19-_DSC3417.jpg

Pastoraal bezoek en Jubilea

Wanneer u om één of andere reden een bezoek van uw predikant of pastoraal werker wenst, dan kunt u dat aan de predikant doorgeven. Ook bij vreugdevolle en blijde gebeurtenissen, zoals geboorten, verloving en huwelijksjubileum, willen we als kerk niet achterblijven,.  Als u het meldt aan uw predikant of wijkouderling komen wij graag bij u langs. Gods Woord roept ons op om blij te zijn met de blijden (Romeinen 12: 15). Het is een goede zaak dat u hem op de hoogte stelt van droefheid en zorg, van vreugde en zegen. Zo kan er in alle omstandigheden met u worden meegeleefd.