Kids4live
19-_DSC3417.jpg

Kerkelijke bijdrage

Het inzamelen van de gelden, die voor de instandhouding van het kerkelijk leven nodig zijn, gaat in onze gemeente hoofdzakelijk via twee kanalen:

  • de dienst van offeranden (collecten) tijdens de kerkdiensten;
  • de kerkelijke bijdrage.

Betreffende de kerkelijke bijdrage ontvangen alle doop- of belijdende leden van 18 jaar en ouder in de maand januari een rondschrijven met een verzoek om naar draagkracht een bijdrage te geven voor de Heere en Zijn Dienst.