Kids4live
46-Jeugdwerk.png

Jeugdwerk

De jeugd neemt een belangrijke plaats in binnen onze gemeente. Naast de wekelijkse catechese avonden waar bijbelonderwijs centraal staat, is er ook de zondagsschool en de diverse kinderclubs en jeugdverenigingen. Voor verschillende leeftijden, vanaf groep 5, worden er gezellige avonden georganiseerd, waar de Bijbel opengaat en ook ruimte is voor ontspanning! De coördinatie van het jeugdwerk, wordt geregeld vanuit de Jeugdraad 2.0.

Jeugdraad 2.0

Het jeugdwerk (zondagsschool, jeugdclubs en het open jeugdwerk) binnen onze gemeente wordt gecoördineerd door de jeugdraad. De voorzitter van de jeugdraad is de jeugdouderling, de penningmeester is een afgevaardigde namens het CvK.

Contactpersoon: Sander Ruiter (06) 34 86 36 33. (Jeugdouderling)

Overige contactpersonen:

Hanneke ten Ham:
KLEINE KRACHT 8/10 jaar
ZONDAGSSCHOOL BOAZ 4/10 jaar

Nienke Ham:
WIJS OP WEG 10/12 jaar
4YOUTH! 12/15 jaar

Pauline van Essen:
2 GETHER 12/15 jaar

Robert Wiesenekker:
JV ORA ET LA BORA 16/20 jaar