Kids4live
19-_DSC3417.jpg

Stichting Charité werkgroep Hoevelaken

Stichting Charité is een christelijke organisatie voor hulpverlening aan Belarus (Wit-Rusland).  Charité bestaat uit een aantal werkgroepen verspreid over het land. De werkgroep Hoevelaken  legt verantwoording af aan deze stichting over al haar activiteiten.  In de afgelopen 10-tallen jaren  is ieder jaar  een hulptransport  georganiseerd. Met de bus en vrachtwagen zijn grote hoeveelheden kleding, bedden en medische hulpmiddelen getransporteerd  om kerkelijke gemeenten, ziekenhuizen, scholen en gezinnen te ondersteunen. De ontmoetingen met broeders en zusters zijn altijd gastvrij en hartverwarmend! Ondanks de soms moeilijke situaties waarin deze gezinnen verkeren zijn er  levende gemeentes die groeien en  die wekelijks een Eredienst houden.   

We schreven verleden jaar: “…op het moment van schrijven, juni 2021, is de situatie ernstig.”  Na een periode van Corona en oplopende spanning  is het onvoorstelbare gebeurt, oorlog in Europa. Belarus is nauw betrokken bij de oorlog tegen Oekraïne. Twee van onze taken kunnen we op het moment onmogelijk uitvoeren, financiële hulp en transport  van hulpgoederen. Charité heeft tijdens haar jaarvergadering van 4 juni 2022 besloten dat de gelden ingezameld voor Belarus geen andere bestemming krijgen. Echter, de meeste opslagplaatsen zitten vol met hulpgoederen en er komt elke dag meer bij, daarom is besloten de goederen voor hulp in Oekraïne te bestemmen. De komende maanden zullen we ook proberen de contacten met onze broeders en zuster in Belarus te verstevigen. We moeten geduld hebben, Hij helpt ons. 

Toch willen we dit jaar weer voorzichtig starten met het organiseren van acties. Ook halen wij oud ijzer op of u kunt het zelf brengen bij Autobedrijf Ham op de Zuiderinslag in Hoevelaken. Daarnaast houden wij wisselende acties waarvan wij u op de hoogte houden via kerkbode.   

Graag ontmoeten wij u bij één van onze acties! Helpt en bidt u ook mee voor een ieder in Belarus en de getroffen buurlanden.  

Wilt u ons financieel steunen met een gift dat kan door uw gift over te maken op: NL97RABO0382260856. Contactpersoon: Dirk van de Lagemaat, tel: 033-2534065.