Stichting Charité werkgroep Hoevelaken

Stichting Charité is een christelijke organisatie voor hulpverlening aan Wit-Rusland. Deze stichting bestaat uit een aantal werkgroepen verspreid over het land. De werkgroep Hoevelaken is een onderdeel van deze stichting en legt verantwoording af aan deze stichting over al haar activiteiten. Ieder jaar, behalve 2020 door Corona, reizen we naar Wit-Rusland om kerkelijke gemeenten, ziekenhuizen, scholen en gezinnen te ondersteunen. De ontmoetingen met broeders en zusters zijn altijd gastvrij en hartverwarmend! Ondanks de soms moeilijke situaties waarin deze gezinnen verkeren zijn er een levende gemeente die wekelijks een Eredienst houden.  

Wij organiseren verschillende acties zoals de worstverkoop in december/januari, de oliebollenactie in december en de rollade actie rond Pasen. 

Ook halen wij oud ijzer op of u kunt het zelf brengen bij Autobedrijf Ham op de Zuiderinslag in Hoevelaken. Daarnaast houden wij wisselende acties waarvan wij u op de hoogte houden via kerkbode.  

Graag ontmoeten wij u bij één van onze acties! Helpt en bidt u ook mee? 

Wilt u ons financieel steunen met een gift dat kan door uw gift over te maken op: NL97RABO0382260856. Contactpersoon: Dirk van de Lagemaat, tel: 033-2534065.