Kids4live
55-ouderen-en-alleenstaanden.jpg

Senioren en alleenstaanden

Vanaf augustus tot en met april is er iedere laatste dinsdag van de maand een middag  voor senioren, alleenstaanden en belangstellenden. Deze middagen beginnen om 14.30 uur en worden gehouden in Rehoboth. De predikant of  kerkelijk werker heeft de leiding en verzorgt voor de pauze een meditatie. Daarna wordt er een vrij onderwerp behandeld door een gastspreker. In de maand mei of juni maken we een autotocht en in de maand september een bustocht. Mededelingen over de avonden en de uitstapjes kunt u vinden in de Veluwse kerkbode.