Kids4live
19-_DSC3417.jpg

Evangelisatie commissie

 

Hoe kunnen wij als gemeenteleden onze dorpsgenoten bereiken? Door allereerst een levende getuige te zijn. Straalt ons leven de liefde tot Christus uit? De Heere Jezus Zelf heeft ook de opdracht gegeven om Zijn blijde boodschap aan alle mensen door te geven. Wereldwijd is dat nodig, maar ook in ons eigen dorp. De Heilige Geest wil mensen gebruiken om het Woord van God aan anderen te vertellen. Het gaat om de eer van God, de Heere van hemel en aarde.

Met welke activiteiten is de evangelisatiecommissie bezig? Twee keer per jaar ontvangen alle inwoners van Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld  een uitnodiging voor de kerkdiensten. Komend jaar is dat met Kerst en Pasen. Dan wordt huis aan huis een Kerstflyer en een Paasflyer bezorgd. Tijdens Koningsdag zijn we met een kraam aanwezig. Dit doen we samen met vertegenwoordigers van de HHK en van de Eshof.

Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag staat de Dorpskerk voor belangstellenden open. Wij proberen dan met bezoekers in gesprek te komen door middel van het materiaal dat we in de kerk neerleggen. Ook het orgelspel van onze organisten trekt mensen over de kerkdrempel.

Vlak voor Kerst zingen we bekende kerstliederen op de Wiekslag en de Brink.  Elk jaar groeit het aantal vrijwillige zangers en er is nog volop ruimte voor u en jou. In de kerkbode van december volgen de verdere gegevens. En met enige regelmaat kunt u in de kerkbode stukjes vinden vanuit de evangelisatiecommissie.

Het gaat om Gods eer! Zonder Gods Geest is evangelisatie onmogelijk. Van Hem komt de vrijmoedigheid. Dat Hij ons en u aanspoort om Zijn getuige te zijn. Blijft u bidden?

Corrie Volders (voorzitter)                                (033) 253 50 10

Herman Vreekamp (penningmeester)               06 1520 0143

Gerhard van de Pol                                           06 5394 7530

Christine Verkuil                                               (033) 253 01 60