Weeknieuws

 

Digitale nieuwsbrief
 

Hieronder treft u een ingekorte versie van het weeknieuws aan. Voor de volledige versie verwijzen wij u naar onze digitale kerkbode. Aanmelden voor toezending naar uw e-mail adres is mogelijk via kerkbode@hervormdhoevelaken.nl

 

 

bIJ DE DIENSTEN

 

Zingen voor de diensten

Zondag 15 september

´s Morgens: Psalm 128 : 1
‘s Avonds: Psalm 129 : 1

 

Collecten

Komende diensten worden uw gaven gevraagd voor de volgende doeleinden:

Zondag 15 september

 1. Woord en Daad Adoptie 

 2. Kerk

 3. Kerkradio

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang!

Al deze collecten willen wij van harte bij u aanbevelen!

 

Oppasdienst

De kinderoppas is als volgt geregeld:

Zondag 15 september

09.00 uur: A. van de Bunt en Hannah van Dooren        
10:45 uur: A. van Doornik, Bente ten Ham en Maren ten Ham
Zondag 22 september
09.00 uur: P. Hol, Jonathan Post en Rachel ten Ham    
10:45 uur: A. van Essen, Marieke Hazeleger en Judith van Hoor

Hartelijk dank voor de bereidwilligheid en inzet!

 

DEZE WEEK

 

Agenda

15-sep     Voorbereiding Heilig Avondmaal
15-sep     Zondagsschool Boaz
16-sep Kinderkoor De Jonge Lofstem
16-sep     Censura Morum
16-sep     Christenvrouw
18-sep     Kerkradio
18-sep     Lea en Esther
19-sep     Bezinningsuur
19-sep     Consistorie
19-sep     Lofstem
20-sep Verkoop collectebonne

 

Gemengd koor 'De Lofstem’

Na een fijne vakantie hopen wij op 12 september weer te beginnen. Onze eerste uitvoering is al op 12 oktober in de Ichtuskerk in  Meerkerk. De avond begint om 20.00 uur (dit voor onze fans). Wij hopen onze medewerking te verlenen aan een Psalmenavond! Zoals u begrijpt gaan we dus hard aan de slag. En natuurlijk geldt nog steeds NIEUWE LEDEN hartelijk welkom!! Op onze website kunt u alles over ons koor lezen. Kom gerust een keer kijken, wij repeteren nog steeds op donderdag van 20.00 tot 22.00 uur in Rehoboth. Vriendelijke groet
bestuur De Lofste

 

Rommelmarkt

Het is al bijna weer zover.  Aanstaande zaterdag is er weer de jaarlijkse rommelmarkt. 
We hopen natuurlijk dat u deze gemeentedag allemaal zult bezoeken en dat er wat van uw gading bij zal zijn. Is dit niet het geval, dan is er altijd nog wel een lekkere versnapering in de vorm van koffie/thee met een lekker stuk taart.
Inmiddels is weer een aanzienlijke hoeveelheid rommel binnengekomen. We zullen geen moeite hebben om 50 kramen met spullen te kunnen vullen. De opbrengst is ook dit jaar bestemd voor het CvK met als doel onderhoud gebouwen. 
Graag tot ziens op de markt!
Gert Cousijnsen (033-2534647)
Dick van Doornik  (033-2580059) of 
Jan Jakobs (033-2537174)

 

Zondagsschool 'Boaz'

Zondag 15 september begint het zondagsschoolseizoen! We hopen veel kinderen om 10.45 uur te mogen verwelkomen in Rehoboth! Tijdens deze ochtend zitten we met alle kinderen samen in de grote zaal. We hopen tot dan! Heeft u een vraag of wilt u kind voor de eerste keer komen? Mail dan gerust naar: zondagsschoolboaz@gmail.com 
De leiding

Kerkradio

Op woensdag 18 september wordt de kerktelefoonuitzending verzorgd door oud-ouderling De Kruijf. Aan de beurt van behandeling is hoofdstuk 3 uit ‘Onder een open hemel’.  Aanvang 10.30 uur. We wensen u allen een goede en gezegende uitzending toe.

 

Vrouwenverenigingen Lea en Ester

Op woensdag 18 september willen we het nieuwe verenigingsseizoen gezamenlijk beginnen met een broodmaaltijd. Deze maaltijd begint om 18.00 uur. Na de maaltijd beginnen we om 19.15 uur aan een gezamenlijke avond. Ineke hoopt een inleiding op de bijbelstudies van dit seizoen te geven. Thema is: ‘Voorzegde dwalingen – inleiding op de brieven aan Timotheüs’. U zou thuis vast het meinummer van de Hervormde Vrouw kunnen doorlezen. Rond 20.15 uur willen we de avond afsluiten. Alle leden van Lea en Esther zijn van harte uitgenodigd, maar ook nieuwe leden zijn hartelijk welkom! 
Een hartelijke groet, 
de besturen van Lea en Esthe

 

VOOR IN DE AGENDA

 

Start winterwerk en gemeentelunch

Het winterseizoen gaat bijna van start; dit willen we met de gehele gemeente doen. We nodigen u uit voor de morgendiensten op zondag 29 september waarin ds. Van Meijeren zal voorgaan. Thema zal zijn ‘Kom doe mee!’. Jong en oud wordt van harte uitgenodigd om na de dienst van 10.45 u samen te komen in Rehoboth voor een kopje koffie, drinken en een lunch. Dus, kom en doe mee!
Voor onze jongeren valt er in de komende weken een uitnodiging op de mat voor deze dienst, maar ook voor de clubavonden voor de diverse leeftijden. Heb je niets ontvangen, maar wil je wel graag meedoen? Mail dan de jeugdraad via a.langeweg6@upcmail.nl.
De activiteitencommissi

 

GZB dagboeken

Op Dankdag zullen we weer de GZB dagboeken verkopen. Hartelijk dank voor iedereen die door het lezen van het boekje verbonden is met de wereldwijde zending. Leest u dit boekje nog niet, maar wilt u volgend jaar mee lezen en hiermee de zending steunen? Mail dan naar William van den Brink - wjvandenbrink@live.nl. Wilt u uw boekje opzeggen dan graag een mailtje voor 28 september.
de zendingscommissi

 

VAN DE KERKENRAAD

Censura Morum

In verband met het te vieren Heilig Avondmaal op zondag 22 september is er maandag 16 september Censura Morum van 19.00 – 19.30 uur in de consistorie.

 

VAN DE DIACONIE

 

Collecte Woord en Daad Adoptie

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de 40 adoptiekinderen in diverse landen, die – via Woord en Daad – door de diaconie geadopteerd zijn. Dit houdt in dat maandelijks een bedrag wordt overgeschreven waardoor deze kinderen naar school kunnen. Sommigen van hen zouden anders helemaal niet naar school gaan of hun schoolopleiding niet afmaken. Ook komen zij en hun familieleden in aanraking met het Evangelie van de Heere Jezus. Bovenal bidden we de sponsorkinderen de woorden uit Ezechiël 36:26a toe: “En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u”. Van harte willen we de collecte voor adoptiekinderen onder uw aandacht brengen en bij u en jou aanbevelen. 
Uw en jouw diaconi

 

VAN HET CVK

 

Bedankt!

Het CvK wil iedereen hartelijk dank zeggen die afgelopen twee maanden heeft meegeholpen om de pastorie aan de Westerdorpsstraat weer gereed te maken voor bewoning. Er is in korte tijd veel werk verricht: er is geschilderd, vloerbedekking vervangen, de badkamer is geheel vernieuwd, er is schoon gemaakt en ook de tuin heeft een grote beurt gehad. En dat alles in vakantie tijd!  Het resultaat mag er zijn en we hopen dat de pastorie een fijn thuis mag zijn voor de familie Goedvree. Nogmaals iedereen bedankt voor zijn of haar inzet.

 

Bij de derde collecte

Deze zondag is de derde collecte ter dekking van de kosten van kerkradio/kerkinternet.  Het gaat hierbij om kosten van de centrale uitzendapparatuur in de kerk en van de apparatuur bij de luisteraars thuis welke gebruik maken van de Lukas kerkradio. Hier is per jaar ongeveer 2.500 euro voor nodig. Door er voor te collecteren worden de lasten over alle gemeenteleden verdeeld en niet uitsluitend over de luisteraars die zelf graag naar de kerk zouden willen, maar dat niet meer kunnen. Daarom van harte aanbevolen.
Uw Cv

 

DIVERSEN

 

Kopij kerkbode

Graag uw kopij aanleveren op het mailadres: kerkbode@hervormdhoevelaken.nl. Geschreven en getypte kopij kunt u inleveren op Kievitlaan 3. Alle kopij graag vrijdagavond binnen en graag per week aanleveren! Heeft u vragen? (06) 48971340.

De kerkbode graag digitaal ontvangen? Aanmelden kan via kerkbode@hervormdhoevelaken.nl