Weeknieuws

Digitale nieuwsbrief
 

Hieronder treft u een ingekorte versie van het weeknieuws aan. Voor de volledige versie verwijzen wij u naar onze digitale kerkbode. Aanmelden voor toezending naar uw e-mail adres is mogelijk via kerkbode@hervormdhoevelaken.nl

 

 

BIJ DE DIENSTEN

 

Zingen voor de diensten

´s Morgens: Psalm 8 : 3 en 4

‘s Avonds: Psalm 9 : 9 en 10

 

Collecten

Komende diensten worden uw gaven gevraagd voor de volgende doeleinden:

  1. Mercy Ships
  2. Kerk
  3. Onderhoud gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang!

Al deze collecten willen wij van harte bij u aanbevelen!

 

Oppasdienst

De kinderoppas is als volgt geregeld:

Zondag 22 november

09.30 uur: A. van de Bunt, Britt van de Top en Laurens de Korte

Zondag 29 november

09.30 uur: N. Balfoort, Aron van Oosterom en Nienke van Ravenhorst

Hartelijk dank voor de bereidwilligheid en inzet!

 

DEZE WEEK

 

Kerkradio

Op woensdag 25 november wordt de kerktelefoonuitzending verzorgd door oud-ouderling Pleizier. Aan de beurt van behandeling is hoofdstuk 4 uit ‘Verlost uit het diensthuis’. Aanvang 10.30 uur. We wensen u allen een goede en gezegende uitzending toe.

 

Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften

Op 25 november hopen we na te gaan denken over psalm 24 ‘God de Heilige’. De vragen staan in de Hervormde Vaan van februari 2019. Als je niet komt, meld je dan af bij de voorzitter i.v.m. de indeling van de zaal

Het bestuur

 

VOOR IN DE AGENDA

 

We staan er weer !

Op vrijdag 27 november gaan wij weer oliebollen en appelbeignets verkopen.

We staan dan op de Weekmarkt in Hoevelaken vanaf 8.00 uur tot 16.00 uur. Verwacht wordt dat ze weer net zo lekker zijn als vorig jaar en ze zijn super vers dus de oliebollen kunnen ook in de vriezer gedaan worden als u het nog een beetje te vroeg vindt.

1 zak Oliebollen (10 st)            €  8.00 (evt. een zakje van 5 stuks is mogelijk)

1 zak Appelbeignets (5 st)        € 6.50

De winst gaat naar “Vakantieweken voor elkaar”, GZB, IZB en CVK van de Hervormde Dorpskerk.

De verkoopcommissie van Lea en Esther

 

VAN DE KERKENRAAD

 

nHervatting gemeenteactiviteiten & Uitnodiging gemeenteledeN

Op 3 november jl. zijn door de overheid strengere corona maatregelen aangekondigd voor een termijn van 14 dagen. Door deze verscherping van maatregelen hebben we destijds besloten om ook de activiteiten in Rehoboth op te schorten t/m zaterdag 21 november. Deze tijdelijke maatregelen worden niet verder verlengd, zodat we maandag 23 november D.V. de doordeweekse activiteiten in Rehoboth weer kunnen opstarten. Catechese, kringwerk, verenigingen etc. gaan dus weer van start!

Dank aan de HEERE dat we als gemeente bij de verschillende doordeweekse activiteiten weer mogen samenkomen bij een geopende Bijbel. We bidden de HEERE om gezegende ontmoetingen met de woorden van onderstaand lied.

 

Zegen ons Algoede, neem ons in Uw hoede

en verhef Uw aangezicht over ons en geef ons licht.

 

Stort op onze bede, in ons hart Uw vrede

en vervul ons met de kracht van Uw Geest bij dag en nacht.

 

Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen,

Jezus Christus onze Heer'. Amen God, Uw naam ter eer.

 

Vanzelfsprekend blijven de corona maatregelen rondom het gebruik van Rehoboth wel van kracht. Voor de kerkdiensten van de aankomende weken worden de volgende gemeenteleden van harte uitgenodigd om de diensten bij te wonen: zondag 22 november 2020      09:30  -          Go t/m He

zondag 22 november 2020 18:30  -          Hi t/m Kl

zondag 29 november 2020 09:30  -          Kn t/m La

zondag 29 november 2020 18:30  -          Le t/m Mi

woensdag 2 december 2020          19:30  -          N t/m Z

De overige gemeenteleden nodigen we van harte uit om de diensten online met ons mee te beleven. In de volgende kerkbode/nieuwsbrief zal er een overzicht geplaatst worden voor de kerkdiensten van december. We wensen u en jou gezegende diensten toe.

Anderhalve Meter Kerk Commissie

 

VAN DE DIACONIE

 

Collecte: Mercy Ships

Van harte bevelen we de collecte van a.s. zondag voor Mercy Ships in uw milddadigheid aan.

Deze organisatie helpt mensen in de armste landen van de wereld door medische zorg te bieden, vanaf ziekenhuisschepen bemand door vrijwilligers. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. Op dit moment hebben ze één groot ziekenhuisschip (de Africa Mercy) in de vaart. De planning is dat in 2021 het nieuwe schip de ‘Global Mercy’ in de vaart wordt genomen. Dit grootste civiele ziekenhuisschip ter wereld zal zich voegen bij zusterschip Africa Mercy, om chirurgische kwaliteitszorg te bieden aan de armste patiënten.

Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om het grootste deel van de wereldbevolking met ontwikkelingshulp te bereiken, omdat ongeveer 80% van de wereldbevolking op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad woont. Een ziekenhuisschip biedt een beschermde en schone omgeving om de kans op infecties minimaal te houden. Er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen. Bij plotseling onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de veiligheid van de vrijwilligers te waarborgen.

‘Alleen moesten wij wel aan de armen denken; en ik heb mij ook beijverd juist dit te doen.’ (Gal. 2:10).

Uw en jouw diaconie

 

UIT DE PEN VAN…

 

Hoevelaken naar Malawi

Ondanks de corona zitten wij als werkgroep niet stil. Wij hebben 2x een nieuwsbrief uitgebracht en organiseren nu een wijnactie voor de feestdagen. Door alle maatregelen en beperkingen doen wij veel digitaal. Zo zijn de laatste 2 nieuwsbrieven ook digitaal verspreid. Nu zijn wij er ons van bewust dat wij nu niet iedereen bereiken. Daarom willen wij jullie via deze weg vragen of er mensen zijn die de nieuwsbrief per post willen ontvangen omdat zij niet in bezit zijn van digitale middelen. Aanmelden kan via Nanny van Wincoop 06-23973397. Aanmelden om de nieuwsbrief via de mail te ontvangen kan door een mail te sturen naar hoevelakennaarmalawi@gmail.com. Groeten

werkgroep Hoevelaken naar Malawi.

 

DIVERSEN

 

Kopij kerkbode

Graag uw kopij aanleveren op het mailadres: kerkbode@hervormdhoevelaken.nl. Geschreven en getypte kopij kunt u inleveren op Kievitlaan 3. Alle kopij graag vrijdagavond binnen en graag per week aanleveren! Heeft u vragen? (06) 48971340.