Weeknieuws

BIJ DE DIENSTEN

 

Zingen voor de diensten
 

´s Morgens: Psalm 114 : 1

‘s Avonds: Psalm 115 : 9

 

 

Collecten
 

Komende diensten worden uw gaven gevraagd voor de volgende doeleinden:

1. Diaconaal project 'Philemon'
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen
Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang!
Al deze collecten willen wij van harte bij u aanbevelen!


Oppasdienst

De kinderoppas is als volgt geregeld:
Zondag 11 november
09.00 uur: B. Lagemaat, Mirjam Zwaan Lianne Bos
10:45 uur: S. Ruiter, Amber v/d Bor en Dinand v/d Bor
Zondag 18 november
09.00 uur: Frans de Lange, Gerjanne de Lange en Jadine van Essen                      
10:45 uur: N. van Meijeren, Hanna van Dooren en Emily van Doornik
Hartelijk dank voor de bereidwilligheid en inzet!


ALGEMEEN

Kerkradio

Op woensdag 14 november wordt de kerktelefoonuitzending verzorgd door oud-kerkvoogd Van Doornik. Aan de beurt van behandeling is hoofdstuk 6 uit ‘Troost, troost Mijn volk’. Aanvang 10.30 uur. We wensen u allen een goede en gezegende uitzending toe.

 
Agenda

Zondag 11 november:
Zondagsschool Boaz
Maandag 12 november:
Catechese
De Jonge Lofstem
Kleine Kracht
Dinsdag 13 november:
Catechese
Wijs op Weg
Jong volwassenkring
Zendingscommissie
Esther
Woensdag 14 november:
Kerkradio Belijdeniscat
Lea Onderzoekt de Schriften
Donderdag 15 november:
Kerkenraad
Ora et Labora
De Lofstem
Vrijdag 16 november:
Verkoop collectebonnen
JV 2Gether

 
DIACONIE
 
Collecte diaconaal project ‘Philemon’

Maandelijks wordt een diaconale collecte gehouden voor het diaconaal project. Op zondag 11 november zal de collecte daarom opnieuw voor het diaconaal project ‘Philemon’ zijn. Het project van 10 27 (wat valt onder de GZB) wat hulp biedt aan peuters uit vluchtelingengezinnen in Libanon. Hierbij kan gedacht worden aan christelijk peuter- en kleuteronderwijs, pastorale zorg en opvoedingsondersteuning wat aan ouders en overige familieleden wordt aangeboden. Wij bevelen deze collecte van harte bij u en jullie aan.
 
Uw en jouw diaconie
 
 

Ophalen kerkradiobusjes

In de maand november hopen de broeders van de diaconie weer langs te komen bij degenen die via de kerktelefoon met ons verbonden zijn om de kerkradiobusjes om te wisselen. Mocht u ook een kerkradiobusje wensen? Dan kunt u contact opnemen met de diaken De Korte.
Uw diaconie

 
VERENIGINGSWERK
 
Vrouwenvereniging ‘Lea’

Op 8 november hebben we onze volgende verenigingsavond gepland. We willen de vierde Bijbelstudie bespreken. U vindt deze in het septembernummer. Het thema is ‘De linnen gordel en de gevulde wijnkruiken’.  Mw. van de Meer Beek zorgt voor een gedicht en mw. Van Deuveren voor het verhaal. Onze thuisleden wensen we Gods nabijheid toe in de vaak moeilijke omstandigheden van het leven. Een hartelijke groet,
het bestuur
 

Vrouwen Bijbelstudiekring ‘Esther’

De vorige keer hebben we besproken hoe Jeremia zijn preek bij de tempel heeft gehouden en wat de Heere door Jeremia ons te zeggen heeft. Komende dinsdag 13 november gaat het over Jeremia 13:1-14. Over de linnen gordel en de gevulde wijnkruiken. Ook hiervan zullen we veel kunnen leren voor ons eigen leven. Het is Bijbelstudie 4 uit de Hervormde Vrouw van september. Ida en Petra zullen voor de koffie zorgen, Jeane zorgt voor een gedicht en Rieky leest voor ons uit de bijbel. We zien uit naar een fijne avond met mooie ontmoetingen en gesprekken rondom de Bijbel.
Het bestuur.
 

Jonge vrouwenbijbelkring ‘Hadassa’

Woensdag 14 november is er weer de 2e Hadassa ochtend. De koffie staat om 9 uur klaar we proberen om 9.15 uur te beginnen. We gaan verder met het tweede hoofdstuk van het boekje Adembenemend: De Heer is goed. Voor wat lekkers bij de koffie wordt gezorgd. We hopen iedereen weer te zien! Voel je vrij om eens een keer te komen kijken als je nog nooit bent geweest of na een aantal jaren.
Groet Jacqueline en Alice
 

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’

Woensdag 14 november hopen wij weer samen te komen als leden van onze mannenvereniging. Dhr. G. Gerritsen hoopt deze avond de inleiding te verzorgen over 1 Petrus 2 : 1-11. Deze  Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan van juli/augustus 2017 wordt behandelt door ds. W. Westland. Boven deze Bijbelstudie staat: De Levende Steen en het heilige volk. Broeders, in dit hoofdstuk wordt de algemene aansporing tot heiligheid voortgezet. Het middel om die heiligheid te verwerven is het Woord van God. De apostel spoort ons aan tot een sterk en blijvend verlangen naar het Woord van de Levende God, maar de melk van het Woord moet onvervalst zijn, niet verdund met menselijke toevoegingen. Verder wordt Christus door de apostel beschreven als een Levende Steen, om aan te geven dat Hij onoverwinnelijk en eeuwigdurend is. Hij is het enige fundament, de enige grond voor onze hoop en zaligheid. Laten we waakzaam zijn, weg doen wat kwaad en zondig is. Een zonde die niet is afgelegd zal ons eeuwig welzijn in de weg staan. Wat is het nodig om voor de zonde gewaarschuwd te worden.
We hopen op een goede opkomst en bidden om een gezegende avond. We willen graag om 19.30 uur beginnen. Alle leden hierbij weer van harte uitgenodigd, maar we hopen ook nieuwe gezichten te zien, van harte welkom!!
Het bestuur
 

COMMISSIES
 
Charité kledinginzameling

Geachte gemeenteleden, al vele jaren zamelen we kleding in voor onze medebroeders en -zusters in Wit-Rusland. Het afgelopen jaar hebben heeft u ons een grote hoeveelheid kleding geschonken. Hartelijk dank! Vrijwilligers hebben het gesorteerd en verpakt in wel 150 bananendozen en een groot aantal zakken. De winter komt er weer aan, daarom is het belangrijk dat de kleding nu getransporteerd wordt. De Charité werkgroep Katwijk vertrekt op 12 november en had nog wat ruimte over. Op deze manier komt de kleding snel en goedkoop in Wit-Rusland. Helpt u ons het komende jaar weer mee met verzamelen?
Werkgroep Hoevelaken


DIVERSEN

Kopij kerkbode
Graag uw kopij aanleveren op het mailadres: kerkbode@hervormdhoevelaken.nl. Geschreven en getypte kopij kunt u inleveren op Kievitlaan 3. Alle kopij graag vrijdagavond binnen! Graag de berichten per week aanleveren. Heeft u vragen? (06) 48971340.

 
OVERIG
 
Gebeden verhoord!

We hebben op deze plaats wel eens vaker de aandacht gevraagd voor de Pakistaanse christin Asia Bibi. Ze is in 2010 ter dood veroordeeld op grond van godslastering. Hiervan beschuldigd door dorpelingen, maar door haar altijd ontkent. Afgelopen week is ze door het hooggerechtshof in Islamabad vrijgesproken. Wereldwijd is voor haar positie aandacht gevraagd. Gebeden van velen zijn verhoord! Verwacht wordt dat de positie van andere christenen in Pakistan door deze uitspraak er niet eenvoudiger op zal worden. Radicale moslims zijn het totaal niet met deze uitspraak eens. Pakistaanse christenen vragen via Open Doors om te blijven bidden voor Asia Bibi. De kans bestaat dat ze na haar vrijlating alsnog in handen valt van radicale moslims die het recht in eigen hand nemen. Laat ons gebed voor onze mede christenen in Pakistan, maar wereldwijd waar onze broeders en zusters vervolgd worden, niet verslappen.
Bid u mee? Meer info: opendoors.nl
 

Groenworkshop Woord en Daad

Op woensdagavond 28 november is de jaarlijkse groenworkshop van Woord en Daad Hoevelaken. We gaan een mooie guirlande maken. De kosten bedragen € 20,- en de opbrengst gaat naar 'schoon water en betere hygiëne in Bangladesh'. Van harte welkom! Aanmelden kan via woordendaadhoevelaken@gmail.com of bel Geralda op 't Hof 033-2540800.
Woord en Daad comité Hoevelaken.