Weeknieuws

Digitale nieuwsbrief
 

Hieronder treft u een ingekorte versie van het weeknieuws aan. Voor de volledige versie verwijzen wij u naar onze digitale kerkbode. Aanmelden voor toezending naar uw e-mail adres is mogelijk via kerkbode@hervormdhoevelaken.nl

 

 

BIJ DE DIENSTEN

 

Zingen voor de diensten

´s Morgens: Psalm 100 : 1 en 2

‘s Avonds: Psalm 100 : 3 en 4

 

Collecten

Komende diensten worden uw gaven gevraagd voor de volgende doeleinden:

 1. Woord en Daad Adoptie
 2. Kerk
 3. Kerkradio

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang!

Al deze collecten willen wij van harte bij u aanbevelen!

 

Uw bijdrage aan diaconale collectes kunt ook u overmaken naar NL45 RABO 0302 2060 43 ten name van Diaconie Herv. Gem. Hoevelaken. Uw bijdrage aan de collectes van de kerkrentmeesters kunt u ook overmaken naar NL63 INGB 0000 8055 38 ten name van CvK Herv. Gem. Hoevelaken. 

 

 

Oppasdienst

De kinderoppas is als volgt geregeld:

Zondag 13 september

09.30 uur: B. van de Schaaf, Emily van Doornik en Britt van de Top

Zondag 20 september

09.30 uur: C. van de Brink, Noa Ham en Annelieke van Ee

Hartelijk dank voor de bereidwilligheid en inzet!

 

DEZE WEEK

Vrouwenvereniging ‘Lea’

Op woensdag 16 september mogen we het nieuwe verenigingsseizoen beginnen. Vanwege alle regels van het RIVM kunnen we niet gezamenlijk met Esther starten. Ook samen pannenkoeken eten is nu niet mogelijk. Maar laten we vooral letten op het wonder dat we wél met elkaar kunnen beginnen aan een nieuw bijbelstudieseizoen. Dat is toch het belangrijkste en een groot voorrecht. Komend jaar bespreken we met elkaar het boek Prediker. Deze eerste verenigingsmiddag leiden we de bijbelstudies in met het thema: ‘IJdelheid der ijdelheden….een sombere gedachte? Net als de afgelopen keren beginnen we de middag om 15.00 uur en willen we rond 16.30 uur afsluiten. U zou thuis vast het meinummer van de Hervormde Vrouw kunnen doorlezen.

Als het goed is heeft u afgelopen week een uitnodiging ontvangen met daarop de data van komend seizoen, dat alles onder het voorbehoud ‘bij leven en welzijn’. U hebt daarin ook kunnen lezen dat u op donderdagmorgen 24 september welkom bent in Rehoboth. We kunnen dan via het grote scherm de bondsdag samen meebeleven. Een nieuwe belevenis. U wordt dan om 9.30 uur verwacht.

Een hartelijke groet,

het bestuur

 

Kerkradio

Op woensdag 16 september wordt de kerktelefoonuitzending verzorgd door oud-ouderling De Kruijff. Aan de beurt van behandeling is hoofdstuk 2A uit ‘De goede keus’. Aanvang 10.30 uur. We wensen u allen een goede en gezegende uitzending toe.

 

VAN DE KERKENRAAD

 

Geloofsbelijdenis

Als onze goede God het geeft, zal zondag 20 september een bijzondere dag zijn in het leven van tien jonge mensen, maar ook in dat van de gemeente. Na een uitstel van enkele maanden in verband met de coronacrisis hopen zij ’s avonds belijdenis van hun geloof af te leggen in een dienst die door ds. G.M. van Meijeren wordt geleid. Met het oog daarop zullen zij op maandagavond 14 september door de kerkenraad als lidmaat van de gemeente worden aangenomen. We noemen hier nogmaals hun namen met de vraag hen in uw gebeden te gedenken:

 • Herman Balfoort (Het Moer 28, 3823 WN Amersfoort);
 • Marlies Blok (Van Dedemlaan 7, 3871 TD Hoevelaken);
 • Benjamin Doorneweerd (Leeuweriklaan 1d, 3871 HA Hoevelaken);
 • Mathilde Paardenkooper (Edeseweg 148, 6733 AJ Wekerom);
 • Anouk van Ginkel (Emelaarseweg 5, 3791 PS Achterveld);
 • Rachel ten Ham (Stoutenburgerlaan 28, 3871 JB Hoevelaken);
 • Marjet Hooijer (Koedijkerweg 32, 3836 PA Stoutenburg-Noord);
 • Marijn de Korte (Kostverloren 157, 3863 BE Nijkerk);
 • Deborah de Korte - van der Louw (Kostverloren 157, 3863 BE Nijkerk) en
 • Sander Voets (Peter van der Kieftlaan 15, 3871 WG Hoevelaken).

Uw kerkenraad

 

VAN DE DIACONIE

 

Collecte: Woord en Daad Adoptie

We collecteren deze zondag voor de 20 sponsorkinderen, en hun familieleden, die we via Woord en Daad ondersteunen. De scholen in Nederland zijn weer geopend, maar wereldwijd kunnen 1,5 miljard kinderen en jongeren nog niet naar school door de uitbraak van het coronavirus. De impact hiervan is enorm, want onderwijs speelt een belangrijke rol bij het tegengaan van armoede en ongelijkheid. Sterker nog: onderwijs biedt een kind perspectief op een hoopvolle, zelfstandige toekomst.

Fabian (11) uit Guatemala krijgt via het sponsorprogramma thuisonderwijs en vertelt: ‘De leraar betrekt ons hele gezin bij het thuisonderwijs. We maken samen schoolwerk, waardoor zelfs mijn moeder nieuwe dingen heeft geleerd! Mijn ouders zijn nu erg betrokken en moedigen me aan om mijn best te blijven doen als ik terug naar school ga.’

Daarnaast ontvangen de sponsorkinderen voedsel- en hygiënepakketten én toegang tot medische zorg. ‘Wie gunnend is, die wordt gezegend, want hij geeft van zijn brood aan de armen.’ (Spreuken 22 : 9)

Omdat we momenteel slechts gedeeltelijk een fysieke collecte kunnen houden willen we u en jou vragen om uw gift over te maken op bankrekening NL45 RABO 0302 2060 43 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Hoevelaken.

Van harte aanbevolen, en alvast hartelijk dank voor uw en jullie bijdrage.

Uw en jouw diaconie

 

UIT DE PEN VAN…

 

Van de HGJB

Op de agenda: HGJB-Scholierenweekend

Van 16-19 oktober vindt er (onder voorbehoud van corona) weer een HGJB-Scholierenweekend plaats. Dit is een onvergetelijk weekend voor tieners van 13-17 jaar vol aansprekende bijbelstudies, veel sport en spel en een gezellig avondprogramma. Het komende Scholierenweekend staat het thema ‘Koninkrijk van God’ centraal. Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/SW.

Nieuwe Clik: ‘Goed om te horen!’

 ‘Goed om te horen!’ is het thema van de nieuwste Clik, het kinderblad van de HGJB. Om goed te kunnen horen, moet je goed luisteren. Luisteren naar iemand die de baas over je is, luisteren naar de gesprekken aan tafel, maar ook luisteren naar God.

 

Clik is een eigentijds kinderblad. Met voor op de club bijbelstudiepagina’s en voor thuis van alles om te lezen en te doen. Vraag een proefabonnement op de Clik aan via HGJB.nl/kinderblad-Clik.

Uw gebed is belangrijk

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

 • Bid voor het nieuwe jeugdwerkseizoen dat start. Dat na de vreemde afsluiting van het seizoen vorig jaar, weer veel kinderen en tieners aan zullen haken bij het jeugdwerk en de catechese. Gebed om vooral ook oog te hebben voor die kinderen en tieners die niet zo makkelijk instappen en dreigen af te haken.
 • Bid voor inspiratie en creativiteit voor alle jeugdwerkbijeenkomsten. Juist als het nog spannend is hoe het allemaal zal gaan met corona, is het belangrijk om te bidden om volharding en goede contacten met de jongeren, maar ook onderling tussen alle leidinggevenden.
 • Dank voor alle creatieve vormen en contacten die zijn ontstaan in de afgelopen maanden.
 • Dank voor het Scholierenweekend dat de HGJB in oktober ook weer mag organiseren. Bid voor een zegen voor dit weekend. Dat het weekend tieners mag toerusten in het leven met God.

Volg een cursus bij de HGJB

Voor leidinggevenden in het jeugdwerk, ambtsdragers en catecheten biedt de HGJB verschillende cursussen en toerustingsavonden aan. Bekijk de mogelijkheden op HGJB.nl/training-en-toerusting.

OF

De eerste HGJB-cursussen en -trainingen voor het komende seizoen zijn al ingepland. Volg een van de cursussen of vraag zelf toerusting aan op HGJB.nl/training-en-toerusting.

 

DIVERSEN

 

Kopij kerkbode

Graag uw kopij aanleveren op het mailadres: kerkbode@hervormdhoevelaken.nl. Geschreven en getypte kopij kunt u inleveren op Kievitlaan 3. Alle kopij graag vrijdagavond binnen en graag per week aanleveren! Heeft u vragen? (06) 48971340.