Weeknieuws

 

BIJ DE DIENSTEN

 

Zingen voor de diensten

´s Morgens: Psalm 12 : 1

‘s Avonds: Psalm 12 : 2

 

Collecten

Komende diensten worden uw gaven gevraagd voor de volgende doeleinden:

  1. Woord en Daad Adoptie
  2. Kerk
  3. Quotum Landelijke Kerk

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang!

Al deze collecten willen wij van harte bij u aanbevelen.


Oppasdienst

De kinderoppas is als volgt geregeld:
Zondag 17 maart
09.00 uur: A. Spee, Brigitte van Ee en Amber van de Bor               
10:45 uur: S. Ruiter, Hanna van Dooren en Robine van Ee
Zondag 24 maart
09.00 uur: M. vd Schee, Lianne Bos en Lucas van Doornik  
10:45 uur: Janita Vreekamp. Winette Vreekamp en Jadine van Essen
Hartelijk dank voor de bereidwilligheid en inzet!

ALGEMEEN

Kerkradio
Op woensdag 20 maart wordt de kerktelefoonuitzending verzorgd door oud-kerkvoogd Van Doornik. Aan de beurt van behandeling is hoofdstuk 4 uit ‘De grote dag nadert’. Aanvang 10.30 uur. We wensen u allen een goede en gezegende uitzending toe.
 
Agenda
Zondag 17 maart:
Zondagsschool Boaz
Maandag 18 maart:
Catechese
De Jonge Lofstem
Kleine Kracht
Christenvrouw
Dinsdag 19 maart:
Catechese
Wijs op Weg
Bijbel-Lidmatenkring
Woensdag 20 maart:
Kerkradio
Ontmoeting kerkenraad en jeugdleiding
Belijdeniscatechese
Regioverg, Lea en Esther
Onderzoekt de Schriften
Donderdag 21 maart:
Moderamen
Verjaardagsfonds
Ora et Labora
De Lofstem
Vrijdag 22 maart:
Lentefair
Verkoop collectebonnen
JV 2Gether

 

VERENIGINGSWERK

 

Lentefair vrouwenverenigingen

Vrijdag 22 maart 2019 wordt de LENTEFAIR gehouden van de vrouwenverenigingen Esther en Lea. Er zijn veel  mooie  verkooptafels,  de lekkerste stroopwafels en meel van de molen. Er kan van alles geraden worden en  gesjoeld. Kijk ook zeker in de hoek met tweede- hands spullen. U kunt een heerlijk kopje koffie/ thee  met wat lekkers komen drinken en rond etenstijd is er soep met broodje snack. We hopen op een  gezellige dag met elkaar, dat we veel mensen mogen ontmoeten en op een mooie opbrengst voor het goede doel. Tip: U kunt bij ons u statiegeldflessen kwijt en voor de basisschooljeugd is er een hoeksjoelwedstrijd met een echte sjoelkampioen 2019

Kom ook ! We heten u hartelijk welkom vanaf 14.30 uur  in gebouw Rehoboth aan de Smalle streek.

De besturen

 

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’

Woensdag 20 maart hopen wij weer samen te komen als leden van onze mannenvereniging. De heer G.B. Verweij hoopt deze avond de inleiding te verzorgen over 1 Petrus 5 : 1-6. Deze Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan van februari 2018 wordt behandelt door Ds. W. Westland. Boven deze Bijbelstudie staat: Ambt en Jeugd. We hopen op een goede opkomst en bidden om een gezegende avond. We willen graag om 19.30 uur beginnen. Alle leden hierbij weer van harte uitgenodigd, maar we hopen ook nieuwe leden of belangstellende te ontmoeten, van harte welkom!!

Het bestuur. 

 

DIVERSEN

 

Kopij kerkbode

Graag uw kopij aanleveren op het mailadres: kerkbode@hervormdhoevelaken.nl. Geschreven en getypte kopij kunt u inleveren op Kievitlaan 3. Alle kopij graag vrijdagavond binnen en graag per week aanleveren! Heeft u vragen? (06) 48971340.