Weeknieuws

BIJ DE DIENSTEN

 

Oppasdienst

De kinderoppas is als volgt geregeld:

Zondag 13 januari

09.00 uur: P. van Essen, Lianne Bos en Dinand van de Bor 

10:45 uur: A. van Doornik, Lukas van Doornik en Emily van Doornik

Zondag 20 januari

09.00 uur: P. Hol, Hanna van Dooren en Jarno van Essen              

10:45 uur: A. van Essen, Jadine van Essen en Bente ten Ham

Hartelijk dank voor de bereidwilligheid en inzet!

 

ALGEMEEN

 

Kerkradio

Op woensdag 16 januari wordt de kerktelefoonuitzending verzorgd door oud-kerkvoogd Van Doornik. Aan de beurt van behandeling is hoofdstuk 4 uit ‘Een Heiland vol barmhartigheid’. Aanvang 10.30 uur. We wensen u allen een goede en gezegende uitzending toe.

 

Beroepingswerk

Aan het begin van het nieuwe jaar willen we weer verder gaan met het beroepingswerk en de verkiezing van een ouderling. Dit heeft enige weken geen voortgang gehad i.v.m. de kerstdagen en de jaarwisseling.  In de moderamenvergadering van 10 januari hebben we de agenda voor de kerkenraadsvergadering van 24 januari  voorbereid. In die vergadering zal zowel de verkiezing voor een ambtsdrager als het beroepingswerk aan de orde komen. We houden u op de hoogte van de voortgang van het beroepingswerk. Bidt u mee om de vervulling van de beide vacatures? De Heere spreekt in één van de Psalmen, dat Hij grote wonderen doet op het gebed.

Uw kerkenraad

 

Gemeenteavond

Via de nieuwsbrief hebt u de uitnodiging en het programma ontvangen van de gemeenteavond. Deze wordt gehouden donderdag 17 januari 2019 om 20.00 uur in Rehoboth. U en jullie worden hiervoor hartelijk uitgenodigd.

Uw kerkenraad

 

DIACONIE

 

Diaconale collecte zondag 13 januari 2019

De diaconale collecte van zondag 13 januari is bestemd voor een tweetal stichtingen; Open Doors én Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doet men o.a. door het verspreiden van Bijbels, bieden van hulp en ondersteuning aan christenen in bedreigde en onstabiele gebieden en door voorlichting. SDOK is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. Dit met praktische hulp en bemoediging. Beide doelen steunen christenen in gebieden waar het niet vanzelfsprekend is om in ‘vrijheid’ te geloven. Als diaconie ondersteunen wij het werk van zowel Open Doors als SDOK en bevelen deze collecte dan ook van harte bij u en jullie aan.

Uw diaconie

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

 

Bij de derde collecte

Zondag 13 januari willen we weer collecteren voor de kosten van gas en licht. Jaarlijks geven we daar ongeveer € 10.000 aan uit, uiteraard afhankelijk van hoe koud de winter is.

Mogelijk heeft u de laatste weken ervaren dat het fris was in de kerk, vooral in de dienst van 9.00 uur. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, temeer omdat we recent de verwarmingsketel hebben vervangen.  Er lijkt iets in de elektronica om de kachel heen niet goed te werken. Soms zou je verlangen naar een volle kolenkit en een pook, zodat je de temperatuur ook als niét-deskundige hoger kunt opvoeren, maar dat is niet meer van deze tijd. E.e.a. is in onderzoek en hopelijk bij het verschijnen van dit bericht opgelost. Evenzogoed bevelen we de collecte van harte bij u aan.

Uw CvK

 

Nieuwsbrieven

Inmiddels hebben er zich een aantal gemeenteleden aangemeld voor het uitdelen van de nieuwsbrieven van de kerkenraad. Zij zijn ook al in actie gekomen en wij zeggen hen heel hartelijk dan voor hun bereidwilligheid.  Voor de 2e morgendienst zou het echter fijn zijn als we er nog een paar uitdelers bij konden krijgen.  Als u / jij het ziet zitten dit met enige regelmaat te doen, geeft u / jij zich dan a.u.b. op bij ouderling-kerkrentmeester Van der Knijff of via email adres cvk@hervormdhoevelaken.nl.  

Uw CvK

 

ZANGVERENIGINGEN

 

Kinderkoor ‘de Jonge Lofstem’

Lekker zingen met elkaar, 4 tot 12 jaar..

Zing jij graag? Kom dan zingen bij ‘de Jonge Lofstem’!

We zijn maandag gestart met een nieuw repertoire en a.s. maandag kan jij er ook bij zijn! Kom gerust een keer vrijblijvend meezingen!

Tijd: 16.15 uur tot 17.00 uur

Plaats: in gebouw Rehoboth achter de Dorpskerk (Smalle Streek 4, 3871 BW Hoevelaken).

Leiding: dirigente Anne van Wilgenburg en pianist Kees de Vreugd.

Vragen? Bel gerust met Anne: 06-27838085.

 

COMMISSIES

 

Kerstpostactie

Afgelopen december is de kerstpostactie weer gehouden, we willen alle vrijwilligers die meegeholpen hebben hartelijk danken voor de hulp. De actie heeft ruim € 1.300,- opgebracht voor het werk van Gerben en Gerda Budding. Helaas is de verzending van kerstpost buiten de regio niet volledig naar wens verlopen. Bij de evaluatie van deze kerstpostactie zal de zendingscommissie dit punt zeker meenemen.

De zendingscommissie

 

Wij zijn er weer met het stamppottenbuffet!

Goede en gezellige gewoontes moeten we vasthouden! Daarom willen wij u/jullie  uitnodigen voor de stamppottenmaaltijd. Reserveer alvast in uw agenda de datum van: zaterdag 2 februari vanaf 17.00 uur hopen wij u/jou/jullie in “Rehoboth” te ontvangen, maaltijd begint om 17:30 uur. Met de opbrengst van deze maaltijd steunen wij het project van Maarten en Gerdien Blom en van Gerben en Gerda Budding.

Het buffet bestaat uit:          

1) Zuurkool                                                                                                                                    

2) Boerenkool

3) Hutspot

Dit alles met worst, spek en uitgebakken spekjes

4) Nagerecht

Natafelen is altijd gezellig tijdens een ‘bakkie’ koffie, thee met wat lekkers.

De kosten: € 7,00 pp. / € 25,00 voor een gezin

Bent/u zijn/jullie ook van de partij? U kunt zich opgeven door een aanmeldingsformulier (liggen in Rehoboth) in te vullen en dit deponeren in de doos die staat bij de keuken in Rehoboth. Aanmelden kan ook via de mail: (Lenie van Ravenhorst) hlvanravenhorst@gmail.com of (Bep Gerritsen) gerritsen.bep@solcon.nl  of bellen: tel.nr.: 033-2537512, tot uiterlijk 11 november.

Vriendelijke groet van,                                                                                            

Lenie van Ravenhorst en Bep Gerritsen

 

DIVERSEN

 

 

Kopij kerkbode

Graag uw kopij aanleveren op het mailadres: kerkbode@hervormdhoevelaken.nl. Geschreven en getypte kopij kunt u inleveren op Kievitlaan 3. Alle kopij graag vrijdagavond binnen en graag per week aanleveren! Heeft u vragen? (06) 48971340.

 

OVERIG

 

19 januari Woord en Daad Werelddag in Barneveld

Op zaterdag 19 januari van 10.15-15.15 uur is in de Midden Nederland Hallen te Barneveld de Werelddag van Woord en Daad, met als thema 'Sterker dan de storm?!'.

Verhalen van veerkracht

Hoor van sprekers uit het buitenland hoe ze storm ervaren en hoe ze hier mee omgaan. Kate en Jun zijn onze gasten: ze delen hun indruk-wekkende verhalen en geven een inkijkje in hun leven.

Belevingsmarkt en veiling

Proef en koop producten op de wereldmarkt of sla uw slag op de veiling. Verschillende winkels, ondernemers en Woord en Daad programma’s laten zich van hun beste kant zien.

Kinderprogramma

Komt u met het hele gezin? De kinderen beleven de dag met hun eigen programma ‘Windkracht 10’. De allerjongsten vermaken zich op de crèche.

Van harte welkom op deze inspirerende dag voor jong en oud! Meld u/je gratis aan via: www.woordendaad.nl/werelddag