Weeknieuws

 

Digitale nieuwsbrief
 

Hieronder treft u een ingekorte versie van het weeknieuws aan. Voor de volledige versie verwijzen wij u naar onze digitale kerkbode. Aanmelden voor toezending naar uw e-mail adres is mogelijk via kerkbode@hervormdhoevelaken.nl

 

BIJ DE DIENSTEN

Zingen voor de diensten

Zondag 23 februari

´s Morgens: Psalm 98 : 1

‘s Avonds: Psalm 98 : 4

Woensdag 26 februari

‘s Avonds: Psalm 119 : 73

 

Collecten

Komende diensten worden uw gaven gevraagd voor de volgende doeleinden:

Zondag 23 februari

  1. NDB - Nijkerks Diaconaal Beraad
  2. Kerk
  3. Jeugdwerk

Woensdag 26 februari

  1. In de Rechte Straat
  2. Kerk

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang!

Al deze collecten willen wij van harte bij u aanbevelen!

 

Oppasdienst

De kinderoppas is als volgt geregeld:

Zondag 23 februari

09.00 uur: P. Hol, Lianne Bos en Emely van Doornik    

10:45 uur: M. Ham, A. van Doornik, Robinne van Ee, Brigitte van Ee en Amber vd Bor

Zondag 1 maart

09.00 uur: R. de Jong, Hanna van Dooren en Bente ten Ham 

10:45 uur: A. van Essen, H. van Gulik, Martin van Essen en Lukas van Doornik

Hartelijk dank voor de bereidwilligheid en inzet!

 

DEZE WEEK

 

Weekagenda

23-feb Zondagsschool Boaz

25-feb Seniorenmiddag

26-feb VBW

26-feb Kerkradio

26-feb Weekdienst

27-feb VBW

27-feb Verjaardagsfonds

28-feb VBW

28-feb Verkoop collectebonnen

 

Middag voor de senioren van de gemeente

Dinsdag 25 februari is er weer een seniorenmiddag in Rehoboth. We beginnen om half drie, van tevoren krijgt u al een kopje koffie of thee. Ds. Goedvree is deze middag in ons midden en heeft de leiding en verzorgt de meditatie. Na de pauze zal mevr. Nap de middag verder invullen met Koninginnebingo. Het is een verrassing wat dat allemaal inhoud. We hopen met elkaar weer een fijne middag te hebben waar ook Gods Woord centraal mag staan. We nodigen u allen weer hartelijk uit voor een gezellige ontmoeting.

 

Vakantie Bijbel Week

Het is nu echt bijna zover: de VBW!

Op woensdag 26 februari en donderdag 27 februari en vrijdag 28 februari zijn alle kinderen van 4-12 jaar van harte welkom in Rehoboth. Het thema dit jaar is SchatRijk!

De VBW is op woensdag, donderdag en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.30. De deuren gaan om 9.45 open en u kunt vanaf 12.15 binnenkomen en meekijken tot 12.30 uur.

Op zondag 1 maart sluiten we de VBW af met een themadienst in de kerk om 10.45 uur.

Bidt u mee voor een gezegende week?

 

Kerkradio

Op woensdag 26 februari wordt de kerktelefoonuitzending verzorgd door oud-ouderling De Kruijf. Aan de beurt van behandeling is hoofdstuk 5 uit ‘Uw macht is groot’.  Aanvang 10.30 uur. We wensen u allen een goede en gezegende uitzending toe.

 

Winteravonddienst

In verband met de Vakantie Bijbel Week zal de winteravonddienst van 26 februari in de Dorpskerk worden gehouden. De dienst begint om 19.30 uur. Van harte welkom!

 

VOOR IN DE AGENDA

 

Gemeenteavond

Op 5 maart staat er een Gemeenteavond gepland over ‘orgaandonatie’. Een belangrijk en actueel onderwerp! Daarom is het goed om als Gemeente daarover na te denken. Br. Albert Langeweg, die gewerkt heeft op een Intensive Care afdeling, zal als ervaringsdeskundige met ons belangrijke facetten van orgaandonatie doornemen. Daarna zal dr. A. Goedvree Bijbels-theologische en ethische zaken belichten. Ook is er ruimte voor vragen en ontmoeting. We beseffen dat aan het onderwerp ‘orgaandonatie’ veel gevoelige onderwerpen en tere ervaringen verbonden zijn. Des te meer hopen we dat veel ouderen en jongeren zullen komen om met ons hierover na te denken. Dit onderwerp vraagt in onze maatschappij veel aandacht. Het is daarom belangrijk dat we als kerk van Jezus Christus ons hierop bezinnen. U en jij bent daarom meer dan van harte welkom! De inloop is vanaf kwart voor acht, we beginnen om acht uur.

 

Mest- en potgrondactie, vrijwilligers

Op zaterdag 7 maart zal de mest- en potgrondactie worden gehouden. We hopen op een mooie dag wat de opbrengst voor het doel ten goede zal komen. Momenteel zijn we nog op zoek naar vrijwilligers, ben je nog niet benaderd en wil je graag meehelpen? Meld je dan aan door te contact op te nemen met William van den Brink 06-20219864 of wjvandenbrink@live.nl. Heb je nog nooit mee geholpen en wil je graag weten hoe de actie in zijn werk gaat en wat er van je verwacht wordt neem dan ook even contact op.

De opbrengst van deze actie is bestemd voor ICT en alfabetiseringswerk van Gerben en Gerda Budding en voor een project van Stichting Double Harvest Nederland. Voor meer informatie  zie www.woordvoorhethart.nl. en www. doubleharvest.nl

We hopen op een goede actie!

 

GZB-Dag

Sprekers op de GZB-dag zijn ds. Wim Verboom, Gert-Jan Segers en ds. Soro uit Zuid-Soedan

Het Evangelie gaat van generatie op generatie. Maar vanzelfsprekend is dat niet. Juist daarom worden we opgeroepen om het geloof en de hoop door te blijven geven. Als kerk en in ons dagelijks leven, aan onze kinderen, aan onze kleinkinderen. In Nederland en wereldwijd.

‘Geef het door!’ Dat is de oproep voor de GZB-dag op 14 maart 2020. Ds. Jonathan Soro laat zien hoe zijn kerk in de heftige situatie van Zuid-Soedan toch het Evangelie bij jongeren weet te brengen. Drie jongeren uit de wereldwijde kerk reageren op zijn verhaal en delen hun eigen vragen, verlangens en blijdschap. Gert-Jan Segers vertelt hoe jongeren zijn hart hebben gekregen in Egypte en welke uitdagingen hij nu voor de kerk in Nederland ziet. Ds. Wim Verboom neemt ons mee in de Bijbel en laat zien hoe de zorg voor de generaties allereerst Gods zorg is. Drie jongeren uit de wereldwijde kerk lopen op 14 maart met ons mee. Prikkelend, verfrissend en bemoedigend delen zij hun vragen en blijdschap met ons.

Het is echt een dag voor jong en oud! Er is kinderopvang en ook voor kinderen en jongeren is er van alles te doen! Zij kunnen onder ander genieten van een optreden van Marcel Zimmer. Kortom: een dag waar je bij wilt zijn!

Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.gzb.nl/gzb-dag.

 

ZOA collecte week 23 – 27 maart

Je moet er niet aan denken om in één klap alles kwijt te raken. Zoals je huis, je bezittingen of misschien zelfs een geliefde. Toch overkomt het over de hele wereld miljoenen mensen, als gevolg van een oorlog of natuurramp. U/jij kunt deze mensen helpen door mee te doen en of te geven tijdens de collecte week van de ZOA.

De ZOA is er voor mensen die alles kwijt zijn geraakt door een oorlog of een ramp. Samen met u kunnen we in noodsituaties snel te hulp schieten. En hen ook daarna trouw blijven, door te helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Net zo lang totdat ze zichzelf weer kunnen redden.

Tevens zijn wij nog op zoek naar enthousiaste collectanten en iemand die wil helpen bij het klaarmaken van de collectebussen. Collecteert en of helpt u ook mee? Mail dan naar nel321@hotmail.com.

 

Lentefair 2020

Vrijdag 27 Maart 2020 houden wij onze Lentefair. Bent u nog nooit geweest dan moet u beslist eens komen. Jong en oud zijn van harte welkom! Er wordt een wedstrijd gehouden, er is een rommeltjeshoek. Mooie accessoires voor uw woning van Karakter at Home. Handwerk creaties van textiel en garen. Er is een pottenbakker aanwezig. Verschillende schilderijen zijn te bezichtigen en ook te koop. Diverse spelletjes en nog veel meer. Ondertussen kan er lekker gegeten en gedronken worden, veel is uit eigen keuken. Neem ook statiegeldflessen mee want daar is een leuk spel mee te winnen.

We hopen velen van u te ontmoeten om de onderlinge band, die we als gemeente mogen hebben te versterken en ook om verschillende mooie doelen financieel te ondersteunen. 14.30 uur -19.30 uur, gebouw Rehoboth  aan de Smalle Streek te Hoevelaken.

 

Collectanten gezocht voor Hospice Nijkerk e.o.

In de week van 13 tot en met 18 april wordt in de gemeente Nijkerk huis-aan-huis gecollecteerd voor Hospice Nijkerk e.o. De collecte wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o. De opbrengst van de jaarlijkse collecte is een belangrijke bron van inkomsten om een goede uitvoering van het werk in het hospice te kunnen blijven bekostigen. Er zijn dringend collectanten nodig voor Nijkerk, Nijkerkerveen én Hoevelaken.

In Hospice Nijkerk krijgen ongeneeslijk zieke mensen alle zorg voor een zo hoog mogelijk comfort in de laatste levensfase. Zeven dagen per week en 24 uur per dag is een verpleegkundige aanwezig om de gasten, samen met de vele goed opgeleide vrijwilligers te verzorgen. Het hospice heeft een regionale functie. In het afgelopen jaar mocht het Hospice zich ook van harte inzetten voor zorgvragers uit Nijkerk en de omliggende gemeenten.

U kunt zich aanmelden bij Koos Nelemans van de Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o., telefonisch bereikbaar 033-2450136 en www.hospicenijkerk.nl

 

VAN DE KERKENRAAD

 

Afscheidscadeau ds. Van Meijeren

Zoals u weet, neemt ds. G.M. van Meijeren op zondag 5 april afscheid van onze gemeente in verband met zijn vertrek naar Zeist. Op vrijdag 3 april aanstaande vindt daarom een afscheidsavond plaats, waarover wij u nog nader zullen informeren. Graag willen we de familie Van Meijeren die avond een cadeau aanbieden namens de gemeente. Wilt u daaraan een bijdrage leveren? Dat kan door een bedrag over te maken naar bankrekening NL 78 INGB 000 136 76 74 ten name van CvK hervormde gemeente Hoevelaken, onder vermelding van “Cadeau”. Wilt u dit uiterlijk vóór 28 maart doen? Ook is het mogelijk uw bijdrage te deponeren in een bus, die tijdens de verkoop van collectebonnen in ”Rehoboth” zal staan. Dit kan vanaf vrijdag 21 februari van 19.00 uur tot 20.00 uur. Wij hopen op goede momenten van afscheid met elkaar!

VAN DE DIACONIE

 

23 februari: Collecte NDB - Nijkerk Diaconaal Beraad

Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een samenwerkingsverband van 10 kerken uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. De krachten zijn gebundeld om als kerken te dienen en een bijdrage te leveren aan het welzijn van alle mensen die in de gemeente Nijkerk wonen. Het NDB ondersteunt door middel van diverse projecten mensen die tijdelijk of langdurig in moeilijke of kwetsbare situaties verkeren.

Eén van die projecten zijn de verrassingspakketten.  Rond de Christelijke feestdagen Pasen en Kerst, en rond de zomervakantie worden mensen en gezinnen uit de gemeente Nijkerk die leven rond het sociaal minimum voorzien van een extraatje in de vorm van een verrassingspakket. De gezinnen worden geselecteerd door de gemeente Nijkerk, en kunnen ook worden aangedragen door aangesloten diaconieën van het NDB.

De collecte voor het NDB willen we van harte bij u aanbevelen met de woorden van 1 Tim. 6: 17-18 ‘Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen.

 

26 februari: Collecte In de Rechte Straat

Woensdagavond tijdens de laatste winteravonddienst van dit seizoen zal de diaconale collecte wederom bestemd zijn voor stichting ‘In de Rechte Straat’. In de Rechte Straat (IRS) is een interkerkelijke stichting die zich ten doel stelt rooms-katholieke medemensen bekend te maken met het oorspronkelijke Evangelie van Jezus Christus. Dit Evangelie is de bevrijdende boodschap waardoor zondige mensen God hun Schepper opnieuw leren kennen. De Weg wordt gewezen waarlangs vrede met God en werkelijke rust voor ons hart wordt gevonden, want Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Deze collecte bevelen wij u van harte aan!

 

Malawi

De verslagen van oog- en oorgetuigen die afgelopen vrijdag (per bus) meegingen naar de Sint Jan in Gouda voor het Malawi-concert spreken boekdelen. Het was een mooie avond, die ook een prachtig bedrag van 2000 euro opleverde. Dat stemt de organisatoren heel dankbaar en verheugd!

 

Vakantie Bijbelweek

Volgende week zal de Vakantie Bijbelweek worden gehouden. Woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen in Rehoboth. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn hartelijk welkom. Tijdens de kerkdienst van 10.45 uur op zondag 01 maart hopen we de week af te sluiten.

 

Komende zondagen – lijdenstijd

Zondag 23 februari is de eerste lijdenszondag. In de komende zeven weken staan we in de prediking en in het kerkelijke leven stil bij de weg die Jezus Christus is gegaan om zondaren te behouden. Zijn lijden en sterven mogen centraal staan. We betreden daarmee de ‘schatkamer van de kerk’. Aankomende zondag D.V. hoop ik het Woord te bedienen vanuit Lukas 9: 28-36 in combinatie met Psalm 42 en 43. Deze preek wil ik herhalen op zondag 8 maart in Achterveld. We bidden om Gods zegen hierover en wensen u en jou een goede lijdenstijd toe (tegenwoordig wordt ook vaak gesproken over de ‘40-dagentijd’).

 

DIVERSEN

 

Kopij kerkbode

Graag uw kopij aanleveren op het mailadres: kerkbode@hervormdhoevelaken.nl. Geschreven en getypte kopij kunt u inleveren op Kievitlaan 3. Alle kopij graag vrijdagavond binnen en graag

per week aanleveren! Heeft u vragen? (06) 48971340