Weeknieuws

Zingen voor de diensten

´s Morgens: Gezang 1 : 1 en 9

‘s Avonds: Psalm 146 : 6

 

Collecten

Komende diensten worden uw gaven gevraagd voor de volgende doeleinden:

  1. Woord en Daad adoptie
  2. Kerk
  3. Leerstoel Gereformeerde Bond

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang!

Al deze collecten willen wij van harte bij u aanbevelen!

 

Oppasdienst

De kinderoppas is als volgt geregeld:

Zondag 21 juli

09.30 uur: C. Verkuil, Lianne Reemst en Elise Reemst

Zondag 28 juli

09.30 uur: L. de Weert, Anne Rozeboom en Abigaïl Verkuil

Zondag 4 augustus

09.30 uur: A. Wiesenekker, Lisanne van Zalk en Eline Zwaan

Zondag 11 augustus

09.30 uur: N. Balfoort, Mirjam Zwaan en Quinta Blok

Hartelijk dank voor de bereidwilligheid en inzet!

 

DEZE WEEK

 

Agenda

Woensdag 24 juli

Kerkradio

Vrijdag 26 juli

Verkoop collectebonnen

 

Kerkradio

Op woensdag 24 juli wordt de kerktelefoonuitzending verzorgd door oud-ouderling De Kruijf. Aan de beurt van behandeling is hoofdstuk 2 uit ‘Zo ik niet had geloofd’.  Aanvang 10.30 uur. We wensen u allen een goede en gezegende uitzending toe.

 

VOOR IN DE AGENDA

 

Kerkdiensten in zomertijd

Gedurende de 6 weken van de zomervakantie zal er op zondagmorgen in Hoevelaken 1 dienst zijn. Deze dienst begint om 9.30 uur in de Dorpskerk. De diensten van 9.00 u en 10.45 u in Hoevelaken komen in die weken te vervallen. Dat gaat om zondag 21 juli, 28 juli, 4 augustus, 11 augustus, 18 en 25 augustus. In Achterveld komen de dienst op 28 juli t/m 11 augustus ook te vervallen.

 

Vrouwenvereniging Lea

We mogen terugkijken op een gezellige middag bij mw. Kok waar we opnieuw van de heerlijke kersen gegeten hebben. Op 31 juli hopen we opnieuw met elkaar weg te gaan. Dit keer gaan we naar het nieuwe Israëlcentrum in Nijkerk. We verzamelen om 14.30 uur bij Rehoboth. Na dit bezoek hopen we met elkaar te gaan eten. Op dit moment is nog niet precies bekend waar. Vast voor uw agenda: op woensdagavond 14 augustus willen we met elkaar gaan zingen in Kootwijk. We denken aan de leden die niet met ons mee kunnen en wensen hen strekte in alles wat ze aan zorgen en verdriet meedragen. Hartelijke groeten van

het bestuur

 

Bevestiging en intrede ds. Goedvree

Op zondagmorgen 8 september zal ds. Goedvree in de Dorpskerk worden verbonden aan onze gemeente. Deze bevestigingsdienst begint om 10.00 uur en de voorgangers zijn ds. P. Vernooij uit Lekkerkerk en onze eigen predikant, ds. G.M. van Meijeren. ’s Middags zal ds. Goedvree intrede doen, tijdens een dienst die begint om 14.30 uur. Meer informatie volgt later.

 

VAN DE DIACONIE

 

Collecte Woord en Daad Adoptie

Het sponsorprogramma van Woord en Daad, waarvoor we deze zondag collecteren, zorgt ervoor dat (wees)kinderen toegang krijgen tot de basisbehoefte rondom voeding, kleding, gezondheid en christelijk onderwijs. 40 sponsorkinderen mogen we als gemeente via dit sponsorprogramma financieel ondersteunen. Woord en Daad verbindt vanuit Bijbels perspectief mensen wereldwijd in de strijd tegen armoede. Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de nodige ondersteuning ontvangt en uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Ook komen zij in aanraking met het Evangelie van de Heere Jezus. U ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; op U verlaat de arme zich, U bent geweest een Helper van de wees. (Psalmen 10 : 14). Van harte deze collecte in uw milddadigheid aanbevolen!

Uw en jouw diaconie

 

VAN HET CvK

 

Woonruimte voor Deborah en Marijn

Het CvK vraagt graag uw aandacht voor onderstaande oproep. Nu is het CvK natuurlijk geen woningbemiddelingsbureau, maar in dit geval maken we graag een uitzondering. Deborah en Marijn hadden namelijk een optie op het huren van de pastorie. Het aanstaand bruidspaar is erg blij dat ds. Goedvree het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen, maar hun optie is nu conform afspraak komen te vervallen. We helpen hen graag op deze manier bij het vinden van een alternatief. Van harte aanbevolen:

Woonruimte gezocht
Deborah van der Louw en Marijn de Korte hopen in september in onze gemeente te trouwen en zijn in de omgeving Hoevelaken / Nijkerk /  Amersfoort op zoek naar woonruimte om te huren medio augustus.  Een één- of tweekamer appartement met keukenblok, douche en toilet volstaat. Heeft u iets of weet u iets beschikbaar? Laat u het dan alstublieft weten d.m.v. een e-mail aan marijndek@gmail.com of door te bellen naar 06-81322930.

 

DIVERSEN

 

 

Kopij kerkbode

Graag uw kopij aanleveren op het mailadres: kerkbode@hervormdhoevelaken.nl. Geschreven en getypte kopij kunt u inleveren op Kievitlaan 3. Alle kopij graag vrijdagavond binnen en graag per week aanleveren! Heeft u vragen? (06) 48971340.
Aanmelden voor de digitale kerkbode kan nog steeds, via kerkbode@hervormdhoevelaken.n