Kids4live
49-Bijbelstudie.png

Bijbel en lidmatenkring samen

De 'Bijbel en lidmatenkring' is bedoeld voor gemeenteleden van ongeveer 35 jaar en ouder. Voor hen die openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd en ook voor hen die daar om goede redenen nog niet toe zijn gekomen, maar wel graag aan een Bijbelstudie willen meedoen.