Bijbel en lidmatenkring samen

De 'Bijbel en lidmatenkring' is bedoeld voor gemeenteleden van ongeveer 35 jaar en ouder. Voor hen die openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd en ook voor hen die daar om goede redenen nog niet toe zijn gekomen, maar wel graag aan een Bijbelstudie willen meedoen. Ds. G.M. van Meijeren zal de kring leiden. De kring wordt gehouden op de volgende dinsdagavonden: 25 september 2018, 9 oktober, 20 november, 4 december, 15 januari 2019, 29 januari, 12 februari, 19 maart en 9 april. Hartelijk welkom, steeds in ‘Rehoboth’ om 20.00 uur.