Doopdiensten

Om de zes weken wordt in het midden van de gemeente het sacrament van de Heilige Doop bediend. Dit gebeurt in de morgendienst (aanvang 10.45 uur) tenzij anders vermeld. Ruim een week voor de bediening van de Heilige Doop wordt er doopzitting gehouden, meestal op vrijdagavond vanaf 20.00 uur in de pastorie van de predikant die de doopdienst zal leiden. Dit wordt vermeld in de kerkbode en afgekondigd in de de kerk. Beide ouders worden op de doopzitting verwacht, waarbij het trouwboekje moet worden meegenomen. Enkele weken na de bediening van de Doop komt de wijkouderling op bezoek om verder door te spreken over de betekenis van de de Doop  en de christelijke opvoeding van de kinderen. Als herinnering aan de bediening van de Doop ontvangen de ouders een doopkaart.