Rondom Kerkdiensten

Mee luisteren  &  Dienst Gemist
In verband met het corona virus is het niet mogelijk om als gemeente samen te komen.
Over onze kerkdiensten
Elke zondag staan de deuren van Gods Huis open.
Doopdiensten
Om de zes weken wordt in het midden van de gemeente het sacrament van de Heilige Doop bediend.
Kinderoppas
Tijdens de beide morgendiensten is er kinderoppas in het verenigingsgebouw Rehoboth.
Kosters
De kostersfunctie in de Dorpskerk wordt uitgeoefend door: dhr.