Rondom Kerkdiensten

Over onze kerkdiensten
Elke zondag staan de deuren van Gods Huis open.
Kinderoppas
Tijdens de beide morgendiensten is er kinderoppas in het verenigingsgebouw Rehoboth.
Kosters
De kostersfunctie in de Dorpskerk wordt uitgeoefend door: dhr.