Rondom Kerkdiensten

Over onze kerkdiensten
Elke zondag staan de deuren van Gods Huis open.
Doopdiensten
Om de zes weken wordt in het midden van de gemeente het sacrament van de Heilige Doop bediend.
Kinderoppas
Tijdens de beide morgendiensten is er kinderoppas in het verenigingsgebouw Rehoboth.
Kosters
De kostersfunctie in de Dorpskerk wordt uitgeoefend door: dhr.