Kids4live
75-School-2.JPG

Onderwijs

We hebben in ons dorp de Schimmelpenninck van der Oyeschool. De school maakt deel uit van de Stichting Hervormde Scholen “De Drieslag” te Barneveld. Deze school past qua identiteit geheel bij onze Hervormde Gemeente en is gevestigd aan de Oosterdorpsstraat 16. Directrice is mevrouw J. Verhoeven. Naast onze kinderen zijn ook kinderen van andere kerkgenootschappen of randkerkelijken welkom op onze school. Op deze manier kunnen wij ook hen in aanraking brengen met het Evangelie van de Heere Jezus Christus.

In de identiteitsraad van Stichting De Drieslag heeft namens de Schimmelpenninck van der Oyeschool zitting de heer J. Voets. De contactpersoon voor praktische zaken rond school en kerk is diaken E. van de Biezen. De predikanten bezoeken de school regelmatig en wonen dan bijbellessen bij. Dit in het kader van de themadiensten en de diensten op Bid- en Dankdag. De keuze van ouders voor een school is een hele verantwoordelijkheid, ook met betrekking tot de eenheid in onze gemeente. We denken dan ook aan de zondagsschool, clubs en catechisatie. Hierbij wijzen we als bestuur en kerkenraad op het belang van het drievoudige snoer van Kerk-school-gezin.

Schimmelpenninck van der Oyeschool
Oosterdorpsstraat 16, 3871 AD Hoevelaken
(033) 253 57 45
info@svdohoevelaken.nl, www.svdohoevelaken.nl