Diversen

Naast het vele dat er binnen de gemeente gebeurt, zijn er ook activiteiten met een groote verwevenheid met onze gemeente, maar welke buiten de verantwoordelijkheid van de kerkenraad vallen. Deze zijn hieronder opgenomen.  

‘Zing een nieuw lied voor God de Heer, want Hij heeft wonderen gedaan!’

Zingen tot eer van onze God onze Schepper en Jezus onze Redder, dat is wat we willen met Salvation. We zingen met elkaar liederen rondom een thema. Deze komen uit verschillende bronnen: Psalmen, Gezangen, Johannes de Heer, Op Toonhoogte.

De begeleiding is in handen van een muziekgroep, bestaande uit onder andere: piano, panfluit, dwarsfluit en gitaar. Twee maal in het jaar organiseren we een sing-in voor de hele gemeente na de avonddienst. Daarnaast organiseren we twee maal per seizoen een sing-in voor de kinderen op de zondagmiddag. Het programma is dan aangepast, net als de begeleiding: de kinderen doen zelf enthousiast mee.

In de kerkbode en op Facebook kondigen we deze sing-ins aan. In de gaten houden dus!

We begeleiden ook de liederen die we in de kerk voor de dienst zingen met Kerst, Pasen en Pinksteren. Zingt u met ons mee? Mocht u vragen hebben of mee willen spelen, dan horen we dat graag van u.

Mieke van Hoorn, Cora van Hoorn, Anneke van Doornik en André van der Louw.

Details