Vakantie Bijbel Week

De voorjaarsvakantie staat elk jaar in het teken van de VBW. Ook dit jaar. Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom in 'Rehoboth'. De VBW wordt in de ochtend op woensdag, donderdag en vrijdag gehouden. Elk jaar staat er een ander thema  centraal.

Op de VBW mogen we de kinderen leren wie God is. Hij heeft de kinderen lief en wil dat ze bij Hem horen. We vertellen de Bijbelverhalen, waarin de redding van God steeds weer doorklinkt. Dit evangelie vertellen we graag aan alle kinderen in ons dorp. Helpt u ook mee om zo veel mogelijk kinderen op de VBW te verwelkomen? Kijk om u heen en laat ze samen met de kinderen van onze gemeente ervaren dat God er voor hen is! Wilt u met ons meebidden dat hun harten geraakt worden en ze God mogen leren kennen?

Met een enthousiast  team worden de VBW-dagen voorbereid, we starten zo'n 5 maanden van te voren. Op de dagen zelf helpen nog veel meer mensen mee. Een hele organisatie wat zonder Gods hulp niet mogelijk is. Dankbaar  ervaren wij Gods leiding in het werk wat we mogen doen. Lijkt het u/ je leuk om ons te helpen of heeft u of heb je andere vragen? Neem dan gerust contact op met Annet van Essen via vbw@hervormdhoevelaken.nl of (06) 21705319.