Werkgroep Hoevelaken naar Malawi

Wij zijn een groep jongeren uit Hoevelaken, die vanuit stichting Opdracht in Afrika (OIA) een zelfstandige werkgroep zijn gestart. Wij hopen een structurele bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van de mensen in Malawi. Gemiddeld gaan we om het jaar naar Malawi. Sinds 2009 hebben wij onder andere een artsenverblijf, maismolen en een moeder & kind-kliniek gebouwd. Ook helpen we met irrigatie en het bouwen/opknappen van kerken. Door de uitbreiding van het hospitaal, dat onderdeel is van de EBC (Evangelical Brethren Church, protestantse gemeenschap), kunnen meer mensen geholpen worden en is de zorg verbeterd. Het is mooi om te zien met hoeveel passie de mensen hun werk doen en dit alles vol vertrouwen en liefde tot God.

Doel 2018-2019

Er is in Malawi veel te doen, dat is zeker. Het trotse volk heeft op diverse fronten dringend hulp nodig. Door onze lokale contacten weten we goed welke ontwikkeling er op lokaal niveau het meeste prioriteit heeft.  

Na inventarisatie blijkt dat er voor nu voornamelijk behoefte is aan goede continue irrigatie. Daar landbouw, tuinbouw en kleinschalige veehouderij primair voorzien in de eerste levensbehoefte van de lokale bevolking is goede irrigatie van levensbelang. De huidige droogte en het niet in staat zijn om te irrigeren en/of water op te slaan voor droge tijden, vergt onnodig veel van mens, plant en dier.

Een ander heikel punt waaraan sterke behoefte is, is een betrouwbare stroomvoorziening. Deze stroomvoorziening is van node voor bijvoorbeeld koeling en voor het opladen van telefoons. Daarnaast is de combinatie met irrigatie een belangrijk doel binnen dit project. De voornoemde pompen en filterinstallaties zijn natuurlijk stroom afhankelijk. In dit project wordt deze stroom geleverd door middel van zonnepanelen.

Naast bovenstaande “praktische” zaken zijn wij er als werkgroep natuurlijk ook voor de uitbreiding en instandhouding van de lokale kerkelijke gemeente. Binnen dit projectjaar bestaat dit voornamelijk uit de reparatie van bestaande kerkgebouwen en het bouwen van een woning voor een pastor.

Als werkgroep hopen wij elke 2 jaar naar Malawi te gaan om een project uit te voeren. Voor elk project hopen wij voldoende geld in te zamelen om dit uit te voeren. Wij hopen dat u hieraan uw bijdrage wilt leveren. Naast ons (bouw)project besteden wij ook aandacht aan de vrouwen en kinderen d.m.v. evangelisatie, sport, spel en handwerk.

Wilt u ook een nieuwsbrief van onze werkgroep ontvangen? Meldt u hiervoor dan per e-mail aan, dit kan ook via de website.

Contactpersoon: Jan van Wincoop, tel. (033) 785 18 55, e-mail: info@hoevelakennaarmalawi.nl, website: www.hoevelakennaarmalawi.nl en www.opdrachtinafrika.nl.

IBAN-nummer: NL36INGB0007910110, t.n.v. Opdracht in Afrika te Huizen o.v.v. ‘Hoevelaken 2018’  (Giften zijn aftrekbaar van de belasting, Kamer van Koophandel inschrijfnummer: 41192021)

Werkgroep ‘Hoevelaken naar Malawi’ bestaat uit: Cor Ruiter, Jan en Nanny van Wincoop, AartVerweij, Jonathan en Geertrude Lambooij.