Stichting Charité werkgroep Hoevelaken

Stichting Charité is een christelijke organisatie voor hulpverlening aan Wit-Rusland. Deze stichting bestaat uit een aantal werkgroepen verspreid over het land. De werkgroep Hoevelaken is een onderdeel van deze stichting en legt verantwoording af aan deze stichting over al haar activiteiten. Jaarlijks reizen we naar Wit-Rusland om kerkelijke gemeenten, ziekenhuizen, scholen en gezinnen te ondersteunen. De ontmoetingen met broeders en zusters zijn altijd gastvrij en hartverwarmend! Ondanks de soms moeilijke situaties waarin deze gezinnen verkeren zijn er een levende gemeente die wekelijks een Eredienst houden.  

Dit jaar staat de reis gepland voor september/oktober 2018. In oktober 2017 zijn we met de werkgroep naar Wit-Rusland gereisd. Hier hebben we de viering van één van onze eerste gemeenten mee gevierd. Daarnaast hebben we ons nieuwe project bezocht; een zondagsschool/zomerkamp voor kinderen en (jong) volwassenen vanuit heel Wit-Rusland. Eens per jaar wordt tijdens de zomervakantie hier wekenlang gebivakkeerd en Bijbelstudies gehouden. Nu is het een troosteloze en onbewoonbaar pand. Men sliep op oude matjes en in tenten op het terrein. Dit jaar staat daarom in het teken van dit project. We hopen het eind 2018 opnieuw te bezoeken en financieel te ondersteunen. Wij organiseren verschillende acties zoals de worstenverkoop in december/januari, de oliebollenactie in december, de rollade actie rond Pasen en onze beroemde sjoelbak staat er weer op de dorpsdag!

Ook halen wij oud ijzer op of u kunt het zelf brengen bij Autobedrijf Ham op de Zuiderinslag in Hoevelaken. Daarnaast houden wij wisselende acties waarvan wij u op de hoogte houden via kerkbode.  

Graag ontmoeten wij u bij één van onze acties! Helpt en bidt u ook mee? 

Wilt u ons financieel steunen met een gift dat kan door uw gift over te maken op: NL97RABO0382260856. Contactpersoon: Dirk van de Lagemaat, tel: 033-2534065.