Kids4live
45-vereniging.jpg

De Christenvrouw

De (interkerkelijke vereniging) Christenvrouw vergadert 1 keer per maand; in de regel de 3e maandag van de maand. Wij beginnen om 19.45 uur en eindigen om 22.00 uur . Het doel van onze vereniging is vanuit de Bijbel vrouwen behulpzaam te zijn om te komen tot een betere kennis omtrent problemen van deze tijd, ten aanzien van gezin, maatschappij, staat en cultuur.

Alle leden zijn komend seizoen weer van harte uitgenodigd, maar zeker nieuwe leden zijn zeer welkom

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

  • Tiny Bouw, presidente (033) 253 57 78
  • Jannie van den Berg, secretaris (0342) 46 12 34
  • Dets van de Kleut, penningmeester (033) 253 48 08