Diaconaal project 2020-2021

Ook in onze gemeente worden diaconale initiatieven ontplooid. De diaconie is van harte bereid om hierin mee te denken en deze (financieel) te ondersteunen. In verband met de planning van andere acties wordt de diaconie graag in een zo vroeg mogelijk stadium van uw voornemens op de hoogte gesteld.

Onderwijs voor kwetsbare kleuters in Rwanda

Rwanda is een bijzonder land in Afrika. In dit land werkt de GZB al bijna 20 jaar samen met de Anglicaanse Kerk. Deze kerk doet veel voor kinderen en jongeren. Ongeveer 25 jaar geleden was er in Rwanda een erge burgeroorlog. Veel mensen hebben daardoor een trauma. Maar nu is het tijd voor hoop en opbouw! De kerk wil heel graag helpen én doet dat ook!

In Nederland is het heel gewoon om naar de kleuterklas te gaan. De juf heeft dan allemaal mooie materialen met kleuren en plaatjes en er is veel speelgoed. Zo leer je al veel voordat je naar groep 3 gaat. In Rwanda is dat anders. Daar zijn de meesters en juffen soms zelfs nooit naar school geweest of ze hebben de school niet afgemaakt. Ook zijn er geen spullen om de kinderen nieuwe dingen te leren of om mee te spelen.

De kerk en de GZB vinden het belangrijk dat de meesters en juffen zelf ook een schooldiploma krijgen en dat er spullen zijn voor de kleuters om mee te spelen. Vooral in de arme dorpen is dat extra belangrijk, zodat de kinderen ook daar een eerlijke kans krijgen. Basisschool Schimmelpenninck van der Oye en Hervormde Gemeente Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld

Kleuters in de kerk

In het dorpje Gatuza zijn ze heel blij met de hulp bij het kleuteronderwijs. De kerk in het dorp wordt gebruikt als klaslokaal, maar meer dan kerkbanken en een schoolbord was er tot voor kort niet. Nu de twee juffen getraind zijn en ze een box met les- en spelmateriaal hebben gekregen, is er veel veranderd. De kleuters kunnen nu in verschillende hoekjes aan de slag met lezen, tekenen, bouwen en puzzelen. Ook de dominee is blij dat zijn kerk verschil kan maken voor de toekomst van deze kinderen en hun gezinnen.

Help ook mee! Geef via NL45 RABO 0302 2060 43 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Hoevelaken o.v.v. Jaarproject 20-21.

Meer informatie kunt u vinden op www.gzb.nl/kwetsbarekleuters

9: op elke tweede zondag van de maand. We hopen dat u deze kwetsbare kinderen uit Libanon wilt steunen uit barmhartigheid, zoals ook uw Vader barmhartig is (Lukas 6:36). Gedenk de kinderen van dit project vooral ook in uw gebeden! 


Project 10 27
‘Project 10 27’ is het diaconale programma van de GZB. De naam is ontleend aan Lukas 10 vers 27: God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. In navolging van Jezus heeft een christelijke gemeente de zorg voor kwetsbare mensen om haar heen, dichtbij en ver weg.  Project 10 27 steunt wereldwijd verantwoorde projecten. Ook maakt een aantal binnenlandse diaconale projecten deel uit van het programma.