Diaconaal project 2018

Ook in onze gemeente worden diaconale initiatieven ontplooid. De diaconie is van harte bereid om hierin mee te denken en deze (financieel) te ondersteunen. In verband met de planning van andere acties wordt de diaconie graag in een zo vroeg mogelijk stadium van uw voornemens op de hoogte gesteld.

 

Diaconaal project 2018
De diaconie heeft een actueel diaconaal project voor 2018 met doorloop in 2019. Als gemeente willen we dit jaar peuters in Libanon ondersteunen via het diaconale programma ‘Project 10 27’ van de GZB. Het uitgekozen project heet: Opvang en onderwijs voor peuters uit vluchtelingengezinnen in Libanon. In 2018 willen we graag € 8.000 bijeenbrengen voor dit doel. De eerste collecte is zondag 11 maart 2018 gehouden, daarna volg(d)en er nog totaal 9: op elke tweede zondag van de maand. We hopen dat u deze kwetsbare kinderen uit Libanon wilt steunen uit barmhartigheid, zoals ook uw Vader barmhartig is (Lukas 6:36). Gedenk de kinderen van dit project vooral ook in uw gebeden! 


Project 10 27
‘Project 10 27’ is het diaconale programma van de GZB. De naam is ontleend aan Lukas 10 vers 27: God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. In navolging van Jezus heeft een christelijke gemeente de zorg voor kwetsbare mensen om haar heen, dichtbij en ver weg.  Project 10 27 steunt wereldwijd verantwoorde projecten. Ook maakt een aantal binnenlandse diaconale projecten deel uit van het programma. 


Opvang en onderwijs voor peuters uit vluchtelingengezinnen in Libanon

Dominee Robert Hamd (directeur): “Ik herinner het me nog goed. Samir, een Syrische vluchteling, liep twee jaar geleden mijn kantoor binnen. Of zijn 2-jarige dochter Luna mocht instromen in het Philemon Project… Hij richtte zich tot me en zei: ‘Ik heb niet veel geld…’ Ik zei dat dit geen probleem was. Veel kerken helpen ons om jou te helpen! Hij ging verder: ‘Trouwens, het is een meisje en ik weet niet zeker of ik haar naar school zal laten gaan…’ Ik moest me inhouden. Ik sprak een kort gebed in stilte, glimlachte en zei: ‘Ze is meer dan welkom!’

Gedurende twee jaar heeft het Philemon Project voor Luna en haar ouders gezorgd. Ze spreekt nu drie talen vloeiend en ze houdt van lezen. Als je haar ontmoet, zie je een klein meisje met zelfvertrouwen die weet dat Jezus van haar houdt. Samir is trots: ‘Luna gaat nu naar school en is de beste van haar klas! Ik ben maar een arme man en zal altijd arm blijven. Maar mijn dochter heeft de toekomst!’”
 

In het Philemon Project is voor elk kind € 13,- per dag nodig.Doet u/doe jij mee?