Kids4live
19-_DSC3417.jpg

Diaconaal project 2022-2023

Ook in onze gemeente worden diaconale initiatieven ontplooid. De diaconie is van harte bereid om hierin mee te denken en deze (financieel) te ondersteunen. In verband met de planning van andere acties wordt de diaconie graag in een zo vroeg mogelijk stadium van uw voornemens op de hoogte gesteld.

Mercy Ships

Waarom bestaat Mercy Ships (promotiefilm)

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke
operatie, elke patiënt, brengen we die droom in vervulling.


Op dit moment hebben ze twee ziekenhuisschepen in de vaart – de Africa Mercy en de Global Mercy, het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld. Beide schepen zijn speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrik a te helpen en worden nog steeds bemand door vrijwilligers.
Een vrijwilliger aan het woord: “Wereldwijd overlijden jaarlijks zo’n 16,9 miljoen mensen door gebrek aan chirurgische zorg. Goede zorg is niet bereikbaar vanwege afstand of financiële situatie. Elk jaar overlijdt een groep mensen, bijna zo groot als het inwoneraantal van Nederland, om deze reden. Deze wetenschap motiveert mij om me ervoor in te zetten hier iets aan te doen! Daarom hoop ik vanaf begin oktober mee te helpen op de Global Mercy en mijn steentje bij te dragen als medewerker in de eetzaal. De Global Mercy (het nieuwste schip van de twee) ligt momenteel nog in Tenerife voor afbouw, testen van medische
apparatuur, etc, om naar verwachting begin 2023 richting Afrika te varen.”
Uiteraard zijn aan het in de vaart houden van deze schepen (hoge) kosten verbonden. Graag roepen we u op dit werk te ondersteunen, zowel in gebed als in uw bijdrage aan de collecte.

Voor meer informatie: https://www.mercyships.nl/