Kids4live
19-_DSC3417.jpg

Diaconaal project 2023-2024

Ook in onze gemeente worden diaconale initiatieven ontplooid. De diaconie is van harte bereid om hierin mee te denken en deze (financieel) te ondersteunen. In verband met de planning van andere acties wordt de diaconie graag in een zo vroeg mogelijk stadium van uw voornemens op de hoogte gesteld.

 

Diaconaal project 2023-2024 – Timon

Elk jaar is er speciaal diaconaal doel, het diaconale project, waarvoor meerdere keren wordt gecollecteerd. Voor het jaar 2023-2024 is gekozen voor Timon!

Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin en/of netwerk komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Dat is de kern van het bestaan van Timon; dat is het bestaansrecht van Timon. Timon is van toegevoegde waarde voor jongeren met zogenaamde meervoudige problematiek. Timon heeft de expertise om deze categorie jongeren (de zwaarste kant van open jeugdzorg) effectieve hulp te bieden. Het gaat dan met name om jongeren met een beperkt netwerk en weinig ondersteuning.

Timon wil voorkomen dat kinderen en jongeren uit huis worden geplaatst. En mocht het tóch noodzakelijk zijn, dat kinderen/tieners zo ‘thuis mogelijke’ hulp ontvangen met (netwerk) pleegzorg. Of, als dat niet lukt, met kleinschalige woonvormen waar omwonende vrijwilligers fungeren als goede buur en ‘het gewone leven’ delen met jongeren en jongvolwassenen. Wij vragen uw en jouw gebed en gaven voor Timon, opdat hun werk tot zegen zal zijn voor vele kinderen en jongeren. ‘En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.’(Hebreeën 13:16)