CORONA

In verband met het corona virus is het niet mogelijk om als gemeente in haar geheel samen te komen. Om die reden is er een Youtube kanaal aangemaakt waardoor er thuis meegeluisterd en meegekeken kan worden.De link naar dit kanaal is: https://tinyurl.com/vjyznek
Deze diensten zullen niet bewaard worden. De dienst terug luisteren kan altijd op de gebruikelijke wijze.

Update coronamaatregelen in en om de kerk

In de persconferentie door premier Rutte en minister De Jonge van jl. 3 november werd met klem geadviseerd om het aantal niet noodzakelijke verplaatsingen en contactmomenten tot een minimum te beperken met het oog op het verder terugdringen van het coronavirus. Meerdere sectoren krijgen te maken met verregaande maatregelen die grote impact kunnen hebben op de continuïteit van hun bedrijf of werk. We ervaren allen de ernst van de situatie en onze verantwoordelijkheid om hierin zeer zorgvuldig te handelen. Als AMK-commissie informeren we u over ontwikkelingen en maatregelen die onze gemeente aangaan.

  1. Doordat we waarschijnlijk minstens tot de jaarwisseling slechts met 30 gemeenteleden in de kerk aanwezig zijn, kunnen gemeenteleden slechts een keer per zeven á acht weken naar de kerk. Om met name gezinnen met hun (jonge) kinderen en de ouderen onder ons beter in de gelegenheid te stellen in de beide diensten aanwezig te zijn als ze aan de beurt zijn, willen we vanaf zondag 29 november de avonddienst van 18.30 uur verzetten naar een middagdienst om 16.30 uur.  Deze keuze maken we vooralsnog gedurende de wintermaanden, tenminste tot de klok eind maart wordt verzet naar de zomertijd. Overigens worden deze middagdiensten gestreamd, waardoor ze voor degenen die dat wensen ook online meebeleefd kunnen worden op een later of op het gebruikelijke tijdstip van 18.30 uur.  
  2. In lijn met het maatschappelijk gebruik adviseren we degenen die fysiek naar de kerk komen om mondkapjes te dragen tot het moment dat de plaats is ingenomen. Dit met het oog op extra veiligheid tijdens het kerkbezoek.
  3. We herhalen het bericht dat er tijdens de ochtenddiensten gelegenheid is om de kinderen naar de kinderoppas en de zondagschool te brengen, ook als u die keer niet zelf fysiek in de kerk aanwezig bent. Daarmee willen we de mogelijkheid ondersteunen om de dienst (in de kerk en thuis) geconcentreerd mee te beleven. Vanaf 29 november zal er ook in de middagdiensten oppas zijn voor de allerkleinsten.
  4. De kerstfeestviering van de zondagschool in de kerk op 2e kerstdag vervalt; de zondagschool zal op zondag 27 december in de eigen groep aandacht geven aan het kerstfeest. Wel wordt er op 2e kerstdag een moment vanvviering en zang gehouden met medewerking van Salvation en ds. Goedvree. U wordt hierover later nader geïnformeerd.

In aansluiting op de onlinedienst op dankdagmorgen met de kinderen van de school beseffen we dat we als gemeente heen en weer geslingerd worden te midden van deze coronastorm. We weten ons gesterkt en getroost door de wetenschap dat God erbij is in deze ingewikkelde tijd. In dit alles danken we God dat Hij ons als gemeente leidt en we ons samen verbonden mogen weten rond Zijn heilzame Woord en genadebeloften. We danken ook velen voor hun inzet en trouw om waar mogelijk op elkaar betrokken te zijn en te blijven. En voor veler medewerking om de kerkdiensten goede doorgang te laten vinden. Dit alles op Hoop van Zegen! En voor alle bovengenoemde voornemens geldt dan ook het voorbehoud van Jakobus 4:15: Zo de HEERE wil en wij leven.

De AMK-commissie

 

Uitnodiging gemeenteleden

zondag 15 november 2020                09:30   -   Di t/m Du

zondag 15 november 2020                18:30   -   E t/m Gl

woensdag 18 november 2020           19:30   -   A t/m M

zondag 22 november 2020                09:30   -   Go t/m He

zondag 22 november 2020                18:30   -   Hi t/m Kl

zondag 29 november 2020                09:30   -   Kn t/m La

zondag 29 november 2020                18:30   -   Le t/m Mi

woensdag 2 december 2020              19:30   -   N t/m Z

De overige gemeenteleden nodigen we van harte uit om de online diensten met ons mee te beleven. We wensen u en jou gezegende diensten toe.

Uitnodiging

Gebruiksplan kerkgebouw ivm Corona
Gebruiksplan kerkgebouw ivm Corona
Gebruiksplan Rehoboth ivm Corona
Gebruiksplan Rehoboth ivm Corona
Bijlage bij gebruiksplan Rehoboth
Bijlage bij gebruiksplan Rehoboth