!! CORONA !!

In verband met het corona virus is het niet mogelijk om als gemeente in haar geheel samen te komen. Om die reden is er een Youtube kanaal aangemaakt waardoor er thuis meegeluisterd en meegekeken kan worden.De link naar dit kanaal is: https://tinyurl.com/vjyznek
Deze diensten zullen niet bewaard worden. De dienst terug luisteren kan altijd op de gebruikelijke wijze.

 

Vanuit de AMKcie – Rondom de Erediensten

De AMK-commissie heeft onlangs weer vergaderd en nagedacht over een aantal onderwerpen. We leven in zorgvolle tijden nu een derde golf allerwege opkomt, maar tegelijk het verlangen naar meer mogelijkheden gestaag groeit. Er is onlangs een ‘routekaart voor de kerken’ gepubliceerd. Daardoor kunnen we over een aantal zaken meer helderheid verschaffen. We noemen de belangrijkste punten:

1 Er is pastoraal meer mogelijk. De predikanten en ouderlingen kunnen meer/weer pastorale bezoeken afleggen. Voor ouderlingen geldt dat zij maximaal één pastorale eenheid per dag kunnen bezoeken, voor de predikanten ligt dat aantal hoger, namelijk tot drie. Wel moeten de bekende voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden. Het is belangrijk om het bezoek van te voren te plannen, omdat als er gezondheidsklachten zijn dat moet worden aangegeven. Het blijft altijd maatwerk van wat kan en wat gewenst is. Tijdens het voorafgaand telefonische contact kan dat besproken worden. We moeten hierin met en voor elkaar wijs en zorgvuldig handelen. In elk geval blijft het mogelijk om pastorale zorg te geven via telefoon, email en WhatsApp.

2 De kerkdiensten zullen in elk geval tot en met Pinksteren de vorm krijgen zoals dat nu het geval is. Achterveld blijft helaas gesloten, er zijn ongeveer 30 kerkgangers welkom in ons kerkgebouw, de zang wordt verzorgd door twee voorzangers en we nemen natuurlijk altijd de nodige maatregelen in acht. Dat laatste mag niet ‘versloffen’.

3 We melden met dankbaarheid dat de viering van het Heilig Avondmaal doorgang zal krijgen. Op zondag 2 mei is er een dienst van voorbereiding op de bediening van het Avondmaal. Vervolgens zullen op maandag 3 mei, (dinsdag 4 mei is het dodenherdenking)  woensdag 5 mei, donderdag 6 mei, vrijdag 7 mei en zaterdag 8 mei ’s avonds om half acht (korte) diensten gehouden worden waarin het sacrament bediend zal worden. Op zondag 9 mei zullen er drie diensten zijn waarin het Heilig Avondmaal staat aangericht. Zo zijn er acht diensten waarin de gemeente (op alfabetische volgorde) wordt uitgenodigd en waarin men de gelegenheid krijgt om het Avondmaal te vieren. De vormgeving van deze diensten, die corona-proof moet zijn, zal in een later stadium met u gedeeld worden. Het is complex om deze uitgebreide avondmaalscyclus ingepland te krijgen. We beseffen dat de planning daarvan tijdens de tweede week van de mei-vakantie wat vragen kan oproepen. Om de gemeenteleden die op vakantie gaan en daarom het Heilig Avondmaal niet kunnen meemaken, tegemoet te komen, is er ten slotte nog een dienst gepland op maandagavond 17 mei. In al deze diensten hoopt ds. A. Goedvree voor te gaan.

4 Verder melden we dat vanaf 1 april er weer zondagsschool zal worden gehouden.

5 Op eerste Pinksterdag (23 mei) hopen de nieuwe lidmaten openbare belijdenis van het geloof af te leggen. In deze dienst zullen vooral familieleden en vrienden uitgenodigd worden. Hopelijk kunnen tegen die tijd er meer mensen worden ontvangen in ons kerkgebouw.

6 Datzelfde geldt ook voor de doopdienst van 30 mei. Ook dan willen we vooral familie en vrienden van de doopouders de ruimte geven om aanwezig te zijn bij de bediening van de Heilige Doop.

7  Verder zijn er enkele kleine initiatieven die onderling afgestemd en geregeld worden.

Voor al onze voornemens geldt: Deo Volente. Wanneer er wijzingen nodig of mogelijk zijn, zullen we dat met u op de gebruikelijke wijze communiceren. We roepen u op om trouw verbonden te blijven aan de erediensten, het gemeentelijke leven en aan de gemeenschap met elkaar. Laat voor dit alles vooral veel gebed zijn.

Tenslotte vragen we u om te blijven omzien naar elkaar, met elkaar mee te leven in blijde en moeilijke momenten. En om te blijven bidden om een verder openstelling van de diensten en het gemeenteleven … waar we allemaal zo naar uitzien.

U wordt van harte uitgenodigd om de diensten bij te wonen; fysiek als het kan (volgens onderstaand schema), en online op de andere momenten.

zondag 11 april 2021           09:30  -          Le t/m Mo

zondag 11 april 2021           18:30  -          Mu t/m P

zondag 18 april 2021           09:30  -          R t/m So

zondag 18 april 2021           18:30  -          Sp t/m Vo

zondag 25 april 2021           09:30  -          Vr t/m Z

zondag 25 april 2021           18:30  -          A t/m Ble

zondag 2 mei 2021              09:30  -          Blo t/m Bru

zondag 2 mei 2021              18:30  -          Bu t/m Doorneweerd

zondag 9 mei 2021              09:30  -          M t/m P

zondag 9 mei 2021              14:30  -          R t/m Vee

zondag 9 mei 2021              18:30  -          Vel t/m z

zondag 16 mei 2021             09:30  -          Hav t/m J

zondag 16 mei 2021             18:30  -          K t/m La

zondag 23 mei 2021             09:30  -          Belijdenis (gasten)

zondag 23 mei 2021             18:30  -          Le t/m Mo

maandag 24 mei 2021        09:30  -          Mu t/m So

zondag 30 mei 2021             09:30  -          Dopen (gasten)

 

Bediening Heilig Avondmaal

maandag 3 mei 2021, 19:30          -          A t/m Bos

woensdag 5 mei 2021, 19:30         -          Bou t/m Doorneweerd

donderdag 6 mei 2021, 19:30       -          Doornik t/m Go

vrijdag 7 mei 2021, 19:30               -          Gr t/m Je

zaterdag 8 mei 2021, 19:30           -          Jo t/m L

maandag 17 mei 2021, 19:30        -          Heilig Avondmaal (extra)

 

Voor al het bovenstaande geldt het voorbehoud van Jakobus: ‘Zo de Heere wil en wij leven’. We beseffen dat we in alles afhankelijk zijn van Gods leiding en zegen.

Anderhalve Meter Kerk Commissie

 

 

Uitnodiging

Gebruiksplan kerkgebouw ivm Corona
Gebruiksplan kerkgebouw ivm Corona
Gebruiksplan Rehoboth ivm Corona
Gebruiksplan Rehoboth ivm Corona
Bijlage bij gebruiksplan Rehoboth
Bijlage bij gebruiksplan Rehoboth