CORONA

In verband met het corona virus is het niet mogelijk om als gemeente in haar geheel samen te komen. Om die reden is er een Youtube kanaal aangemaakt waardoor er thuis meegeluisterd en meegekeken kan worden.De link naar dit kanaal is: https://tinyurl.com/vjyznek
Deze diensten zullen niet bewaard worden. De dienst terug luisteren kan altijd op de gebruikelijke wijze.

Kerkdiensten

De belangrijkste zaken in het kort.
De overheid en de landelijke kerk hebben bepaald dat er twee diensten per zondag gehouden mogen worden. In onze situatie mogen maximaal honderd personen per dienst aanwezig zijn – plus het nodige ‘personeel’. De anderen kunnen de dienst via internet (Youtube of kerkradio) thuis meebeleven. Ten aanzien van de erediensten gelden dezelfde regels als die in heel de maatschappij worden gehanteerd:
1            houd altijd anderhalve meter afstand,
2            wie gezondheidsklachten heeft, blijft thuis,
3            gebruik ontsmettingsmiddelen bij aankomst,
4            vermijd elke vorm van fysiek contact,
5            hoest en nies in je elleboog.
 

Wie mogen er naar de kerk?

Evaluatie van de kerkdiensten vanaf 1 juli, en diverse suggesties vanuit de gemeente hebben ons doen besluiten om de groepsindeling per 16 augustus aan te passen. Met de aangepaste groepsindeling verwachten we lege plaatsen in de dienst te minimaliseren. Ook zal iedereen hierdoor iets vaker worden uitgenodigd in de diensten. In de doop en belijdenisdiensten zullen alleen gasten worden uitgenodigd. In de morgendienst van zondag 27 september is het opening winterwerk, in deze dienst zal de jeugd van de gemeente worden uitgenodigd.

Zondag 16 aug 2020 9:30 - Groep 1: A t/m C
Zondag 16 aug 2020 18:30 - Groep 2: D t/m G
Zondag 23 aug 2020 9:30 - Groep 3: H t/m Le
Zondag 23 aug 2020 18:30 - Groep 4: Li t/m R
Zondag 30 aug 2020 9:30 - Groep 5: S t/m Z
Zondag 30 aug 2020 18:30 - Groep 1: A t/m C
zondag 6 september 2020 9:30 Gasten (dopen)
zondag 6 september 2020 18:30 Groep 2: D t/m G
zondag 13 september 2020 9:30 Groep 3: H t/m Le
zondag 13 september 2020 18:30 Groep 4: Li t/m R
zondag 20 september 2020 9:30 Gasten (belijdenis)
zondag 20 september 2020 18:30 Groep 5: S t/m Z
zondag 27 september 2020 9:30 Jeugd (opening winterwerk)
zondag 27 september 2020 18:30 Groep 1: A t/m C
zondag 4 oktober 2020 9:30 Groep 2: D t/m G
zondag 4 oktober 2020 18:30 Groep 3: H t/m Le
zondag 11 oktober 2020 9:30 Groep 4: Li t/m R
zondag 11 oktober 2020 18:30 Groep 5: S t/m Z
zondag 18 oktober 2020 9:30 Groep 1: A t/m C
zondag 18 oktober 2020 18:30 Groep 2: D t/m G
zondag 25 oktober 2020 9:30 Groep 3: H t/m Le
zondag 25 oktober 2020 18:30 Groep 4: Li t/m R

 

Verloop kerkgang.

Als u tot de genodigde groep behoort en naar de kerk wilt gaan, vragen we u op tijd aanwezig te zijn. Kinderen kunnen eventueel voor de oppas naar Rehoboth gebracht worden. Volg daar de instructies zoals die worden aangegeven.
De kerk kunt u ingaan via de ingangen onder en naast de toren, en de ingang bij de gerfkamer. De zij-ingang aan de Westerdorpsstraat en de ingang bij de consistorie zijn voor kerkgangers gesloten. We wachten buiten totdat we geordend de kerk kunnen binnengaan en desinfecteren daar onze handen. Houd steeds anderhalve meter afstand tot degenen die u voorgaan.
Als u de kerk betreedt, zal iemand van de welkomstcommissie u (samen) een plaats aanwijzen. Helaas kunnen we geen rekening houden met ‘vaste plaatsen’. Wel kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van een stoel. Ga dan via de toren de kerk in. Om voldoende afstand te kunnen houden, zijn er tussen de kerkgangers steeds twee lege banken.  We vragen u geen gebruik te maken van de garderobe en zo min mogelijk naar het toilet te gaan.
Na de kerkdienst verlaten we geordend de kerk – met de nodige afstand tot elkaar – via dezelfde ingang als we de kerk zijn binnengegaan. Ook rondom de kerk na de dienst bewaren we afstand tot elkaar. Het is niet verstandig om dan elkaar te ontmoeten en na te praten. Overigens, na elke eredienst wordt de kerk grondig schoongemaakt. Een speciaal team staat direct na de eredienst daarvoor klaar. We zijn dankbaar dat zij zich daarvoor willen inzetten.

Verloop eredienst.

We volgen de liturgie zoals we dat gewend zijn.

Helaas is het met de huidige richtlijnen nog niet mogelijk om als gemeente in de gehele dienst mee te zingen. Het verantwoord invullen van de gemeentezang hangt af van verschillende factoren en richtlijnen zoals: aanwezigheid van mechanische ventilatie, aantal kerkgangers, inhoud van het kerkgebouw, lengte van de dienst, en de duur van de gemeentezang. Veel van bovengenoemde factoren zijn vaste gegevens, de duur van de gemeentezang kunnen we echter wel aanpassen. Dankbaar hebben we vastgesteld dat het verantwoord is om vanaf 16 augustus de gemeentezang in de kerk gedeeltelijk te hervatten. De gemeente kan dan meezingen met de 1e psalm in de dienst, de psalm voor de preek, en de psalm direct na de preek. De psalm voor de dienst en de overige psalmen in de dienst worden door de voorzangers gezongen.

Onze gaven voor de collecten kunnen we geven wanneer we het kerkgebouw verlaten. Er staan schalen en manden waar we onze giften in kunnen leggen.

Voor de keren dat u niet in de dienst aanwezig bent, kunt u uw bijdrage aan diaconale collectes blijven overmaken naar NL45 RABO 0302 2060 43 ten name van Diaconie Herv. Gem. Hoevelaken en voor collectes van de kerkrentmeesters naar  NL63 INGB 0000 8055 38 ten name van CvK Herv. Gem. Hoevelaken.
 

Diensten in Achterveld.

Helaas zullen er voorlopig nog geen erediensten gehouden worden in Achterveld. Dat komt omdat in de daar beschikbare ruimte het moeilijk is om de nodige afstand te houden. Zij die woonachtig zijn in Stoutenburg en Achterveld worden dus uitgenodigd om naar de Dorpskerk te komen. Het is goed om oog te hebben voor eventuele problemen met vervoer. Wees elkaar daarin tot hulp – met inachtneming van de daarvoor geldende regels.

Ten slotte

Het kan zijn dat we gaandeweg aanpassingen aanbrengen in het bovenstaande, bijvoorbeeld omdat de regels van de overheid veranderen of vanuit de ervaringen die we opdoen. We berichten u hierover via de kerkbode, de website en de nieuwsbrief.
De kerkenraad ziet er naar uit om u en jou in Gods huis te ontmoeten. We hopen en bidden dat u en jij weer trouw zult komen als de nodiging uitgaat. Laat het uw en jouw gebed zijn dat de kerkdiensten – hoewel alles zo vreemd verloopt – mogen zijn erediensten voor de Drieënige God. En laten we Hem vragen of Hij tot ons wil spreken, zodat we gebouwd mogen worden in het geloof in Jezus Christus, door de Heilige Geest.

 

Bijlage bij gebruiksplan Rehoboth
Bijlage bij gebruiksplan Rehoboth

Uitnodiging

Gebruiksplan kerkgebouw ivm Corona
Gebruiksplan kerkgebouw ivm Corona
Gebruiksplan Rehoboth ivm Corona
Gebruiksplan Rehoboth ivm Corona