Data

 

Na de openingsavond hopen we wekelijks bij elkaar te komen. In totaal ongeveer 20 keer. In de schoolvakanties en in de week van bid- en dankdag is er geen catechisatie. Dat is dit jaar op 22/23 oktober 2018 (herfstvakantie), 29/30 oktober (i.v.m. vakantie predikant) 05/06 november 2018 (week van Dankdag), 17/18 en 24/25 december 2018 en 31 december 2018/1 januari 2019 (kerstvakantie) en 25/26 februari 2019 (voorjaarsvakantie) en 11/12 maart 2019 (week van Biddag). De laatste avond van dit seizoen is op 08/09 april 2019