VV Esther

Vrouwenbijbelkring Esther vergadert één keer per veertien dagen, in de regel op dinsdagavond. De Bijbelstudie neemt een belangrijke plaats in. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het maandblad de Hervormde Vrouw (HV), dat onder verantwoordelijkheid van het landelijke hoofdbestuur verschijnt.

Vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie. Om 20.00 uur beginnen we de avonden. Rond 22.00 uur sluiten we af. Alle leden zijn het komende seizoen weer van harte uitgenodigd, maar zeker ook nieuwe leden zijn zeer welkom.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

  • Mw. B. Gerritsen, voorzitter (033) 253 75 12
  • Mw. H. Langeweg, 2e voorzitter (033) 253 52 18
  • Mw. M. de Bruin, secretaris (033) 257 02 57
  • Mw. L. Beitler, penningmeester (0342) 46 21 47
  • Mw. P. Woudenberg, algemeen adjunct (0342) 46 21 03

Programma seizoen 2016-2017

datum Activiteit
6 september startavond 18.00 uur. Broodmaaltijd en inleiding op bijbelstudie – HV mei
20 september bijbelstudie – HV juni-1
29 september bondsdag Veluwehal Barneveld
4 oktober bijbelstudie - HV juni-2
11 oktober regioavond Putten, ds. A. Goedvree uit Uddel
25 oktober bijbelstudie – HV juli/augustus
8 november bijbelstudie - HV september
11 november oliebollenverkoop
18 november verkoopdag
23 november bijbelstudie - HV oktober samen met Lea
13 december kerstliturgie
10 januari Jaarvergadering
17 januari bijbelstudie – HV november
31 januari bijbelstudie – HV december
14 februari bijbelstudie – HV januari
14 maart bijbelstudie – HV februari
22 maart regiovergadering in Putten, ds. Westland
28 maart bijbelstudie – HV maart
4 april paasliturgie
19 april sluitingsavond met Lea
Preekrooster
zondag, 21 jan 2018
Hoevelaken
09:00: J.J. ten Brinke, Stolwijk
10:45: J.J. ten Brinke, Stolwijk
18:30: prop. M.G.M. Mudde, Nijkerk
Achterveld
09:00: ds. G.M. van Meijeren
Collecten, 21 jan 2018
1e: Nijkerks Diaconaal Beraad
2e: Kerk
3e: Schimmelpenninck van der Oyeschool

Luister hier direct naar de dienst

Download hier de opgenomen diensten

Weekagenda
vrijdag
Verkoop collectebonnen, JV 2Gether

zondag
Zondagsschool Boaz

maandag
Catechese,De Jonge Lofstem, Kleine Kracht, Christenvrouw

dinsdag
Catechese, Jong volwassenenkring, Wijs op Weg, Esther

woensdag
Kerkradio, Belijdeniscatechese, Lea, Onderzoekt de Schriften

donderdag
Kerkenraad, Verjaardgsfonds, Ora et Labora, De Lofstem