De Christenvrouw

De (interkerkelijke vereniging) Christenvrouw vergadert 1 keer per maand; in de regel de 3e maandag van de maand. Wij beginnen om 19.45 uur en eindigen om 22.00 uur . Het doel van onze vereniging is vanuit de Bijbel vrouwen behulpzaam te zijn om te komen tot een betere kennis omtrent problemen van deze tijd, ten aanzien van gezin, maatschappij, staat en cultuur.

Alle leden zijn komend seizoen weer van harte uitgenodigd, maar zeker nieuwe leden zijn zeer welkom

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

  • Tiny Bouw, presidente (033) 253 57 78
  • Jannie van den Berg, secretaris (0342) 46 12 34
  • Dets van de Kleut, penningmeester (033) 253 48 08

 

Preekrooster
zondag, 28 jan 2018
Hoevelaken
09:00: ds. P.H. van Trigt, Ede
10:45: ds. P.H. van Trigt, Ede
18:30: ds. G.M. van Meijeren
Achterveld
09:00: ds. G.H. Vlijm, Nieuwer ter Aar
Luister hier direct naar de dienst

Download hier de opgenomen diensten

Weekagenda
dinsdag
Catechese, Jong volwassenenkring, Wijs op Weg, Esther

woensdag
Kerkradio, Belijdeniscatechese, Lea, Onderzoekt de Schriften

donderdag
Kerkenraad, Verjaardgsfonds, Ora et Labora, De Lofstem

vrijdag
Doopzitting, Verkoop collectebonnen, JV 2Gether