Zendingscommissie

De zendingscommissie brengt het zendingswerk van de GZB onder de aandacht van de gemeenteleden en zamelt geld in om het werk van de GZB mogelijk te maken. 

 

Maarten en Gerdien Blom 

Vanaf januari 2013 steunen we als gemeente het werk van Maarten en Gerdien Blom in Albanië via ‘Deelgenoten’. Zij zijn in maart 2013 voor de GZB uitgezonden. In Albanië werken zij aan een gemeentestichtingsproject. Voor meer informatie kunt u kijken op de volgende websites: http://maartenengerdien.nl/ en http://www.gzb.nl/staf/maarten-en-gerdien-blom. Gerdien helpt vrouwen aan een inkomen via haar project Hopemade en verkoopt producten via de website https://hopemade.nl/teamleden-gerdien.

Bij de uitgangen van de kerk hangen de zendingsbussen. De opbrengst van deze bussen is bestemd voor het werk van het Deelgenotenproject. We vragen uw blijvende voorbede voor het zendingswerk.

 

Gerben en Gerda Budding 

Gerben en Gerda Budding zijn bezig met de voorbereidingen op hun uitzending via Wycliffe Bijbelvertalers Nederland naar de Democratische Republiek Congo eind 2016. De GZB is ook betrokken bij deze uitzending. Meer informatie vindt u op www.woordvoorhethart.nl  en onder het kopje ‘Thuisfrontcommissie (TFC) Gerda en Gerben Budding’ in deze gids en op de website van de kerk. Om de uitzending te realiseren en voor de periode in Congo is uw financiële steun  van harte welkom  via rekening NL30 RABO 0303 1200 53 ten name van Wycliffe Comité D.R. Congo.

 

Elk jaar organiseert de zendingscommissie een aantal activiteiten, waaronder een zendingsavond, een kerstpostactie en ee n mest- en potgrondactie.

De GZB geeft ieder jaar het dagboek ‘Een handvol koren’ uit met daarin een dagelijkse meditatie voor jong en oud. Wanneer u lid bent of wordt van de GZB, ontvangt u het informatieblad ‘Alle Volken’. Opgeven kan via de website van de GZB (www.gzb.org) of telefonisch bij één van de leden van de commissie. Commissieleden:

  • Jan Pleizier, voorzitter (033) 253 42 60
  • Henri van Drie, penningmeester (033) 253 57 00
  • Janny Wanner, secretaresse (033)4942255 
  • William van de Brink
  • Teunis van Doornik
  • Frederique Kortus, lid TFC Gerda en Gerben Budding
  • Jonathan Lambooij
  • Marcel van Ravenhorst, penningmeester TFC Gerda en Gerben Budding
Preekrooster
zondag, 30 sep 2018
Hoevelaken
09:00: dr. P. Vermeer, Wezep
10:45: dr. P. Vermeer, Wezep
18:30: ds. J.W. Verboom, Groot-Ammers
Achterveld
09:00: geen dienst
Luister hier direct naar de dienst

Download hier de opgenomen diensten

Weekagenda
maandag
Catechese

dinsdag
Ouderenmiddag

woensdag
Kerkradio

donderdag
Consistorie, De Lofstem

vrijdag
Verkoop collectebonne