Evangelisatieraad

In onze gemeente hebben we de Evangelisatieraad. Dit is een orgaan, waarin allerlei zaken m.b.t. zending en evangelisatie aan de orde komen. Verschillende commissies, activiteiten en clubs vallen hieronder: Jeugdclub in Achterveld, Zondagsschool, Vakantie Bijbel Week, het Jongeren Bezoek Werk, de Evangelisatie Commissie en het Gehandicapten Bezoek Werk. Van elke commissie is iemand afgevaardigd naar de Evangelisatieraad. Daarnaast hebben de volgende personen zitting in de deze raad: Evangelisatie ouderling Dick van Doornik (voorzitter), Nelleke van Ee (secretaris), diaken Elbert van de Biezen (penningmeester) Op deze manier mogen we elkaar tot een hand en een voet zijn.

Preekrooster
zondag, 21 jan 2018
Hoevelaken
09:00: J.J. ten Brinke, Stolwijk
10:45: J.J. ten Brinke, Stolwijk
18:30: prop. M.G.M. Mudde, Nijkerk
Achterveld
09:00: ds. G.M. van Meijeren
Collecten, 21 jan 2018
1e: Nijkerks Diaconaal Beraad
2e: Kerk
3e: Schimmelpenninck van der Oyeschool

Luister hier direct naar de dienst

Download hier de opgenomen diensten

Weekagenda
vrijdag
Verkoop collectebonnen, JV 2Gether

zondag
Zondagsschool Boaz

maandag
Catechese,De Jonge Lofstem, Kleine Kracht, Christenvrouw

dinsdag
Catechese, Jong volwassenenkring, Wijs op Weg, Esther

woensdag
Kerkradio, Belijdeniscatechese, Lea, Onderzoekt de Schriften

donderdag
Kerkenraad, Verjaardgsfonds, Ora et Labora, De Lofstem