Evangelisatieraad

In onze gemeente hebben we de Evangelisatieraad. Dit is een orgaan, waarin allerlei zaken m.b.t. zending en evangelisatie aan de orde komen. Verschillende commissies, activiteiten en clubs vallen hieronder: Jeugdclub in Achterveld, Zondagsschool, Vakantie Bijbel Week, het Jongeren Bezoek Werk, de Evangelisatie Commissie en het Gehandicapten Bezoek Werk. Van elke commissie is iemand afgevaardigd naar de Evangelisatieraad. Daarnaast hebben de volgende personen zitting in de deze raad: Evangelisatie ouderling Dick van Doornik (voorzitter), Nelleke van Ee (secretaris), diaken Elbert van de Biezen (penningmeester) Op deze manier mogen we elkaar tot een hand en een voet zijn.

Preekrooster
zondag, 19 nov 2017
Hoevelaken
09:00: ds. G.M. van Meijeren
10:45: ds. G.M. van Meijeren
18:30: dr. M. van Campen, Ede
Achterveld
09:00: ds. L. Kruimer, Veenendaal
Collecten, 19 nov 2017
1e: Woord en Daad Adoptie
2e: Kerk
3e: Rente en aflossing

Luister hier direct naar de dienst

Download hier de opgenomen diensten

Weekagenda