Evangelisatiecommissie

De Heere Jezus zelf heeft in Mattheüs 28:19 de opdracht gegeven om Zijn evangelie aan alle mensen door te geven: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb,  in acht te nemen. Wereldwijd maar ook in ons eigen dorp. De Heilige Geest wil mensen gebruiken om het Woord van God in de harten van mensen te leggen.

Hoe kunnen wij onze dorpsgenoten bereiken? Door allereerst een “levende” getuige te zijn. Straalt ons leven de liefde tot Christus uit? In dat geval hebben wij de eer van God en het belang van onze naaste op het oog. Op verschillende manieren willen we actief in ons dorp zijn. Met de jaarlijkse Open Monumentendag staat de kerk voor belangstellenden open. Daarnaast staan we, indien mogelijk, jaarlijks met een kraam in het dorp. Op die momenten proberen wij met voorbijgangers in gesprek te komen door middel van het materiaal dat in de kerk of bij de kraam uitgedeeld wordt. Twee keer per jaar ontvangen alle inwoners van Hoevelaken een flyer, met daarin een uitnodiging voor de kerkdiensten (Pasen óf Pinksteren en Kerstfeest).

Verder schrijven we met enige regelmaat over de werkzaamheden in de kerkbode. Op deze manier willen we u, als gemeentelid, op de hoogte houden. Ook in de 21ste eeuw is het gebed om Gods Geest nodig. Dat Hij ons allen aanspoort om te getuigen en de vrijmoedigheid geeft dit ook daadwerkelijk te doen. Dit niet tot eer van mensen, maar tot Zijn eer!

 

Contact persoon:  mevr. H.C. Volders (voorzitter) (033) 253 50 10

Preekrooster
zondag, 30 sep 2018
Hoevelaken
09:00: dr. P. Vermeer, Wezep
10:45: dr. P. Vermeer, Wezep
18:30: ds. J.W. Verboom, Groot-Ammers
Achterveld
09:00: geen dienst
Luister hier direct naar de dienst

Download hier de opgenomen diensten

Weekagenda
maandag
Catechese

dinsdag
Ouderenmiddag

woensdag
Kerkradio

donderdag
Consistorie, De Lofstem

vrijdag
Verkoop collectebonne