Diaconaal project 2015-2016

Oog en hart voor arme groepen in en rond Pokhara

Als diaconie willen we dit jaar mensen in Nepal ondersteunen via het nieuwe diaconale programma ‘Project 10 27’ van de GZB. Het uitgekozen project heet: Oog en hart voor arme groepen in en rond Pokhara. Kerken in Nepal zien om naar mensen die in erbarmelijke omstandigheden leven. Ze helpen mensen om gezonder te kunnen leven en beter in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Ook is er ruimte om met iedereen het evangelie te delen. Kortom, breed opgezette hulp die toekomst biedt aan lokale gemeenschappen.

In 2016 willen we graag € 10.000 bijeenbrengen voor dit doel. Maandelijks wordt er een collecte gehouden, meestal op de tweede zondag van de maand. We hopen dat u onze naasten in en rond Pokhara uit liefde wilt steunen (Lucas 10:27).

Hieronder geven we informatie over het project, vertellen we u wat er met het geld gedaan kan worden, kunt u het persoonlijke verhaal van Hirmati Mahato lezen en krijgt u informatie over Nepal en het diaconale programma Project 10 27.

Uw diaconie

Oog en hart voor arme groepen in en rond Pokhara

Het grootste deel van de Nepalese bevolking leeft in armoede. Na de verwoestende aardbevingen in 2015 werden de meest kwetsbaren en armen weer het hardst getroffen. Er zijn in Nepal gelukkig diverse christelijke organisaties die zich het lot van hun naasten aantrekken. In Pokhara, de tweede stad van Nepal, is dit Asal Chhimikee Nepal (ACN). ACN werd in 2003 opgericht door 45 kerken in Pokhara als antwoord op de enorme sociale problemen waar kansarme gemeenschappen in de omgeving van Pokhara mee worstelen. ACN ziet om naar mensen die in erbarmelijke omstandigheden leven, hun problemen niet zelf kunnen oplossen, mensen met hiv/aids, straatkinderen, analfabeten en slachtoffers van natuurrampen.

Hoe worden mensen geholpen? ACN helpt mensen om gezonder te kunnen leven en beter in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Ook is er ruimte om met iedereen het evangelie te delen.

ACN leert mensen over schoon drinkwater, sanitatie, hygiëne, verzorging van baby’s en kinderen. Er is voorlichting over hiv/aids, dat helaas nog veel voorkomt en waar weinig kennis over is. Om mensen zelf in hun inkomen te laten voorzien, helpt ACN door het oprichten van Self-Help Groups (SHG’s), krijgen mensen microfinanciering en leren ze om ondernemerschap te ontwikkelen. Ook worden er alfabetiseringslessen, vakonderwijs en agrarische trainingen gegeven. Zo kan de spiraal van armoede en achterstelling worden doorbroken.

Wat wordt er met het geld gedaan?

•met € 1.000 kunnen ongeveer 120 mensen worden geholpen bij het opzetten van activiteiten die voor inkomen zorgen = € 7,50 p.p. (lening of gift voor bijv. zaden voor groenten, winkelvoorraadje);

•een alfabetiseringscursus voor 60 vrouwen kost € 1.000 =  € 16 p.p.;

•60 personen (75% vrouw) volgen een vakopleiding: € 2.400 = € 40 p.p. (naaister);

•met € 1.000 kunnen 20 sessies voor ongeveer 500 vrouwen worden gehouden rond bewustwording basisgezondheidsaspecten (borstvoeding, kraamzorg, gezonde voeding, hiv/aids).

Het persoonlijke verhaal van Hirmati Mahato

In een Nepalees dorpje ten zuiden van Pokhara woont Hirmati Mahato. Het is hier heet en de leefomstandigheden zijn verre van ideaal. Naast het probleem van analfabetisme, zijn gezondheids- en sanitaire voorzieningen er schaars. De huizen zijn gemaakt van modder en er zijn bijna geen toiletten. Hirmati kwam in het dorp wonen nadat ze trouwde met haar man. Afkomstig uit India wist ze niet veel van Nepal. Ze was een buitenbeentje en ze had ook nog eens gangreen (een huidziekte) in haar voet. Lopen en werken gingen moeizaam en waren pijnlijk. Zij en haar man bezaten een heel klein stukje land, dat niet genoeg opbracht om hen het hele jaar te voeden. Haar man moest daarom ook werken op het land van andere mensen. Ze was analfabeet en kon zelfs haar eigen naam niet schrijven. Tót ze lid werd van de zelfhulpgroep (SHG) die dankzij ACN in dit dorp was opgericht. Daar leerde ze lezen en schrijven. Een medewerker van ACN verwees haar door naar een ziekenhuis en met een gezamenlijke bijdrage van haarzelf en haar SHG, kon de voet worden behandeld. Ze is nu de voorzitter van haar zelfhulpgroep. In haar dorp zijn toiletten gebouwd en is er veel geleerd over hygiëne, maar ook over landbouw. Overal op de velden zie je nu bijvoorbeeld tunnels omwikkeld met kunststof, als kassen voor de tomaten en andere groenten ter verhoging van de opbrengst. Zij en haar man hebben nu een groter stuk land waarmee ze zich beter kunnen redden. Zo bemoedigend is het dat Hirmati nu wordt beschouwd als een zeer wijze vrouw, die haar dorpsgenoten met raad en daad terzijde wil staan. Hirmati vertelt emotioneel: “Er is niet íets veranderd, maar mijn hele leven is veranderd, wat een genade.”

Nepal

De bevolking van Nepal wordt geschat op ongeveer 30 miljoen mensen. Geografisch is het ingesloten door China en India. De politieke situatie is erg instabiel, omdat er na het gedwongen vertrek van de koning in 2008 nog steeds geen stabiele regering is. De bevolking van Nepal is overwegend hindoe en op de tweede plaats komt het boeddhisme. Het aantal christenen is ongeveer 1 % van de bevolking. De kerk in Nepal is zeer jong. Het Evangelie is rond 1950 in Nepal gekomen vanuit India. Sinds die tijd maakt de kerk een snelle groei door.

Het grootste deel van de Nepalese bevolking bevindt zich in een vicieuze cirkel van armoede. Er zijn ontelbaar veel gemarginaliseerde en kansarme gemeenschappen die onvoldoende toegang hebben tot de basishygiëne en -gezondheidszorg. Na de verwoestende aardbevingen in 2015 is de economie van het land nog verder verslechterd, waarbij de meest kwetsbaren en armen weer het hardst werden getroffen.

Pokhara, de tweede stad van Nepal, ligt 200 km ten westen van de hoofdstad  Kathmandu. Er wonen ruim 250.000 mensen. De stad is een van de meest populaire toeristische bestemmingen van Nepal en een startpunt voor trektochten door het Himalayagebergte.

Project 10 27

Project 10 27 is het nieuwe diaconale programma van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). De naam Project 10 27 zegt misschien nog niet zo veel, de ondertitel ”en je naaste als jezelf” des te meer. Hulp bieden uit liefde voor de mensen om ons heen behoort immers tot de kern van het christelijk geloof. Jezus vatte de geboden van God samen met: “God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf” (Lucas 10:27). Deze tekst werd de naam van het diaconale programma.

Project 10 27 biedt de mogelijkheid om verantwoorde (wereld)diaconale projecten te ondersteunen. Het is de opvolger van Luisterend Dienen, dat in 2015 opgeheven werd.

Project 10 27: www.project1027.nl
Asal Chhimikee Nepal (ACN): www.acn.org.np  (engels)
Hirmati Mahato: www.acn.org.np/an-all-round-transformation (engels)

Preekrooster
zondag, 30 sep 2018
Hoevelaken
09:00: dr. P. Vermeer, Wezep
10:45: dr. P. Vermeer, Wezep
18:30: ds. J.W. Verboom, Groot-Ammers
Achterveld
09:00: geen dienst
Luister hier direct naar de dienst

Download hier de opgenomen diensten

Weekagenda
maandag
Catechese

dinsdag
Ouderenmiddag

woensdag
Kerkradio

donderdag
Consistorie, De Lofstem

vrijdag
Verkoop collectebonne