Diaconaal project 2014-2015

WorldRelief Cambodja

Doorgeven van Gods liefde in Cambodja

Vanuit onze gemeente “adopteren”  wij middels de diaconie een diaconaal project. Het betreft hier een project via Luisterend Dienen. Luisterend Dienen is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland en de GZB. Zij richten zich op gemeenten in de Protestantse Kerk die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond en allen die zich verbonden weten met het Gereformeerd Belijden. Luisterend Dienen ondersteunt ruim 100 projecten in 40 landen. Zij ondersteunen lokale kerken en kerkelijke organisaties in hun diaconale roeping. Het vanuit Nederland concreet ondersteunen van zusterkerken in ontwikkelingslanden is een uiting van samen kerk-zijn over grenzen heen.

 Luisterend dienen

Luisterend Dienen“Als Luisterend Dienen willen wij helpen waar geen helper is, omdat de Heere Jezus ons daarin is voorgegaan. Hij kwam om te dienen en had oog voor de weduwen en wezen, de zwakken in de samenleving. Wij willen als onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland graag onze zusterkerken en partnerorganisaties in andere delen van de wereld ondersteunen in hun diaconale werk. Diaconaal handelen betekent daad bij het Woord voegen. Ook ondersteunen wij kerken uit onze achterban bij de uitvoering van hun diaconale roeping.”

Voor meer informatie kunt u terecht op hun website: www.luisterenddienen.nl

Het specifieke project dat wij vanuit Hoevelaken dit jaar ondersteunen is het World Relief Cambodja project. Dit project is begroot voor € 20.000,-. De Hervormde Gemeente uit Delft heeft via een schenking van € 8.000,- al aan een deel van dit project betaald. Het restant van dit bedrag willen we vanuit Hoevelaken bijdragen.

Hoop!

Dat is nou niet waar je direct aan denkt als je in de sloppenwijken van Phnom Penh loopt. Aan zo ongeveer alles is hier gebrek. Maar de  christelijke organisatie World Relief Cambodja is ervan overtuigd  dat een mens niet leeft van brood alleen. Via het programma ‘Hope’ krijgen kinderen, jongeren en volwassenen naast praktische gezondheidstrainingen, ook het Evangelie te horen. Ze geven Bijbelonderwijs en kerkleiders worden getraind.

Cambodia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World Relief Cambodja geeft voorlichting aan kinderen in dorpen. Op kinderclubs horen kinderen op een speelse, interactieve manier over Gods liefde voor hen. Ook over zaken, die van belang zijn voor hun lichamelijke, emotionele en verstandelijke ontwikkeling. Tieners leren in groepen over oorzaken van aids en hoe ze verstandig keuzes kunnen maken. Medewerkers stimuleren hen om te zien naar kinderen met aids. Volwassenen komen bij elkaar in kleine groepen. Zij krijgen Bijbels onderwijs en leren te zorgen voor mensen met aids in hun omgeving en om kinderclubs te begeleiden. Zo ontstaan groepen christenen die elkaar helpen. Hoop doet leven, heel concreet.

 

 

Cambodja

Cambodja, officieel het Koninkrijk Cambodja, is een land in Zuidoost-Azië. In het noorden heeft het een 541 kilometer lange grens met Laos. In het noordwesten en westen heeft het een 745 kilometer lange grens met Thailand en in het oosten en zuidoosten heeft het een 1228 kilometer lange grens met Vietnam. Aan de kust grenst het aan de Golf van Thailand en de Zuid-Chinese Zee.Het Koninkrijk Cambodja is een constitutionele monarchie met koning Norodom Sihamoni als staatshoofd. De Cambodjaanse regering wordt geleid door Hun Sen, premier van Cambodja. Zijn regeringsperiode loopt al sinds 1985, wat hem de langst regerende leider maakt in Zuidoost-Azië.

 

Landkaart

 

Cambodja's oude naam is "Kambuja".  In het jaar 802 verklaarde Jayavarman II zichzelf tot koning, wat het begin betekende van het Khmer-rijk. Het gaf de opeenvolgende koningen de kans het grootste deel van Zuidoost-Azië met zijn grote macht en rijkdom te domineren. Gedurende het Khmer-rijk werden er monumentale tempels gebouwd zoals Angkor Wat en Preah Vihear en zodoende verspreiding eerst het  hindoeïsme en daarna het boeddhisme over bijna heel Zuidoost-Azië. Cambodja werd een onafhankelijke staat op 9 november 1953.

Bevolking

Met een bevolking van meer dan 14,8 miljoen is Cambodja het op 69 na dichtstbevolkte land ter wereld. De meeste Cambodjanen horen etnisch gezien bij de Khmer (90%). De Vietnamezen zijn de op een na grootste groep met 5% en de Chinezen volgen met 1%. De overige vier procent van de bevolking bestaat uit de islamitische Chams, de Thais en bergvolkeren.

Religie

Volgens de volkstelling van 1998 is het boeddhisme in Cambodja met 96,4% van de bevolking de belangrijkste religie in het land. Sinds 1989 is het boeddhisme terug als staatsgodsdienst.
De grootste religieuze minderheid vormen de moslims met 2,1% van de bevolking. Verder zijn er ongeveer 20.000 christenen in Cambodja.

Ten tijde van het Rode Khmer-regime & de burgeroorlog.

Tijdens de Vietnamoorlog werd Cambodja zwaar gebombardeerd door Amerikaanse bommenwerpers die de Vietcong en de Ho Chi Minh-route als doel hadden. Cambodja was na Laos zelfs het zwaarst gebombardeerde land in Zuidoost-Azië, er vielen naar schatting 600.000 burgerslachtoffers.

In 1970 vielen Amerikaanse en Zuid-Vietnamese troepen Cambodja binnen om aldaar gelegerde Vietcongtroepen aan te vallen. In 1975 wierp de Rode Khmer de toenmalige regering omver en kwam aan het bewind.

De Rode Khmer voerde haar bewind in Cambodja van 1975 tot 1979. Ze heetten Rode Khmer aangezien de grootste meerderheid van de Cambodjaanse bevolking tot de Khmer bevolkingsgroep hoort en rood was de kleur van het communisme. De partij, onder leiding van Pol Pot, heette democratisch khampoechea maar er was niets democratisch aan. Pol pot wilde een nieuwe start maken en een communistische staat oprichten met aan het hoofd 'de organisatie' (de partij). Iedereen moest gelijk zijn, allemaal boeren, geen geld, geen onderwijs, geen familie en geen religies. En alles wat daarmee in tegenspraak was moest worden vernietigd.

Verschillende onderzoekers schatten het dodental op tussen de 740.000 en 3.000.000, meestal tussen 1,4 miljoen en 2,2 miljoen. Misschien de helft van deze sterfgevallen is te wijten aan executies, en de rest van de honger en ziekte. De gevolgen van deze onderdrukking zijn tot op de dag van vandaag merkbaar.
 
In 1978 vielen de Vietnamezen Cambodja binnen. Hierna heerste er tot ver in de jaren '90 van de 20e eeuw een burgeroorlog die uiteindelijk resulteerde in de overgave van de laatste Rode Khmer-guerrillero's. Van 1991 tot 1993 was het land onder bestuur van de Verenigde Naties (UNTAC). In mei 1993 werden er voor het eerst weer verkiezingen gehouden. De situatie bleef echter tot in 2003 onstabiel.

Hedendaagse problematiek

Een van de grote problemen is nog steeds de instroom van Vietnamezen die in Cambodja komen wonen. De Khmer Krom (Khmer in zuidelijke Vietnam) vormen daarbij een politiek probleem voor de regering. Er heerst in Cambodja een sterk anti-Vietnamees sentiment. De Thaise inwoners worden daarnaast beschouwd als kolonisator en de woede hierover is door politieke figuren gebruikt om in januari 2003 grote onrust tegen Thaise bedrijven en instellingen uit te lokken. Onder andere de Thaise ambassade is toen afgebrand.

Aids vormt een groot probleem met een grote toename in het aantal gevallen in recente jaren. Dit komt onder andere door de grote rol die prostitutie speelt in de cultuur (net als in Thailand en andere Aziatische landen) waarbij het normaal is voor een man om al vanaf de puberteit een prostituee te bezoeken.

De grote politieke rivaliteit tussen de politieke partijen in combinatie met de overvloedige beschikbaarheid van oorlogstuig vormen een gevaar voor de stabiliteit van het land. Tevens heerst er corruptie. Zo steekt een kring rond de corrupte regering een miljoenenopbrengst uit de massale houtkap in eigen zak. Cambodjanen die daar tegen in opstand komen riskeren hun leven. De schrijnende armoede die van dat alles het gevolg is, tezamen met de talloze landmijnen en de gevolgen daarvan, vormen op het platteland een groot probleem.

Preekrooster
zondag, 30 sep 2018
Hoevelaken
09:00: dr. P. Vermeer, Wezep
10:45: dr. P. Vermeer, Wezep
18:30: ds. J.W. Verboom, Groot-Ammers
Achterveld
09:00: geen dienst
Luister hier direct naar de dienst

Download hier de opgenomen diensten

Weekagenda
maandag
Catechese

dinsdag
Ouderenmiddag

woensdag
Kerkradio

donderdag
Consistorie, De Lofstem

vrijdag
Verkoop collectebonne