Diaconaal project 2012-2013

Association Mwana Ukundwa (AMU) = Het geliefde kind

Association Mwana Ukundwa is geregistreerd bij het Ministerie van Justitie op 31 juli 1997 en de Rwandese Overheid heeft haar legale identiteit in 2001 vastgesteld.

Over Association Mwana Ukundwa.Association Mwana Ukundwa (AMU) = Het geliefde kind

Association Mwana Ukundwa is geregistreerd bij het Ministerie van Justitie op 31 juli 1997 en de Rwandese Overheid heeft haar legale identiteit in 2001 vastgesteld.

Over Association Mwana Ukundwa.

Association Mwana Ukundwa (AMU) is een niet-commerciële Christelijke organisatie. Het werd op 19 maart 1995 opgericht om weeskinderen te helpen die de genocide van 1994 hebben overleefd. Later breidde AMU haar werkzaamheden uit tot andere kwetsbare kinderen, hoofdzakelijk door HIV/Aids geïnfecteerde kinderen.

AMU achtergrond

Diaconaal project 2011-2012Association Mwana Ukundwa, “Het geliefde kind”, is opgericht door mw. Rose Kukankaka, kort na de genocide van 1994 in Rwanda. Zij is de huidige coördinator

van de associatie. Tijdens de genocide bad mw. Rose Mukankaka tot God of Hij haar familie wilde sparen. Zij heeft deze belofte gedaan: “God, als u mij, mijn familie en iedereen

in dit huis beschermt en als wij op een dag levend uit dit huis komen, zal ik u dienen”. Na drie maanden in huis te zijn verborgen, vervulde God zijn belofte: de hele familie overleefde. Na de genocide herinnerde zij zich haar belofte aan God en in haar hart was zij ervan overtuigd dat zij dit moest nakomen. Er waren veel kinderen op straat die hun ouders hadden verloren tijdens de genocide; zij voelde door Gods leiding dat zij hen moest steunen. Met de hulp van haar echtgenoot ds. Pierre Gakwandi startte zij Association Mwana Ukundwa met 40 kinderen, waar zij pleegouders voor heeft gevonden. De associatie groeit nog steeds en steunt nu 2016 kinderen en jonge mensen.

Visie

AMU is ervan overtuigd dat in plaats van vis te geven aan mensen, het beter is om hen te leren vissen. Daarom is het hun visie om weeskinderen en andere kwetsbare kinderen kennis, vaardigheden te laten verwerven, zodat zij voor zichzelf kunnen zorgen en professioneel bekwame, verantwoordelijke en evenwichtige volwassen zullen worden.

Roeping

Zij streven er naar om bij te dragen tot sociaal-economische integratie van risicokinderen binnen hun gezinnen en om deze gezinnen in staat te stellen zichzelf te onderhouden.

Doelen

Diaconaal project 2011-2012•    Het steunen van onderwijs van kwetsbare kinderen;
•    De gezinnen sociaal-economisch in staat stellen om zichzelf te onderhouden;
•    Kinderen, jongeren en hun begeleiders bewust te maken hoe ze een HIV/Aids infectie kunnen voorkomen en hen te verzorgen die al geïnfecteerd zijn;
•    Zorgen voor de geestelijke vorming van kinderen, jongeren en hun begeleiders.

 

Programma’s

In de context van haar hoofdroeping om te zorgen voor weeskinderen en kwetsbare kinderen via pleeggezinnen omvatten AMU’s voornaamste programma’s: Onderwijs, beroepsonderwijs, HIV/Aids, Micro-Ondernemingen en Evangelisatie.

Basisonderwijs:

Kinder Steun Programma (Child Sponsorship Programme – CSP)

Diaconaal project 2011-2012•    Betaling van schoolkosten;
•    Verschaffing van uniformen en schoolmaterialen;
•    Medische zorg;
•    Controle van basisvoortgang op school en thuis;
•    Tussenkomst bij gemeentelijk basisonderwijs (Community Bases Education Intervention (CBEI);
•    Renovatie en bouw van klaslokalen en toiletten;
•    Verschaffing van schoolmaterialen, zoals schoolbanken, schoolborden, tafels voor leerkrachten, leerboeken enz.;
•    Training van onderwijzend personeel.

Voortgezet onderwijs:

•    Betaling van schoolkosten;
•    Verschaffing van uniformen en schoolmaterialen;
•    Controle van basisvoortgang op school en thuis;
•    Verschaffing van aanvullende technische en beroeps trainingen.

Beroepstraining:

•    Training op eigen locatie: Naaien, Kaarten maken en Schoenen maken;
•    Training elders: Rijden, Solderen, Timmeren, Metselen en Proviandering.

HIV/Aids Programma:

•    Voorkoming;
•    Het organiseren van seminars en workshops voor kinderen, jongeren en hun ouders;
•    Het organiseren van seminars en workshops voor leden van gemeentes, inbegrepen kerkgroepen en schoolgroepen;
•    Het maken en verspreiden van brochures en andere materialen voor gevarieerd samengestelde groepen;
•    Het onderhouden van documentatiecentra waar kinderen en jongeren kennis kunnen opdoen over HIV/Aids.

Zorg voor HIV geïnfecteerde/ getroffen mensen:

Diaconaal project 2011-2012•    Het verzekeren dat HIV geïnfecteerde/getroffen kinderen toegang hebben tot onderwijs;
•    Het verschaffing van medische zorg voor HIV geïnfecteerde kinderen en ouders;
•    Het verstrekken van voedsel aan families die getroffen zijn door HIV/Aids;
•    Het wekelijks verschaffen van bereide en volledig voedzame maaltijden aan geïnfecteerde kinderen;
•    Het ondersteunen van micro-ondernemingsgroepen van door HIV/Aids getroffen families, zodat zij zichzelf kunnen onderhouden en van sociale netwerken om hen emotionele en fysieke welzijn te verzekeren;
•    Het verzekeren van het zichzelf kunnen onderhouden door agrarische projecten en het verschaffen van land en vee aan families die getroffen zijn door HIV;
•    Raadgeving.

Micro-ondernemingen:

Zij streven ernaar om jongeren die onze beroepstraining hebben afgerond:

•    Training in ondernemerschap te geven;
•    Provisie en microleningen en garanties te geven;
•    Toegang te verlenen tot andere financiële instanties voor microleningen en bankieren;
•    Toegang te vergemakkelijken tot onbewerkte materialen en toegang te verschaffen tot markten.

Evangelisatie en geestelijke vorming:

Diaconaal project 2011-2012•    In alle secties wordt de morgenwijding gehouden voor de staf en bezoekers en krijgen de kinderen training in de gebouwen;
•    In AMU en de gemeenschappelijke kerken treden kinder- en jongerenkoren op. Bij deze koren worden de kinderen aangemoedigd om deel te nemen aan hun eigen kerkkoren;
•    Aanmoedigen kinderen en families tot betrokkenheid bij kerken van hun eigen keus;
•    Uitnodigen evangelisten en dominees en moedigen wij de kinderen aan om zelf bijeenkomsten te houden, ook bij de georganiseerde programma’s;
•    Evangelisatieprogramma.

Sport en cultuur:

•    Het ondersteunen van basisschool teams;
•    Het aanmoedigen van kinderen en jongeren om hun sportmogelijkheden te ontwikkelen;
•    Het aanmoedigen van cultuur door dans en drumgroepen van kinderen.

Tot nu toe:

Diaconaal project 2011-2012•    Het helpen van 1422 kinderen om hun basisonderwijs af te ronden en 361 jongeren om hun voortgezet onderwijs af te ronden;
•    AMU heeft 39 klaslokalen gebouwd en/of hersteld in 5 gemeentescholen. Dit omvat ook de aanschaf van 769 schoolbanken en 42 werktafels;
•    AMU heeft 50 leraren getraind in computer vaardigheden en 88 leraren in vaardigheden van de Engelse taal. Nog 35 andere leraren werden getraind in methoden van Onderwijs;
•    Het trainen van 310 kinderen in beroepsvakken zoals naaien, borduren, bakken, solderen en meer. Onder deze kinderen was 85% niet zelfonderhoudend;
•    Het organiseren van seminars en meetings over voorkoming van HIV/Aids;
•    Het voorzien van vee (koeien, kippen, varkens en geiten) en land aan 227 HIV/Aids getroffen families om hen te verzekeren van versterkend voedsel en inkomsten;
•    AMU heeft 53 micro-ondernemingsgroepen opgezet waarmee 644 individuele personen zichzelf financieel kunnen onderhouden;
•    In haar verdediging van het welzijn van 833 kwetsbare niet door AMU gesponsorde kinderen in de gemeenschap, organiseert AMU jaarlijks een Kinder Open Dag waarop de kinderen praten met ouders, onderwijzers en autoriteiten over hun rechten en noden;
•    Door het evangelisatieprogramma worden degenen die door AMU worden gesponsord zowel als christenen van naburige gemeenschappen in staat gesteld om de HEERE Jezus beter te leren kennen en hun leven aan Hem toe te vertrouwen;

Toekomstplannen

Diaconaal project 2011-2012Het afbouwen van de AMU zaal in Kigali. De fundering en pilaren zijn al gebouwd. De zaal zal voor verschillende doelen dienen, waaronder een computerafdeling en plaats voor andere beroepsopleidingen in verschillende vaardigheden.

Het bouwen van een doorgangscentrum voor kinderen. Er zijn meer mensen nodig die bijdragen voor de bouw. Als het klaar is, zal het als doorgangshuis dienen waar vooral kinderen, van wie de ouders zijn overleden door HIV/Aids, voorbereid worden om naar pleeggezinnen te gaan.

Het voortgaan met het onderwijs van weeskinderen en kwetsbare kinderen. Tegelijkertijd willen zij verder gaan om hun pleegouders in staat te stellen beter zelfstandig voor hun families te kunnen zorgen. Dit in staat stellen zal worden gedaan door het steunen van inkomens voortbrengende projecten onder Zelf Hulp Groepen van deze pleegouders, door hen te trainen in een verscheidenheid van beroeps- en ondernemingsvaardigheden en hen te helpen zelf de producten op de markt te brengen.

Het doorgaan met het zorgen en ondersteunen van HIV geïnfecteerde kinderen om hen gezond te houden.

Diaconaal project

Als gemeente willen we hierbij helpen door dit jaar de collecten van het diaconaal project hiervoor te besteden. We hebben 7000 euro toegezegd waarbij dit wordt besteed aan de opvang en scholing van weeskinderen.

Association Mwana Ukundwa (AMU) is een niet-commerciële Christelijke organisatie. Het werd op 19 maart 1995 opgericht om weeskinderen te helpen die de genocide van 1994 hebben overleefd. Later breidde AMU haar werkzaamheden uit tot andere kwetsbare kinderen, hoofdzakelijk door HIV/Aids geïnfecteerde kinderen.

AMU achtergrond

Diaconaal project 2011-2012Association Mwana Ukundwa, “Het geliefde kind”, is opgericht door mw. Rose Kukankaka, kort na de genocide van 1994 in Rwanda. Zij is de huidige coördinator

van de associatie. Tijdens de genocide bad mw. Rose Mukankaka tot God of Hij haar familie wilde sparen. Zij heeft deze belofte gedaan: “God, als u mij, mijn familie en iedereen

in dit huis beschermt en als wij op een dag levend uit dit huis komen, zal ik u dienen”. Na drie maanden in huis te zijn verborgen, vervulde God zijn belofte: de hele familie overleefde. Na de genocide herinnerde zij zich haar belofte aan God en in haar hart was zij ervan overtuigd dat zij dit moest nakomen. Er waren veel kinderen op straat die hun ouders hadden verloren tijdens de genocide; zij voelde door Gods leiding dat zij hen moest steunen. Met de hulp van haar echtgenoot ds. Pierre Gakwandi startte zij Association Mwana Ukundwa met 40 kinderen, waar zij pleegouders voor heeft gevonden. De associatie groeit nog steeds en steunt nu 2016 kinderen en jonge mensen.

Visie

AMU is ervan overtuigd dat in plaats van vis te geven aan mensen, het beter is om hen te leren vissen. Daarom is het hun visie om weeskinderen en andere kwetsbare kinderen kennis, vaardigheden te laten verwerven, zodat zij voor zichzelf kunnen zorgen en professioneel bekwame, verantwoordelijke en evenwichtige volwassen zullen worden.

Roeping

Zij streven er naar om bij te dragen tot sociaal-economische integratie van risicokinderen binnen hun gezinnen en om deze gezinnen in staat te stellen zichzelf te onderhouden.

Doelen

Diaconaal project 2011-2012•    Het steunen van onderwijs van kwetsbare kinderen;
•    De gezinnen sociaal-economisch in staat stellen om zichzelf te onderhouden;
•    Kinderen, jongeren en hun begeleiders bewust te maken hoe ze een HIV/Aids infectie kunnen voorkomen en hen te verzorgen die al geïnfecteerd zijn;
•    Zorgen voor de geestelijke vorming van kinderen, jongeren en hun begeleiders.

 

Programma’s

In de context van haar hoofdroeping om te zorgen voor weeskinderen en kwetsbare kinderen via pleeggezinnen omvatten AMU’s voornaamste programma’s: Onderwijs, beroepsonderwijs, HIV/Aids, Micro-Ondernemingen en Evangelisatie.

Basisonderwijs:

Kinder Steun Programma (Child Sponsorship Programme – CSP)

Diaconaal project 2011-2012•    Betaling van schoolkosten;
•    Verschaffing van uniformen en schoolmaterialen;
•    Medische zorg;
•    Controle van basisvoortgang op school en thuis;
•    Tussenkomst bij gemeentelijk basisonderwijs (Community Bases Education Intervention (CBEI);
•    Renovatie en bouw van klaslokalen en toiletten;
•    Verschaffing van schoolmaterialen, zoals schoolbanken, schoolborden, tafels voor leerkrachten, leerboeken enz.;
•    Training van onderwijzend personeel.

Voortgezet onderwijs:

•    Betaling van schoolkosten;
•    Verschaffing van uniformen en schoolmaterialen;
•    Controle van basisvoortgang op school en thuis;
•    Verschaffing van aanvullende technische en beroeps trainingen.

Beroepstraining:

•    Training op eigen locatie: Naaien, Kaarten maken en Schoenen maken;
•    Training elders: Rijden, Solderen, Timmeren, Metselen en Proviandering.

HIV/Aids Programma:

•    Voorkoming;
•    Het organiseren van seminars en workshops voor kinderen, jongeren en hun ouders;
•    Het organiseren van seminars en workshops voor leden van gemeentes, inbegrepen kerkgroepen en schoolgroepen;
•    Het maken en verspreiden van brochures en andere materialen voor gevarieerd samengestelde groepen;
•    Het onderhouden van documentatiecentra waar kinderen en jongeren kennis kunnen opdoen over HIV/Aids.

Zorg voor HIV geïnfecteerde/ getroffen mensen:

Diaconaal project 2011-2012•    Het verzekeren dat HIV geïnfecteerde/getroffen kinderen toegang hebben tot onderwijs;
•    Het verschaffing van medische zorg voor HIV geïnfecteerde kinderen en ouders;
•    Het verstrekken van voedsel aan families die getroffen zijn door HIV/Aids;
•    Het wekelijks verschaffen van bereide en volledig voedzame maaltijden aan geïnfecteerde kinderen;
•    Het ondersteunen van micro-ondernemingsgroepen van door HIV/Aids getroffen families, zodat zij zichzelf kunnen onderhouden en van sociale netwerken om hen emotionele en fysieke welzijn te verzekeren;
•    Het verzekeren van het zichzelf kunnen onderhouden door agrarische projecten en het verschaffen van land en vee aan families die getroffen zijn door HIV;
•    Raadgeving.

Micro-ondernemingen:

Zij streven ernaar om jongeren die onze beroepstraining hebben afgerond:

•    Training in ondernemerschap te geven;
•    Provisie en microleningen en garanties te geven;
•    Toegang te verlenen tot andere financiële instanties voor microleningen en bankieren;
•    Toegang te vergemakkelijken tot onbewerkte materialen en toegang te verschaffen tot markten.

Evangelisatie en geestelijke vorming:

Diaconaal project 2011-2012•    In alle secties wordt de morgenwijding gehouden voor de staf en bezoekers en krijgen de kinderen training in de gebouwen;
•    In AMU en de gemeenschappelijke kerken treden kinder- en jongerenkoren op. Bij deze koren worden de kinderen aangemoedigd om deel te nemen aan hun eigen kerkkoren;
•    Aanmoedigen kinderen en families tot betrokkenheid bij kerken van hun eigen keus;
•    Uitnodigen evangelisten en dominees en moedigen wij de kinderen aan om zelf bijeenkomsten te houden, ook bij de georganiseerde programma’s;
•    Evangelisatieprogramma.

Sport en cultuur:

•    Het ondersteunen van basisschool teams;
•    Het aanmoedigen van kinderen en jongeren om hun sportmogelijkheden te ontwikkelen;
•    Het aanmoedigen van cultuur door dans en drumgroepen van kinderen.

Tot nu toe:

Diaconaal project 2011-2012•    Het helpen van 1422 kinderen om hun basisonderwijs af te ronden en 361 jongeren om hun voortgezet onderwijs af te ronden;
•    AMU heeft 39 klaslokalen gebouwd en/of hersteld in 5 gemeentescholen. Dit omvat ook de aanschaf van 769 schoolbanken en 42 werktafels;
•    AMU heeft 50 leraren getraind in computer vaardigheden en 88 leraren in vaardigheden van de Engelse taal. Nog 35 andere leraren werden getraind in methoden van Onderwijs;
•    Het trainen van 310 kinderen in beroepsvakken zoals naaien, borduren, bakken, solderen en meer. Onder deze kinderen was 85% niet zelfonderhoudend;
•    Het organiseren van seminars en meetings over voorkoming van HIV/Aids;
•    Het voorzien van vee (koeien, kippen, varkens en geiten) en land aan 227 HIV/Aids getroffen families om hen te verzekeren van versterkend voedsel en inkomsten;
•    AMU heeft 53 micro-ondernemingsgroepen opgezet waarmee 644 individuele personen zichzelf financieel kunnen onderhouden;
•    In haar verdediging van het welzijn van 833 kwetsbare niet door AMU gesponsorde kinderen in de gemeenschap, organiseert AMU jaarlijks een Kinder Open Dag waarop de kinderen praten met ouders, onderwijzers en autoriteiten over hun rechten en noden;
•    Door het evangelisatieprogramma worden degenen die door AMU worden gesponsord zowel als christenen van naburige gemeenschappen in staat gesteld om de HEERE Jezus beter te leren kennen en hun leven aan Hem toe te vertrouwen;

Toekomstplannen

Diaconaal project 2011-2012Het afbouwen van de AMU zaal in Kigali. De fundering en pilaren zijn al gebouwd. De zaal zal voor verschillende doelen dienen, waaronder een computerafdeling en plaats voor andere beroepsopleidingen in verschillende vaardigheden.

Het bouwen van een doorgangscentrum voor kinderen. Er zijn meer mensen nodig die bijdragen voor de bouw. Als het klaar is, zal het als doorgangshuis dienen waar vooral kinderen, van wie de ouders zijn overleden door HIV/Aids, voorbereid worden om naar pleeggezinnen te gaan.

Het voortgaan met het onderwijs van weeskinderen en kwetsbare kinderen. Tegelijkertijd willen zij verder gaan om hun pleegouders in staat te stellen beter zelfstandig voor hun families te kunnen zorgen. Dit in staat stellen zal worden gedaan door het steunen van inkomens voortbrengende projecten onder Zelf Hulp Groepen van deze pleegouders, door hen te trainen in een verscheidenheid van beroeps- en ondernemingsvaardigheden en hen te helpen zelf de producten op de markt te brengen.

Het doorgaan met het zorgen en ondersteunen van HIV geïnfecteerde kinderen om hen gezond te houden.

Diaconaal project

Als gemeente willen we hierbij helpen door dit jaar de collecten van het diaconaal project hiervoor te besteden. We hebben 7000 euro toegezegd waarbij dit wordt besteed aan de opvang en scholing van weeskinderen.

Preekrooster
zondag, 30 sep 2018
Hoevelaken
09:00: dr. P. Vermeer, Wezep
10:45: dr. P. Vermeer, Wezep
18:30: ds. J.W. Verboom, Groot-Ammers
Achterveld
09:00: geen dienst
Luister hier direct naar de dienst

Download hier de opgenomen diensten

Weekagenda
maandag
Catechese

dinsdag
Ouderenmiddag

woensdag
Kerkradio

donderdag
Consistorie, De Lofstem

vrijdag
Verkoop collectebonne